Diecézní centrum mládeže

Diecézní centrum mládeže

Otci biskupovi – podobně jako celé církvi – leží velmi na srdci vztah jemu svěřených mladých lidí k Bohu. Aby je k němu mohl účinně vést, usiluje o intenzivní vzájemný kontakt s mladými a potažmo o plodnou spolupráci všech (církevních) subjektů, které se v jeho diecézi mládeži věnují. Sám jejich součinnosti udává směr především prostřednictvím Diecézního centra mládeže, které pro tento účel zřizuje.

DCM Plzeň tedy jako prodloužená biskupova ruka zprostředkovává vzájemný kontakt mládeže s biskupem a vede a koordinuje pastoraci mladých ve většinově nevěřícím prostředí zdejší diecéze.

Spolu s misionáři obláty, salesiánskou rodinou, františkány, dominikány, vysokoškolským klubem Hora, duchovními správci farností a četnými jednotlivci, rozesetými po celé diecézi, plánuje a organizuje setkání, kurzy, semináře a mnohé další akce, jejichž ideálním cílem je stav, ve kterém se každý mladý člověk v diecézi může snadno setkat s živým Bohem a získávat potřebnou podporu v každé etapě své osobní cesty k němu.

Mladí tak mohou nacházet bezpodmínečné přijetí, zájem o sebe a své názory, vyslechnutí, pochopení, mohou navazovat nové vztahy, diskutovat, učit se dobře žít a – pokud chtějí – sami se aktivně zapojit do práce pro své vrstevníky, ať už jako dobrovolníci nebo jako členové některého ze zmíněných subjektů.

DCM Plzeň se ale nesoustředí výhradně na „svůj píseček“: Spolupracuje rovněž se Sekcí pro mládež ČBK, diecézními centry pro mládež v ostatních diecézích i organizacemi jako jsou Junák nebo Orel...

Největšími každoročními setkáními mladých v naší diecézi jsou Diecézní setkání mládeže, organizované týden před Velikonoci dosud vždy v Plzni, a Diecézní pouť, která se obvykle koná začátkem září a směřuje do Kláštera Teplá.Vysokou prioritu v činnosti DCM má podpora společenství mladých v jednotlivých farnostech diecéze. Proto je důležitá formace tzv. animátorů, tj. mladých, kteří jsou – i díky animátorskému kurzu, jenž absolvují – schopni sami nebo ve vzájemné spolupráci oslovovat a vést své vrstevníky ve farnosti k životu ve víře.

Ke vzájemnému setkání a propojování různých společenství i jednotlivců, kteří doma zatím žádnou podobnou partu nemají, slouží setkání na vikariátní úrovni, nebo drobnější akce pro více sousedních vikariátů (např. Setkání mládeže Karlovarského kraje, určená pro mladé lidi v oblasti Krušnohorska).

Na vzdělání a formaci v určitých oblastech života se zaměřují semináře, připravovaná na témata podle aktuální potřeby (O nás s námi – na témata Synody o mládeži, Spadlo to tam – biblicko-psychologický seminář o jednotlivých emocích člověka).

K prohlubování duchovního života přispívají duchovní cvičení – zejména klasické rekolekce a exercicie.

O prázdninách se pro mladé různých věkových kategorií pořádají tábory (např. Úlet), puťáky (na etapy z Plzně do Compostely), dobrovolnické brigády (Workship).

Nabídku akcí doplňuje každoročně taneční ples (Let`s Dance!), občasné sportovní klání (BiskupCUP), Silvestr s DCM a večery chval (Light4You, Večery chval v Plzni – v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí i v „Domečku“ u bratří františkánů, Večery chval v Karlových Varech – Rybářích, …).

K disposici je na DCM (psychologická) poradna a kněz; mladí tak mají možnost domluvit si individuální sezení s psycholožkou, duchovní rozhovor, doprovázení nebo přípravu k přijetí svátostí.

V posledních letech se v rámci péče o mládež rozvíjí systematičnější pastorační péče o ministranty.

A za mladé i s nimi se v neposlední řadě modlíme (modlitební společenství).

Více naleznete na webových stránkách nebo na facebookovém profilu.

Kontakt

Ředitel diecézního centra mládeže: P. Pavel Fořt

Adresa: Františkánská 11, 301 00 Plzeň

E-mail: dcm@bip.cz

Tel.: +420 377 381 757, +420 737 546 649

Web: dcm.krestan.org

Facebook: @DCMPlzen

Související články

Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
12. 09. 2019

Seznamovací víkend s Horou

VŠ klub Hora zve všechny vysokoškoláky na seznamovací víkend, který proběhne 4.–6. října na chalupě v Píchu na Šumavě.
Obrázek novinky
30. 05. 2019

Tvořivý minifestival Creative poprvé v diecézi

První ročník tvořivého minifestivalu „Creative“ pro mladé (15–29 let) proběhne 6.–8. srpna na statku Ferienhof Wiese v Příchovicích u Přeštic. Hudba, divadlo, tvoření všeho druhu, společenství.
Obrázek novinky
30. 05. 2019

Rozlet v Nečtinách (19+ let)

Vydejme se spolu s emauzskými učedníky na cestu: tři dny budeme putovat a dva dny přebývat. Hledejme spolu s nimi místo, kam nás život přivedl, a ptejme se, jakým směrem se vydat dál. To všechno ve světle Božího slova a v síle společenství. Letní pobyt s putováním se uskuteční od 21. do 27. července v Nečtinách a je určen pro mladé lidi ve věku od 19 výš.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
20. 05. 2019

Rekolekce na konci léta

Duchovní obnova pro mládež (14–29 let) je skvělou příležitostí jak k zakončení prázdnin, tak k přípravě na nový školní / akademický rok. Proběhne 30. srpna–1. září v Lomci u Vodňan.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
20. 05. 2019

Minicamp – tábor diecézních ministrantů

Tábor diecézních ministrantů s názvem Hledači diamantů proběhne v Horní Blatné 23.–31. srpna. Je určen pro kluky i holky ve věku 6–15 let.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
20. 05. 2019

Compostela II.

Přidej se k nám na druhou etapu pouti do Compostely. Po loňské první, pěší etapě z Plzně do Všerub, vyrážíme letos ze Všerub dál, tentokrát na kolech. Sraz ve středu dopoledne u kostela sv. Michaela Archanděla ve Všerubech, konec v neděli odpoledne.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
16. 04. 2019

Fénix - brigáda pro mládež v Holostřevech

První ze série brigád zaměřených na obnovu konkrétních staveb (většinou sakrálního charakteru) v naší diecézi proběhne ve středu 1. května v Holostřevech (zvelebování stodoly a školy).
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
15. 04. 2019

Diecézní setkání mládeže s biskupem Tomášem se konalo v Plzni

12. a 13. dubna se konalo Diecézní setkání mládeže s biskupem Tomášem. Fotila Soňa Pikrtová.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
18. 01. 2019

Úlet v Nečtinách pro mládež (14 až 18 let)

Zveme na letní Úlet pro mládež ve věku od 14 do 18 let. Těšíme se na setkání 28. července až 3. srpna v Nečtinách.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
18. 01. 2019

Quest v Nečtinách pro mládež (12 až 15 let)

Zveme na letní Quest pro mládež ve věku od 12 do 15 let. Těšíme se na setkání 14. až 20. července v Nečtinách.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
14. 01. 2019

Exercicie pro mládež

Klasická duchovní cvičení pro mládež (14–29 let) proběhnou od pondělí 1. července (večer) do neděle 7. července (odpoledne) v klášteře Teplá.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
14. 01. 2019

Diecézní setkání mládeže s biskupem Tomášem

12.–13. dubna proběhne v Plzni každoroční setkání mládeže s biskupem Tomášem.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
14. 01. 2019

Minifor – formační setkání ministrantů plzeňské diecéze

Formační setkání ministrantů (od 14 let) proběhne v sobotu 23. března na DCM v Plzni. Registrace od 8.45 hodin.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
14. 01. 2019

Postní rekolekce pro mládež

Klasická duchovní obnova pro mládež ve věku 14–19 let na začátku postní doby proběhne od pátku 8. března (večer) do neděle 10. března (odpoledne) na Lomci u Vodňan.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
09. 01. 2019

Světové setkání mládeže s papežem v Panamě

Ve dnech 14.–29. ledna 2019 probíhá v latinskoamerické Panamě Světový den mládeže, setkání mladých lidí s papežem Františkem. Na transatlantickou cestu se vydala i skupina asi dvou stovek poutníků z ČR, mezi nimi i poutníci z plzeňské diecéze.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
26. 11. 2018

Obrázky z diecézního plesu v prvorepublikovém stylu

V sobotu 24. listopadu se v pivovaru Plzeňský Prazdroj konal diecézní ples mládeže Let´s Dance. Na plese v prvorepublikovém stylu fotila Soňa Pikrtová.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
20. 11. 2018

Adventní rekolekce pro mládež s P. Vlastimilem Kadlecem

DCM Plzeň zve na adventní rekolekci s p. Kadlecem, která proběhne 30. listopadu až 2. prosince ve Štěkni u Strakonic.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
05. 11. 2018

Let´s Dance - diecézní ples mládeže v prvorepublikovém stylu

Diecézní ples mládeže se uskuteční v sobotu 24. listopadu od 19 hodin v pivovaru Plzeňský Prazdroj.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
19. 09. 2018

Zahajovací studentstká mše svatá VENI SANCTE

DCM Plzeň a VŠ klub Hora zvou na studentskou mši zahajující nový akademický rok. Bohoslužbu bude sloužit Mons. František Radkovský ve středu 3. října od 19 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
12. 09. 2018

Setkání mládeže Karlovarského kraje ve Skalné

Fara ve Skalné u Chebu se 13. října 2018 stane útočištěm pro již šesté Setkání mladých Karlovarského kraje. Tentokrát se jeho mottem stala věta známého anglického spisovatele G. K. Chestertona: Kdo nemá víru v Boha, věří čemukoli.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás