Modlitební štafeta za farnosti

Modlitební štafeta za farnosti

Plzeňská diecéze se bude modlit za své jednotlivé farnosti. Biskup Tomáš odslouží za danou farnost během příslušného týdne mši svatou, všichni ostatní jsou v tento čas zváni ke společné modlitbě a k zařazení přímluvy za konkrétní farnost v danou neděli. Začínáme 3. června 2018 modlitbami za farnost Aš. Přímluvy a rozpis na první tři měsíce naleznete v přiložené brožurce.

Jako symbol propojení jednotlivých farností bude v rámci modliteb za farnosti po diecézi putovat relikviář s ostatky sv. Bartoloměje, zapůjčený kraslickou farností z kostela na Přebuzi. Štafeta poběží v abecedním pořádku.

První farnost, , převezme relikviář při zahájení modliteb 30. května při bohoslužbě k Plzeňské Madoně v katedrále od 18 hodin.

Návod k tomu, jak si nechávat posílat pravidelné upozornění s aktuálním úmyslem na daný týden, naleznete ZDE.

Pozvání otce biskupa Tomáše k Diecézní modlitební štafetě

Milí přátelé, bratři a sestry ve farnostech plzeňské diecéze, všechny vás zdravím před 25. výročím vzniku naší diecéze.

Tento rok je pro nás důležitým – ohlížíme se zpět za ovocem uplynulých 25 let, zkoumáme ve farnostech (i v našich osobních životech) to, co přináší požehnání a také to, co je třeba změnit či opustit. K výročí diecéze vznikají i ve farnostech, kde dosud nebyly, pastorační rady farností. Ekonomické rady farností čeká náročné hledání, jak s navráceným majetkem efektivněji hospodařit a zapojit jej do našeho základního poslání – žití a hlásání evangelia.

Chci, aby toto – i další – naše úsilí bylo podpořeno také společnou modlitbou, abychom tak mohli růst v jednotě a solidaritě, a proto vás všechny zvu slovy apoštola Pavla: „Modlete se i vy za nás!“ (1 Te 5,25) k řetězci modliteb za jednotlivé farnosti, k Diecézní modlitební štafetě. Každý týden počínaje příští nedělí (3. června) se budeme modlit za jednu farnost, na její úmysl. Jako symbol našeho spojení bude po diecézi putovat relikviář s ostatky sv. Bartoloměje, patrona naší katedrály. Všechny farnosti zvu k modlitbě za příslušnou farnost při nedělním slavení eucharistie i v celém týdnu podle rozpisu, který bude postupně zveřejňován. Najdete ho na kostelních vývěskách, na webu diecéze a v diecézním Zpravodaji.

Na závěr chci připomenout letošní motto naší diecéze: „Každý učedník království nebeského je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré“. Zvu každého k pokračování na nastoupené cestě osobního i společného hledání, na cestě k prohlubování vztahu s Hospodinem i k bratrům a sestrám, na cestě růstu ve víře, radosti, přijetí a zodpovědnosti. Ať nám k tomu žehná náš Pán.

+ Tomáš
V Plzni dne 16. 5. 2018

Relikviář sv. Bartoloměje

Související články

Obrázek novinky
Modlitební štafeta
10. 11. 2018

Modlíme se za farnost Koloveč

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Koloveč.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
03. 11. 2018

Modlíme se za farnost Klenčí pod Čerchovem

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Klenčí pod Čerchovem.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
27. 10. 2018

Modlíme se za farnost Klatovy

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Klatovy.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
20. 10. 2018

Modlíme se za farnost Kladruby u Stříbra

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Kladruby u Stříbra.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
13. 10. 2018

Modlíme se za farnost Kdyně

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Kdyně.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
06. 10. 2018

Modlíme se za farnost K. Vary u sv. Maří Magdaleny

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost K. vary u sv. Maří Magdaleny.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
29. 09. 2018

Modlíme se za farnost Karlovy Vary-Stará role

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Karlovy Vary-Stará Role
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
22. 09. 2018

Modlíme se za farnost Karlovy Vary-Rybáře

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Karlovy Vary-Rybáře
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
15. 09. 2018

Modlíme se za farnost Jesenice

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Jesenice.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
08. 09. 2018

Modlíme se za farnost Chodov

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Chodov.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
01. 09. 2018

Modlíme se za farnost Chlum sv. Maří

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Chlum sv. Maří
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
31. 08. 2018

Prosby za farnosti na následující měsíce

Rozpis úmyslů a proseb jednotlivých farností pro následující měsíce v rámci diecézní modlitební štafety naleznete v článku níže, lze si je také stáhnout v přiloženém souboru.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
25. 08. 2018

Modlíme se za farnost Cheb

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Cheb.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
18. 08. 2018

Modlíme se za farnost Horšovský Týn

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Horšovský Týn.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
11. 08. 2018

Modlíme se za farnost Holýšov

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Holýšov.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
04. 08. 2018

Modlíme se za farnost Františkovy Lázně

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Františkovy Lázně a F. Lázně venkov.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
28. 07. 2018

Modlíme se za farnost Domažlice

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Domažlice.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
27. 07. 2018

Dostávejte pravidelnou zprávu s aktuální prosbou v rámci diecézní modlitební štafety

Nechcete promeškat žádnou z pravidelných proseb, za které se každý týden modlí společně celá diecéze v rámci diecézní modlitební štafety? Přihlašte se do odběru speciálního newsletteru, který vás vždy včas upozorní.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás