Diecézní centrum mládeže

Diecézní centrum mládeže

Otci biskupovi – podobně jako celé církvi – leží velmi na srdci vztah jemu svěřených mladých lidí k Bohu. Aby je k němu mohl účinně vést, usiluje o intenzivní vzájemný kontakt s mladými a potažmo o plodnou spolupráci všech (církevních) subjektů, které se v jeho diecézi mládeži věnují. Sám jejich součinnosti udává směr především prostřednictvím Diecézního centra mládeže, které pro tento účel zřizuje.

Veškeré informace o Diecézním centru mládeže najdete na www.dcmplzen.cz


DCM Plzeň tedy jako prodloužená biskupova ruka zprostředkovává vzájemný kontakt mládeže s biskupem a vede a koordinuje pastoraci mladých ve většinově nevěřícím prostředí zdejší diecéze.

Spolu s misionáři obláty, salesiánskou rodinou, františkány, dominikány, vysokoškolským klubem Hora, duchovními správci farností a četnými jednotlivci, rozesetými po celé diecézi, plánuje a organizuje setkání, kurzy, semináře a mnohé další akce, jejichž ideálním cílem je stav, ve kterém se každý mladý člověk v diecézi může snadno setkat s živým Bohem a získávat potřebnou podporu v každé etapě své osobní cesty k němu.

Mladí tak mohou nacházet bezpodmínečné přijetí, zájem o sebe a své názory, vyslechnutí, pochopení, mohou navazovat nové vztahy, diskutovat, učit se dobře žít a – pokud chtějí – sami se aktivně zapojit do práce pro své vrstevníky, ať už jako dobrovolníci nebo jako členové některého ze zmíněných subjektů.

DCM Plzeň se ale nesoustředí výhradně na „svůj píseček“: Spolupracuje rovněž se Sekcí pro mládež ČBK, diecézními centry pro mládež v ostatních diecézích i organizacemi jako jsou Junák nebo Orel...

Největšími každoročními setkáními mladých v naší diecézi jsou Diecézní setkání mládeže (Log in), organizované v sobotu před slavností Ježíše Krista Krále a Diecézní pouť, která se obvykle koná začátkem září a směřuje do Kláštera Teplá.

Vysokou prioritu v činnosti DCM má podpora společenství mladých v jednotlivých farnostech diecéze. Proto je důležitá formace tzv. animátorů, tj. mladých, kteří jsou – i díky animátorskému kurzu, jenž absolvují – schopni sami nebo ve vzájemné spolupráci oslovovat a vést své vrstevníky ve farnosti k životu ve víře.

Ke vzájemnému setkání a propojování různých společenství i jednotlivců, kteří doma zatím žádnou podobnou partu nemají, slouží setkání na vikariátní úrovni, nebo drobnější akce pro více sousedních vikariátů (např. Setkání mládeže Karlovarského kraje, určená pro mladé lidi v oblasti Krušnohorska).

Na vzdělání a formaci v určitých oblastech života se zaměřují semináře, připravovaná na témata podle aktuální potřeby (O nás s námi – na témata Synody o mládeži, Spadlo to tam – biblicko-psychologický seminář o jednotlivých emocích člověka).

K prohlubování duchovního života přispívají duchovní cvičení – zejména klasické rekolekce a exercicie.

O prázdninách se pro mladé různých věkových kategorií pořádají tábory (např. Quest), nebo dobrovolnické brigády (Workship).

Nabídku akcí doplňuje každoročně taneční ples (Let`s Dance!), občasné sportovní klání (BiskupCUP), Silvestr s DCM a večery chval (Light4You, Večery chval v Plzni – v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí i v „Domečku“ u bratří františkánů, Večery chval v Karlových Varech – Rybářích, …).

K disposici je na DCM kněz; mladí tak mají možnost domluvit si duchovní rozhovor, doprovázení nebo přípravu k přijetí svátostí.

V posledních letech se v rámci péče o mládež rozvíjí systematičnější pastorační péče o ministranty.

A za mladé i s nimi se v neposlední řadě modlíme (modlitební společenství).

Více naleznete na webových stránkách nebo na facebookovém profilu.

Kontakt

Ředitel diecézního centra mládeže: P. Pavel Fořt

Adresa: Františkánská 11, 301 00 Plzeň

E-mail: dcm@bip.cz

Tel.: +420 735 769 825

Web: www.dcmplzen.cz

Facebook: @DCMPlzen

Instagram: dcm_plzen

YouTube kanál: DCM Plzeň

Související články

Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
13. 10. 2021

Deskoherní neděle na DCM

Koná se v neděli 24. října na DCM Plzeň (Františkánská 11). Začínáme v 10:00, skončíme kolem půl osmé večer a můžeš pak s námi jít společně na mši svatou v osm hodin. Vítáme všechny od 12 do 30 let. Oběd a večeře je zajištěná. Cena za akci je 150 Kč.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
12. 10. 2021

Týden modliteb za mládež 2021

V týdnu před Slavností Krista Krále (14.–21. listopadu 2021) proběhne Týden modliteb za mládež. 19. listopadu od 20 do 21 hodin se v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni spojíme v modlitbě chval, k níž jsou všichni mladí srdečně zváni. Pro ty, kteří nemohou dorazit, budeme chvály přenášet on-line. Modlitba bude zároveň zahájením diecézního setkání mládeže s otcem biskupem Tomášem.
Obrázek novinky
DCM
03. 08. 2021

Tour de l’Esprit 2021: Cesta napříč duší

Diecézní centrum mládeže vás zve na první ročník výpravné víkendové akce pro mladé ve věku 12–29 let. Tour de I´Esprit 2021 proběhne 3.–5. září. Start cesty: výběr z nabízených tras. Cíl: klášter Teplá. Vydáš se s námi na cestu?
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
09. 06. 2021

Pastorační směrnice pro slavení Světového dne mládeže v místních církvích

Desítky let se mladé generace setkávají s biskupy v diecézích a slaví Světový den mládeže na diecézní úrovni. Papež František schválil 22. dubna 2021 nový dokument, který reflektuje důležitost a význam diecézního dne mládeže, zve ke společnému zapojení a doprovázení mladých lidí.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
20. 04. 2021

Chill out - teambuildingový týden pro studenty ve věku 19–29 let

Vysokoškolský klub Hora zve všechny studenty (ve věku 19–29 let) na společný teambuildingový týden. 18.–22 července v Jesenici u Rakovníka.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
26. 03. 2021

Creative

Tvůrčí minifestival pro mladé ve věku 15–29 let proběhne 20.–22. srpna na statku Vaterstraum v Příchovicích u Přeštic.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
01. 03. 2021

Minitab - formační tábor pro ministranty a ministrantky (10–15 let)

Tábor pro ministranty a ministrantky ve věku 10–15 let se bude konat 21.–28. srpna v Horní Blatné.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
24. 02. 2021

Quest 2021

Tábor pro mladé ve věku 12–15 let. Léto, slunce, akce, zábava, voda, hry, skvělé jídlo, přátelé, Bůh, Já a hlavně TY! Neváhej, přijmi tento "Quest" a naplánuj si léto s námi. 25.–31. července v Jesenici.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
26. 01. 2021

Duchovní obnova RESET

Duchovní obnova pro účastníky ve věku 14–18 let proběhne 19.–21. února na faře ve Stříbrné. Pokud nebude možné akci uskutečnit, bude připraven "Resetový balíček" na doma.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
18. 01. 2021

Diecézní ples mládeže Let´s dance ZRUŠEN

Diecézní ples mládeže Let´s dance se vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci neuskuteční. Těm, kteří už zaplatili, budou peníze vráceny na účet. Děkujeme za pochopení.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
07. 12. 2020

Silvestr s DCM

Silvestr s DCM pro mladé ve věku 14–18 let proběhne 30. prosince až 1. ledna na faře ve Stříbrné.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
03. 12. 2020

Duchovní obnova pro mladé: Reset

Duchovní obnova pro mladé ve věku 14–28 let proběhne 28.–30. prosince na faře ve Stříbrné.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
06. 11. 2020

Talk show s P. Kamilem Strakem

Vysokoškolský klub Hora a DCM Plzeň srdečně zvou ve středu 11.11. od 20:00 na talk show s P. Kamilem Strakem, ředitelem Sekce pro mládež. Talk show bude vysílána živě prostřednictvím YouTube kanálu klubu Hora. Kamil Strak v rozhovoru s moderátory promluví o svém životě a své službě v rámci Sekce pro mládež ČR.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
09. 10. 2020

Mší svatou zahájili studenti v Plzni nový akademický rok

7. října fotila v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni Soňa Pikrtová.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
03. 09. 2020

Zahajovací studentská mše svatá Veni Sancte v Plzni

Ve středu 7. října proběhne od 19:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni jako tradičně slavnostní mše celebrovaná generálním vikářem P. Jakubem Holíkem k zahájení nového akademického roku.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
01. 09. 2020

Program pro mládež na diecézní pouti v Teplé

V rámci letošní diecézní pouti v Teplé chystáme i letos program pro mládež a mladé lidi z diecéze (12–29 let). Registrace účastníků bude probíhat v klášteře v Teplé v pátek 11. září od 18:00 do 18:45, po večeři začne společný program.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
01. 09. 2020

Na diecézní pouti v Teplé bude připraven i program pro mládež

V rámci letošní diecézní pouti v Teplé chystáme i letos program pro mládež a mladé lidi z diecéze (12–29 let). Registrace účastníků bude probíhat v klášteře v Teplé v pátek 11. září od 18:00 do 18:45, po večeři začne společný program.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
09. 06. 2020

Quest 2020 v Nečtinách

Tábor plný výzev pro účastníky ve věku 12–15 let proběhne 19.–25. července v Nečtinách.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
02. 04. 2020

Ministrantský tábor

Tábor pro ministranty ve věku 9–15 let proběhne 22.–29. srpna v Horní Blatné.

 Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás