Přednáška z cyklu Medicína a smrt: zavádění paliativní péče

začátek akce
18. 6. 2019 17:00
konec akce
18. 6. 2019 20:00
Vikariát Plzeň-město
Přednáška uvede hematoonkologa, který se věnuje specializované paliativní péči na Plzeňsku, a koordinátorku vzdělávání, jejíž misí je zavádění standardů mobilní specializované paliativní péče. Budou hovořit o výzvách a přístupu k řešení problémů spojených se zaváděním paliativní péče. V úterý 18. června od 17 hodin v Západočeském muzeu (Kopeckého sady 2) v Plzni, po přednášce následuje prostor pro dotazy a neformální setkání všech účastníků.

Akce je určena pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, vstup je zdarma a registrace není třeba.

Nadační fond Avast ve spolupráci s Centrem paliativní péče uvádí další přednášku z cyklu Medicína a smrt na téma hranic moderní medicíny. Cílem je odborné i laické veřejnosti ukázat, co může dnešní zdravotnictví nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. Představí se MUDr. Martin Pachner, hematoonkolog, který pracuje jako lékař v Hospicu svatého Lazara v Plzni. Naváže na něj Viera Ivanovová, jež se zaměřuje na zavádění standardů paliativní péče do vybraných organizací po celé České republice. Oba paliativní odborníci jsou držiteli Stipendia pro paliativní péči, programu zaměřeného na rozvojové projekty v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné pacienty.

Viera Ivanovová působí jako koordinátorka vzdělávání v Centru paliativní péče a dlouhodobě se také zaměřuje na spolupráci s Charitou České republiky právě v oblasti rozvoje paliativní péče. „Řada organizací pod hlavičkou Charity České republiky se sice dlouhodobě věnuje péči o umírající klienty v domácím prostředí, nesplňují však parametry mobilní specializované paliativní péče definované oficiální metodikou. Záměr, který jsem si vytyčila v rámci svého stipendijního projektu, je provést vybrané čtyři charitní organizace procesem nastavení podmínek pro poskytování péče v souladu s oficiálními standardy Mobilní specializovaná paliativní péče,“ vysvětluje. Díky stipendiu Nadačního fondu Avast se mohla Viera Ivanovová všestranně připravit na to, aby organizace podpořila v získání potřebné akreditace pro Mobilní specializovanou paliativní péči (odbornost 926). „Zároveň budu schopná vzniklou metodiku dále uplatňovat u dalších subjektů a věřím, že se stane zdrojem inspirace, který umožní rozšíření možností mobilní paliativní péče napříč Českou republikou,“ uzavírá.

MUDr. Martin Pachner působí jako lékař v Hospici svatého Lazara v Plzni, kde se zaměřuje především na onkologické pacienty, které již není možné vyléčit. V rámci svého stipendijního projektu zakládá na svém pracovišti podpůrnou a paliativní ambulanci. „Chtěl bych představit přínos filozofie paliativní a podpůrné péče pro naše pacienty. I celosvětové studie ukazují, že pacienti léčení souběžně onkologicky a podpůrně paliativně mají méně příznaků plynoucích z nemoci a vyšší kvalitu i délku života,“ předesílá. Svojí prezentací chce nastínit, jak by mohla paliativní péče v plzeňském kraji lépe fungovat. „Vytváření smysluplných plánů a cílů léčby pro nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich rodiny stojí sice mnohdy dost času, trpělivosti a úsilí, ale přináší klid do jejich životů a zabraňuje zbytečným intenzivním medicínským postupům a pobytům v nemocnici,“ uzavírá.

---
V průběhu devíti večerů se postupně představuje všech 21 stipendistů prvního ročníku dvouletého Stipendia pro paliativní péči Nadačního fondu Avast. Jde o lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky a další profesionály z celé České republiky, kteří díky podpoře Nadačního fondu Avast realizují rozvojové projekty paliativní péče v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory i dalších zařízeních, ale i v rámci zdravotního systému jako takového. Celkem obdrželi prostředky ve výši více než 16 milionů korun, které mimo jiné čerpají na studijní pobyty, stáže ve zdravotnických zařízeních a institucích v zahraničí, další vzdělávací akce, ale i kurzy osobního rozvoje včetně manažerských a prezentačních dovedností či marketingu.

O cyklu Medicína a smrt
Devět večerů o hranicích medicíny. O tom, co může dnešní zdravotnictví nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. O hledání způsobů, jak podporovat rodiny pacientů a zlepšit systém, aby dokázal vedle pokroků v biomedicíně pamatovat na lidskou důstojnost. Devět setkání s lidmi, kteří se pustili do inovativních projektů a v celé České republice zlepšují péči o těžce nemocné. Postupně vystoupí držitelé Stipendia pro paliativní péči Nadačního fondu Avast. Odborným garantem programu je Centrum paliativní péče. Večery jsou rozloženy až do konce roku 2019. Probíhají vždy v úterý od 17 hodin. Konkrétní místa a profily řečníků budou upřesňovány průběžně na Facebooku Nadačního fondu Avast.

O programu Spolu až do konce
Nadační fond Avast věří, že každý člověk by měl mít k dispozici informace o svých možnostech a na konci života se svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít. Skrze program Spolu až do konce usiluje o to, aby paliativní péče byla dostupná všem a stala se samozřejmou součástí života. V rámci dosavadních pěti ročníků programu Nadační fond Avast rozdělil přes 130 milionů korun.  Pomohl finanční soběstačnosti vybraných českých hospiců pomocí fundraisingové akademie, podpořil nové přístupy i nápady v organizacích a zařízeních, kde lidé tráví konec svého života. Financoval také nově vzniklé týmy paliativní medicíny v českých nemocnicích a podpořil rozvoj předmětu paliativní medicíny na vybraných univerzitách i zakládání center excelence. V roce 2017 bylo představeno Stipendium pro paliativní péči Nadačního fondu Avast pro průkopníky v oblasti paliativní péče, do nějž bylo přijato 21 odborníků. Další ročník stipendií bude vyhlášen v roce 2019.

O​ ​Nadačním​ ​fondu​ ​Avast
Nadační fond Avast byl založen v roce 2010. Od svého vzniku využívá finance darované společností Avast a čas i talent, jimiž přispívají její zaměstnanci. Přímo i nepřímo tak podporuje komunity po celém světě a šíří hodnoty, které považuje za důležité pro smysluplný a svobodný život. Mezi hlavní témata, na něž se zaměřuje, patří péče o lidi na konci jejich života, pomoc rodinám dětí s postižením, lepší, účelnější systém vzdělávání a podpora otevřené, občanské společnosti. Avast jako globální lídr v oblasti digitálního zabezpečení využívá každou příležitost společně s nadačním fondem přispět jednotlivcům i komunitám usilujícím o lepší a bezpečnější svět. Avast nadačnímu fondu dosud daroval přes půl miliardy korun.

(zdroj. Tisková zpráva, Irena Setikovská)  

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás