Pokus

LIVE s biskupem

Související články

Obrázek novinky
31. 01. 2023

Vyšel únorový Zpravodaj plzeňské diecéze

Z obsahu: Rozhovor s Hankou Koudelkovou, FMA o tom, jak nalezla své povolání, čemu se věnuje a jak se jí líbí v Plzni; Rozhovor s P. Pavlem Frývaldským o odkazu papeže Benedikta XVI; Reflexe P. Pavla Větrovce; Teologické okénko o vyznání víry na téma „Bůh stvořitel“; Okénko pro děti o „Uvedení Páně do chrámu“; Toulky naší diecézí: Černé vrchy;
Obrázek novinky
31. 01. 2023

Z únorového diáře biskupa Tomáše

Obrázek novinky
31. 01. 2023

Kreativní víkendy pro matku a dceru 2023

Zveme vás na Kreativní víkendy pro matku a dceru, které plánujeme ve dvou termínech. Víkend 31. března –⁠ 2. dubna je určen pro dívky 5–⁠9 let a uskuteční se v Horní Blatné. Druhý je připraven pro dívky 10–⁠18 let a proběhne v Březí u Čachrova. Hlásit se můžete již nyní.
Obrázek novinky
30. 01. 2023

V Tachově proběhla pravidelná vizitace farnosti

Pravidelnou vizitaci farnosti vykonal biskup Tomáš Holub. Na její závěr celebroval v neděli 29. ledna mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Obrázek novinky
24. 01. 2023

Výzva k modlitbě za prezidentské volby

Tato výzva apoštolského administrátora ostravsko-opavské diecéze biskupa Martina Davida zazněla v našich kostelích při bohoslužbách v neděli 22. ledna 2023. Zde si můžete přečíst její celé znění.
Obrázek novinky
23. 01. 2023

Biskup Tomáš Holub zakončil vizitaci farnosti Bor u Tachova

Plzeňský biskup celebroval mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Boru u Tachova na závěr pravidelné vizitace farnosti. Fotila Soňa Pikrtová.
Obrázek novinky
18. 01. 2023

V Klatovech požehnali knihu o keramickém dílu Gustava Fifky

Nová kniha je malou retrospektivou keramického díla Gustava Fifky a zároveň jakousi exkurzí nejen do jeho dílny, ale uvedenými texty i do autorovy duše. Kniha obsahuje fotografie keramiky, kreseb a skici k dílům a drobné literární texty související s životem a tvorbou autora.
Obrázek novinky
17. 01. 2023

Synoda: Reflexe dokumentu „Rozšiř prostor svého stanu“

Během adventu se sešly čtyři skupinky (salesiánská farnost v Plzni-Lobzích, Sekulární františkánský řád a dvě celodiecézní), aby se sdílely nad návrhem dokumentu pro kontinentální fázi synody.
Obrázek novinky
10. 01. 2023

Biskup Tomáš Holub požehnal vojenský prapor aktivních záloh.

V neděli 8. ledna požehnal biskup Tomáš v katedrále sv. Bartoloměje prapor roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Plzeň. Na náměstí Republiky byla k prohlédnutí vojenská technika. Po žehnání v katedrále došlo k udělení čestného názvu Pětatřicátníci. V obřadní síni radnice proběhla přednáška o historii Pětatřicátníků a ukázka dobové výstroje. Celou akci doprovázela hudba Pětatřicátého pěšího pluku.
Obrázek novinky
Meditační zahrada
10. 01. 2023

Sbor Jiřičky zazpíval v Meditační zahradě

V neděli 8. ledna zazněly v podání sboru Jiřičky a návštěvníků kaple sv. Maxmiliána Kolbe v Meditační zahradě v Plzni poslední koledy tohoto vánočního období. K vidění byl také místní betlém.
Obrázek novinky
10. 01. 2023

V Úterý zazněla při nedělní bohoslužbě Česká mše vánoční.

Mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý doprovodila na svátek Křtu Páně slavná Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Sólisty, sbor a orchestr řídil Miloš Bok.
Obrázek novinky
09. 01. 2023

V Řeckokatolické farnosti sv. Mikuláše v Plzni oslavili narození Páně.

Christos raždajetsja je oslavou narození Spasitele podle Juliánského kalendáře. Podívejte se na fotografie z oslavy Vánoc v Řeckokatolické farnosti v Plzni.
Obrázek novinky
Charita
07. 01. 2023

Na svátek Tří králů společně v Plzni koledovali biskup, hejtman a primátor

Koleda Kraje + Města + Biskupství proběhla podobně jako o dva dny dříve v Karlových Varech za účasti čelních představitelů také v Plzni. Plzeňský biskup Tomáš Holub koledoval spolu s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a primátorem města Plzně Romanem Zarzyckým.
Obrázek novinky
Charita
05. 01. 2023

Tři králové z Kraje + Města + Biskupství koledovali v Karlových Varech

Ve středu 4. ledna koledoval biskup Tomáš Holub ve společnosti hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové na magistrátu města a krajských úřadech. Tři králové v doprovodu malých koledníků navštívili úřad práce, krajské ředitelství policie, hasičský záchranný sbor a svou cestu zakončili na Krajském úřadu Karlovarského kraje.
Obrázek novinky
04. 01. 2023

V plzeňské diecézi začala Tříkrálová sbírka. Koledníkům požehnal biskup Tomáš.

V mázhausu plzeňského magistrátu proběhlo zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni. Koledníci se pak přesunuli na pivovarském voze taženém koňmi do katedrály sv. Bartoloměje, kde mohli zhlédnout Staroplzenecký živý betlém.
Obrázek novinky
04. 01. 2023

Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici: ARCHIVÁŘ/KA

Zaměstnanec na této pozici zodpovídá za vyřizování matričních hlášení a za archivaci vyřízených dokumentů ve spisovně kancléřství a v centrální spisovně, spolupracuje na běžném chodu kancléřství. Ve spolupráci s kancléřkou a vedoucími oddělení provádí vnitřní skartační řízení. Zajišťuje předání dokumentů z centrální spisovny, případně i z farních archivů, do státních oblastních archivů.
Obrázek novinky
Charita
02. 01. 2023

Začala Tříkrálová sbírka. Je novoroční nadějí pro potřebné.

Zpívání koled, žehnání domácnostem, tři králové, kteří přinášejí radostnou novinu o narození Spasitele, a dary na podporu charitní pomoci lidem v nouzi, ohroženým sociálním vyloučením. To vše charakterizuje největší pravidelnou celonárodní Tříkrálovou sbírku, která na začátku ledna proběhne ve svém 23. ročníku. Tříkrálové skupinky budou koledovat ve dnech 1.–15. ledna 2023. Na starý kolednický zvyk navázala od roku 2001 Charita Česká republika a v Diecézi plzeňské (Plzeňský a Karlovarský kraj) se loni vykoledovalo přes 6 milionů korun. Budou lidé s dobrým srdcem stejně štědří i letos?
Obrázek novinky
02. 01. 2023

Biskup Tomáš celebroval mši svatou na Nový rok. Představil při ní diecézní motto pro rok 2023.

Během bohoslužby zazněl pastýřský list, který biskup k novému roku tradičně vydává. Představil v něm motto plzeňské diecéze pro rok 2023: „Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“ (srov. Ř. 8,35)
Obrázek novinky
01. 01. 2023

Biskup Tomáš ve svém pastýřském listu představuje motto plzeňské diecéze pro rok 2023

„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“ (srov. Ř. 8,35), to je motto plzeňské diecéze pro rok 2023. Poslechněte si novoroční pastýřský list biskupa Tomáše Holuba, ve kterém toto motto představuje.
Obrázek novinky
31. 12. 2022

Vyšel lednový Zpravodaj plzeňské diecéze

Z obsahu: Pastýřský list biskupa Tomáše k novému mottu plzeňské diecéze; reflexe P. Pavla Větrovce; rozhovor s P. Martinem Sedloněm OMI o Světovém dni chudých v Plzni; rozhovor s Jindřichem Fenclem o synodě a společenství; Teologické okénko o vyznání víry na téma „věřím“; Okénko pro děti o třech králích; Toulky naší diecézí: Chlumčany;

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás