Diecézní centrum mládeže

Diecézní centrum mládeže

Otci biskupovi – podobně jako celé církvi – leží velmi na srdci vztah jemu svěřených mladých lidí k Bohu. Aby je k němu mohl účinně vést, usiluje o intenzivní vzájemný kontakt s mladými a potažmo o plodnou spolupráci všech (církevních) subjektů, které se v jeho diecézi mládeži věnují. Sám jejich součinnosti udává směr především prostřednictvím Diecézního centra mládeže, které pro tento účel zřizuje.

DCM Plzeň tedy jako prodloužená biskupova ruka zprostředkovává vzájemný kontakt mládeže s biskupem a vede a koordinuje pastoraci mladých ve většinově nevěřícím prostředí zdejší diecéze.

Spolu s misionáři obláty, salesiánskou rodinou, františkány, dominikány, vysokoškolským klubem Hora, duchovními správci farností a četnými jednotlivci, rozesetými po celé diecézi, plánuje a organizuje setkání, kurzy, semináře a mnohé další akce, jejichž ideálním cílem je stav, ve kterém se každý mladý člověk v diecézi může snadno setkat s živým Bohem a získávat potřebnou podporu v každé etapě své osobní cesty k němu.

Mladí tak mohou nacházet bezpodmínečné přijetí, zájem o sebe a své názory, vyslechnutí, pochopení, mohou navazovat nové vztahy, diskutovat, učit se dobře žít a – pokud chtějí – sami se aktivně zapojit do práce pro své vrstevníky, ať už jako dobrovolníci nebo jako členové některého ze zmíněných subjektů.

DCM Plzeň se ale nesoustředí výhradně na „svůj píseček“: Spolupracuje rovněž se Sekcí pro mládež ČBK, diecézními centry pro mládež v ostatních diecézích i organizacemi jako jsou Junák nebo Orel...

Největšími každoročními setkáními mladých v naší diecézi jsou Diecézní setkání mládeže, organizované týden před Velikonoci dosud vždy v Plzni, a Diecézní pouť, která se obvykle koná začátkem září a směřuje do Kláštera Teplá.Vysokou prioritu v činnosti DCM má podpora společenství mladých v jednotlivých farnostech diecéze. Proto je důležitá formace tzv. animátorů, tj. mladých, kteří jsou – i díky animátorskému kurzu, jenž absolvují – schopni sami nebo ve vzájemné spolupráci oslovovat a vést své vrstevníky ve farnosti k životu ve víře.

Ke vzájemnému setkání a propojování různých společenství i jednotlivců, kteří doma zatím žádnou podobnou partu nemají, slouží setkání na vikariátní úrovni, nebo drobnější akce pro více sousedních vikariátů (např. Setkání mládeže Karlovarského kraje, určená pro mladé lidi v oblasti Krušnohorska).

Na vzdělání a formaci v určitých oblastech života se zaměřují semináře, připravovaná na témata podle aktuální potřeby (O nás s námi – na témata Synody o mládeži, Spadlo to tam – biblicko-psychologický seminář o jednotlivých emocích člověka).

K prohlubování duchovního života přispívají duchovní cvičení – zejména klasické rekolekce a exercicie.

O prázdninách se pro mladé různých věkových kategorií pořádají tábory (např. Úlet), puťáky (na etapy z Plzně do Compostely), dobrovolnické brigády (Workship).

Nabídku akcí doplňuje každoročně taneční ples (Let`s Dance!), občasné sportovní klání (BiskupCUP), Silvestr s DCM a večery chval (Light4You, Večery chval v Plzni – v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí i v „Domečku“ u bratří františkánů, Večery chval v Karlových Varech – Rybářích, …).

K disposici je na DCM (psychologická) poradna a kněz; mladí tak mají možnost domluvit si individuální sezení s psycholožkou, duchovní rozhovor, doprovázení nebo přípravu k přijetí svátostí.

V posledních letech se v rámci péče o mládež rozvíjí systematičnější pastorační péče o ministranty.

A za mladé i s nimi se v neposlední řadě modlíme (modlitební společenství).

Více naleznete na webových stránkách nebo na facebookovém profilu.

Kontakt

Ředitel diecézního centra mládeže: P. Pavel Fořt

Adresa: Františkánská 11, 301 00 Plzeň

E-mail: dcm@bip.cz

Tel.: +420 377 381 757, +420 737 546 649

Web: dcm.krestan.org

Facebook: @DCMPlzen

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás