Ministranti

Slovo ministrant pochází z latinského ministrare – sloužit, což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Co dělá ministrant a kdo se jím může stát?

Ministrant svou službou pomáhá knězi během jeho vlastní služby ke chvále Boží a k posvěcení lidí. K tomu jsou všichni zájemci formováni. Během roku spolu také podnikají několik pravidelných aktivit a setkávají se pro radost a načerpání energie.

Pravidelné akce pro ministranty

MINIFOR aneb ministrantská formace, která je zaměřená především na ministranty 15+. Jejím cílem, je zdokonalovaní znalostí jednotlivých ministrantů, a to i praktickým nácvikem liturgie.

Diecézní setkání ministrantů, které se koná každý rok v jiném městě plzeňské diecéze. Jejím cílem je společné setkávání, formace, hledání těch, kteří jsou schopni vést a formovat ministranty, ale také setkání s otcem biskupem Tomášem Holubem a slavení společné mše svaté. Hry a rébusy, běhání a sportování tu nikdy nechybí.

Diecézní tábor ministrantů, který se koná každý rok poslední týden v srpnu v pastoračním středisku v Horní Blatné. Jeho cílem je společné setkávání kluků z plzeňské diecéze, ale také formace a zdokonalování liturgických úkonů ve mši svaté, hry, zábava, sportování a radost z pohybu v krásné přírodě.

Fotografie z proběhlých akcí naleznete ZDE.


Kdo se může stát ministrantem?   

Služba ministrantů není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Pro toho, kdo chce Bohu sloužit a být v dobré partě, to však není problém. Každý ministrant má při mši sv. svůj specifický úkol. Ten největší je, aby sloužil s radostí a odvahou, protože jde o setkání s Kristem. Když čte čtení nebo zpívá žalm, nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, dává se do služby Kristu. Půjčuje Ježíši svá ústa, své ruce i sebe samého.


Co všechno dělá ministrant?

Mezi liturgické funkce u oltáře patří: lektor, akolyta, krucifer, ceroferáři, librista, turiferář, navikulář a komentátor. 

Lektor: Předčítá čtení při mši svaté. Může předčítat úmysly přímluv a zpívat žalm.

Akolyta: Po přímluvách rozprostře na obětním stole korporál a připraví kalich. Pomáhá knězi při přejímání darů od věřících. Lije vodu na ruce kněze a podává mu lavabo na osušení prstů. Během svatého přijímání drží patenu. Mimořádně může z pověření kněze nebo biskupa podávat věřícím svaté přijímání.

Krucifer: Nese v průvodu kříž mezi dvěma ceroferáři ze svícemi, za turiferářem, ministrantem, který nese kadidlo.

Ceroferáři: Na počátku a na konci mše svaté nesou v průvodu svíce vedle kříže. Přináší svíce k evangeliu. Mohou držet svíce při podávání sv. přijímání.

Librista: Drží misál knězi při vstupní a závěrečné modlitbě, popřípadě při slavnostním požehnání.

Turiferář: Nosí při mši svaté kadidelnici.

Navikulář: Nosí při mši svaté loďku.

Komentátor: Vysvětluje věřícím obřady a dává pokyny, pokud je třeba.

Ministrování ale nekončí mší svatou. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole a mezi kamarády má ministrant půjčovat svá ústa a své ruce a sebe celého, aby sám Ježíš mohl dál přicházet mezi lidi a prokazovat jim dobro.


Patroni ministrantů

sv. Tarsicius
sv. Dominik Savio

Kontakt

P. Milan Geiger – duchovní ministrantů

E-mail: geiger@bip.cz

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás