Diecézní centrum mládeže

Diecézní centrum mládeže

Otci biskupovi – podobně jako celé církvi – leží velmi na srdci vztah jemu svěřených mladých lidí k Bohu. Aby je k němu mohl účinně vést, usiluje o intenzivní vzájemný kontakt s mladými a potažmo o plodnou spolupráci všech (církevních) subjektů, které se v jeho diecézi mládeži věnují. Sám jejich součinnosti udává směr především prostřednictvím Diecézního centra mládeže, které pro tento účel zřizuje.

Veškeré informace o Diecézním centru mládeže najdete na www.dcmplzen.cz


DCM Plzeň tedy jako prodloužená biskupova ruka zprostředkovává vzájemný kontakt mládeže s biskupem a vede a koordinuje pastoraci mladých ve většinově nevěřícím prostředí zdejší diecéze.

Spolu s misionáři obláty, salesiánskou rodinou, františkány, dominikány, vysokoškolským klubem Hora, duchovními správci farností a četnými jednotlivci, rozesetými po celé diecézi, plánuje a organizuje setkání, kurzy, semináře a mnohé další akce, jejichž ideálním cílem je stav, ve kterém se každý mladý člověk v diecézi může snadno setkat s živým Bohem a získávat potřebnou podporu v každé etapě své osobní cesty k němu.

Mladí tak mohou nacházet bezpodmínečné přijetí, zájem o sebe a své názory, vyslechnutí, pochopení, mohou navazovat nové vztahy, diskutovat, učit se dobře žít a – pokud chtějí – sami se aktivně zapojit do práce pro své vrstevníky, ať už jako dobrovolníci nebo jako členové některého ze zmíněných subjektů.

DCM Plzeň se ale nesoustředí výhradně na „svůj píseček“: Spolupracuje rovněž se Sekcí pro mládež ČBK, diecézními centry pro mládež v ostatních diecézích i organizacemi jako jsou Junák nebo Orel...

Největšími každoročními setkáními mladých v naší diecézi jsou Diecézní setkání mládeže (Log in), organizované v sobotu před slavností Ježíše Krista Krále a Diecézní pouť, která se obvykle koná začátkem září a směřuje do Kláštera Teplá.

Vysokou prioritu v činnosti DCM má podpora společenství mladých v jednotlivých farnostech diecéze. Proto je důležitá formace tzv. animátorů, tj. mladých, kteří jsou – i díky animátorskému kurzu, jenž absolvují – schopni sami nebo ve vzájemné spolupráci oslovovat a vést své vrstevníky ve farnosti k životu ve víře.

Ke vzájemnému setkání a propojování různých společenství i jednotlivců, kteří doma zatím žádnou podobnou partu nemají, slouží setkání na vikariátní úrovni, nebo drobnější akce pro více sousedních vikariátů (např. Setkání mládeže Karlovarského kraje, určená pro mladé lidi v oblasti Krušnohorska).

Na vzdělání a formaci v určitých oblastech života se zaměřují semináře, připravovaná na témata podle aktuální potřeby (O nás s námi – na témata Synody o mládeži, Spadlo to tam – biblicko-psychologický seminář o jednotlivých emocích člověka).

K prohlubování duchovního života přispívají duchovní cvičení – zejména klasické rekolekce a exercicie.

O prázdninách se pro mladé různých věkových kategorií pořádají tábory (např. Quest), nebo dobrovolnické brigády (Workship).

Nabídku akcí doplňuje každoročně taneční ples (Let`s Dance!), občasné sportovní klání (BiskupCUP), Silvestr s DCM a večery chval (Light4You, Večery chval v Plzni – v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí i v „Domečku“ u bratří františkánů, Večery chval v Karlových Varech – Rybářích, …).

K disposici je na DCM kněz; mladí tak mají možnost domluvit si duchovní rozhovor, doprovázení nebo přípravu k přijetí svátostí.

V posledních letech se v rámci péče o mládež rozvíjí systematičnější pastorační péče o ministranty.

A za mladé i s nimi se v neposlední řadě modlíme (modlitební společenství).

Více naleznete na webových stránkách nebo na facebookovém profilu.

Kontakt

Vedením diecézního centra mládeže je od 1. 1. 2023 pověřena BcA. Terezie Metelková.

Funkce ředitele diecézního centra mládeže je od 1. 2. 2022 neobsazena.

Adresa: Františkánská 121/11, 301 00 Plzeň

E-mail: dcm@bip.cz

Tel.: +420 730 543 373

Web: www.dcmplzen.cz

Facebook: @DCMPlzen

Instagram: dcm_plzen

YouTube kanál: DCM Plzeň

Související články

Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
14. 10. 2023

Tvořivý BeYOUtifull: víkend pro dívky ve věku 12–20 let

Diecézní centrum mládeže v Plzni zve na víkend pro holky, který se uskuteční 8.–⁠10. prosince. Během víkendovky se mohou dívky těšit na společné pečení, povídání, modlitbu, tvoření a hry.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
13. 08. 2023

Poutní víkend pro mladé 2023

Cesta krajinou i vlastní duší pro všechny mladé od 13 do 30 let proběhne 8.–10. září. Páteční putování, sobotní program plný debat, promluv, her a modlitby. Volný večer ve společenství s možností setkat se po SDM v Lisabonu s přáteli z diecéze.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
16. 04. 2023

BeYOUtifull: víkend pro dívky ve věku 12–20 let

Diecézní centrum mládeže v Plzni zve na víkend pro holky, který se uskuteční 26.–⁠28. května. Během víkendovky se mohou dívky těšit na společné vaření, povídání, modlitbu, tvoření a hry. Kromě společně stráveného času také oslavíme 30 let plzeňské diecéze rozdáváním koláčků a divadlem.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
17. 01. 2023

Minitab - formační tábor pro ministranty a ministrantky (10–15 let)

Formační tábor pro ministranty a ministrantky se bude konat 19.–26. srpna na faře v Horní Blatné.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
17. 01. 2023

BeYOUtifull: víkend pro dívky ve věku 12–20 let

Diecézní centrum mládeže v Plzni zve na víkend pro holky, který se uskuteční 17.–⁠19. března. Zaměřený bude tentokrát na téma: krása a umění v našem životě. Víkend je pro všechny holky od 12 do 20 let.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
15. 10. 2022

Tvořivý beYOUtifull - víkend pro dívky ve věku 12–20 let

Třetí adventní víkend pořádáme na DCM v Plzni víkend pro holky, který bude zaměřený hlavně na tvořivost. Budeme péct vánoční cukroví, vyrobíme si dárkové taštičky, také nějaké dárky do nich a celý víkend si provoníme kořeněným svařeným džusem (pro zletilé vínem :-D). Nebude chybět společná modlitba, povídání a hry. Víkend je pro všechny holky od 12 do 20 let.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
21. 08. 2022

Klučičí víkend

23.–25. září proběhne na DCM v Plzni první klučičí víkend. Vítáme všechny mladé pány od 12 do 18 let. Víkend si berou na starost kluci z vysokoškolského klubu HORA, takže je určitě na co se těšit. 
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
21. 08. 2022

beYOUtifull - víkend pro dívky ve věku 12–20 let

Zveme dívky ve věku 12–20 let na společný víkend, který se uskuteční 30. září–2. října na DCM v Plzni.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
21. 08. 2022

Poutní víkend pro mladé

Cesta krajinou i vlastní duší pro všechny mladé od 15 do 30 let proběhne 9.–11. září. Během pátku se bude putovat z různých míst diecéze do kláštera Teplá. Tam bude večer a během soboty pokračovat další program výhradně pro přihlášené. Tématem je krize a její překonávání. Plánují se přednášky, hry, debaty, film, opékání/táborák a další.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
19. 05. 2022

beYOUtifull - víkend pro dívky ve věku 12–20 let

Zveme dívky ve věku 12–20 let na společný víkend, který se uskuteční 10.–12. června na DCM v Plzni. Hlavním tématem setkání bude "ženství".
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
13. 04. 2022

Creative - tvůrčí minifestival pro mladé

Další ročník tvůrčího minifestivalu Creative proběhne 19.–21. srpna v Příchovicích u Přeštic. Zváni jsou všichni mladí (duchem). Ještě je možnost se přihlásit!
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
15. 03. 2022

Rekviem - mše svatá za dárce těl

DCM Plzeň a Vysokoškolské společenství Hora vás zvou na mši svatou za dárce těl, která bude sloužena ve středu 23. března od 19:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Z důvodu nemoci P. Jakuba Holíka bude mši svatou celebrovat P. Vojtěch Soudský OP.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
15. 02. 2022

Minitab - formační tábor pro ministranty a ministrantky (10–15 let)

Formační tábor pro ministranty a ministrantky se bude konat 20.–27. srpna na faře v Horní Blatné.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
14. 01. 2022

beYOUtifull - víkend pro dívky ve věku 12–20 let

Zveme dívky ve věku 12–20 let na společný víkend, který se uskuteční 4.–6. března na DCM v Plzni. Hlavním tématem setkání bude přijetí sebe sama a vděčnost.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
12. 01. 2022

Animátorský kurz pro mladé ve věku 15–19 let (1. setkání)

Chceš se zapojovat do vedení společenství, organizace akcí a evangelizace mladých, ale nevíš, jestli jsi pro to připravený? Tento kurz ti pomůže najít jistotu, naučit se základy a pochytit nějaké tipy a triky. První z pěti setkání pod vedením Elvy Frouze proběhne od pátka do soboty 11.–12. března na DCM v Plzni.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
13. 10. 2021

Deskoherní neděle na DCM

Koná se v neděli 24. října na DCM Plzeň (Františkánská 11). Začínáme v 10:00, skončíme kolem půl osmé večer a můžeš pak s námi jít společně na mši svatou v osm hodin. Vítáme všechny od 12 do 30 let. Oběd a večeře je zajištěná. Cena za akci je 150 Kč.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
12. 10. 2021

Týden modliteb za mládež 2021

V týdnu před Slavností Krista Krále (14.–21. listopadu 2021) proběhne Týden modliteb za mládež. 19. listopadu od 20 do 21 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni spojíme v modlitbě chval, k níž jsou všichni mladí srdečně zváni. Pro ty, kteří nemohou dorazit, budeme chvály přenášet on-line. Modlitba bude zároveň zahájením diecézního setkání mládeže s otcem biskupem Tomášem.
Obrázek novinky
DCM
03. 08. 2021

Tour de l’Esprit 2021: Cesta napříč duší

Diecézní centrum mládeže vás zve na první ročník výpravné víkendové akce pro mladé ve věku 12–29 let. Tour de I´Esprit 2021 proběhne 3.–5. září. Start cesty: výběr z nabízených tras. Cíl: klášter Teplá. Vydáš se s námi na cestu?
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
09. 06. 2021

Pastorační směrnice pro slavení Světového dne mládeže v místních církvích

Desítky let se mladé generace setkávají s biskupy v diecézích a slaví Světový den mládeže na diecézní úrovni. Papež František schválil 22. dubna 2021 nový dokument, který reflektuje důležitost a význam diecézního dne mládeže, zve ke společnému zapojení a doprovázení mladých lidí.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
20. 04. 2021

Chill out - teambuildingový týden pro studenty ve věku 19–29 let

Vysokoškolský klub Hora zve všechny studenty (ve věku 19–29 let) na společný teambuildingový týden. 18.–22 července v Jesenici u Rakovníka.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás