Řeholní komunity a zasvěcený život

Řeholníci, řeholnice a ostatní zasvěcení mají v církvi vytvářet místa, „kde se žije evangelní logika darování se, bratrství, přijetí odlišnosti a vzájemné lásky,“ napsal papež František v apoštolském listu (28. listopadu 2014) právě všem zasvěceným a označil je zde také mimo jiné za „odborníky na společenství“. Naštěstí i u nás v diecézi takové odborníky máme.

A) Řeholní komunity

Česká kongregace sester dominikánek (dominikánky - OP) Dcery Panny Marie Pomocnice (salesiánky - FMA)
Jablonského 92, 362 00 Plzeň
tel: 739 834 508
e-mail: plzen@dominikanka.cz

Křimická 73, 318 01 Plzeň
tel: 377 382 566
e-mail: fmaplzen@seznam.cz
web: www.plzen.shm.cz
 
Milosrdné sestry Svatého Kříže (SCSC) Sestry sv. Josefa z Chambéry
Františkánská 11, 301 12 Plzeň
tel: 731 179 787


Křimická 73, 318 01 Plzeň
tel: 377 381 758
e-mail: csjplzen@volny.cz
web: www.csjchambery.org
   
Sestry sv. Josefa z Lyonu

Kanonie premonstrátů v Teplé (OPraem)
Náměstí 17. listopadu 4, 360 05
Karlovy Vary – Rybáře
tel: 353 449 130
e-mail: k.varycsj@seznam.cz

364 61 Teplá u Toužimi
tel: 353 392 691
e-mail: sekretariat@klastertepla.cz
web: www.klastertepla.cz

   
Opatství Nový Dvůr (trapisté – OCSO)

Řád bratří kazatelů (dominikáni – OP)
Dobrá Voda 20, 364 01 Toužim
tel. 353 300 500
e-mail: email@novydvur.cz
web: www.novydvur.cz
Jiráskovo nám. 30, 326 00 Plzeň
tel. 377 241 660
e-mail: plzen@op.cz
web: www.plzen.op.cz
   
Řád menších bratří (františkáni – OFM) Salesiáni Dona Boska (SDB)
Komenského 17, 323 13 Plzeň
tel. 377 521 123
e-mail: plzen@ofm.cz
web: www.plzen.ofm.cz
Revoluční 98, 312 07 Plzeň
tel. 377 266 953
e-mail: sdbplzen@sdbplzen.cz
web: www.sdbplzen.cz
   
Misionáři obláti
Panny Marie Neposkvrněné (OMI)
 
Žebnická 559, 331 01 Plasy
tel. 731 621 241
e-mail: martinomi@centrum.cz
web: www.oblati.cz
 


B) Společenství, která mají v diecézi jednotlivé členy

  • Komunita Neokatechumenátní cesta
  • Kongregace misionářů Synů Neposkvrněného Srdce Panny Marie – klaretiáni (CMF)
  • Sekulární institut „Dílo blahoslavené Zdislavy“ (DBZ)
  • Sekulární institut „Společenství Panny Marie na cestě“ (GULFW)
  • Sekulární institut volontarií Dona Boska (SI VDB)
  • Sestry Apoštolátu sv. Františka (AF)
  • Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou (O.Cr.)
  • Volontarie Dona Boska (SI VDB)
 

C) Ordo Virginum (zasvěcené panny)

P. ThLic. Martin Sedloň, OMI, spirituál
tel. 731 621 241
e-mail: martinomi@centrum.cz

www.ordovirginum.cz

D) Soukromá sdružení křesťanů (Kán. 321 – 326 CIC)

Koinonia Jan Křtitel
Svrchovaný Řád Chrámu Jeruzalémského (OSMTJ)
Budilovo nám. 1, 321 00 Plzeň – Litice
e-mail: sek@koinonia.cz
web: www.koinonia.cz 

Adresa: Zbiroh 1, 338 08 Zbiroh
e-mail: info@osmtj.info
web: www.osmtj.info

   
Hnutí Světlo-Život  
Má své členy především na Klatovsku a Domažlicku.  

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás