Diecézní soud Plzeň

Diecézní soud Plzeň

Diecézní soud Plzeň byl zřízen jako soud první instance pro všechny kauzy. Předmětem jeho činnosti jsou tedy: domáhání se a ochrana práv fyzických nebo právnických osob a úřední zjišťování právních skutečností a zločiny, pokud jde o uložení nebo úřední prohlášení trestu. (srv. kán. 1400 § 1 CIC). Dále připravuje podklady pro dispense, slouží radou a informacemi diecéznímu biskupovi, kněžím i všem, kteří se na něho obrátí. Velkou část práce tvoří případy týkající se neplatnosti manželství.

Ke dni 1. 7. 2009 ustanovil sídelní biskup plzeňské diecéze Mons. František Radkovský ve smyslu kánonů 1420, 1421, 1432, 1437 CIC tribunál církevního soudu.

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, potvrdil jmenování členů Diecézního soudu Plzeň na období 5 let do 31. 5. 2022 v tomto složení:

  • Soudní vikář: Mons. ICLic. Vladimír Gajdušek
  • Zástupce soudního vikáře: Mons. ThLic. ICLic. Karel Plavec, Th.D.
  • Soudkyně, moderátorka soudní kanceláře: Mgr. Martina Vintrová, J.C.D., OV
  • Ochránce spravedlnosti a obhájce svazku: P. ICLic. Řehoř Pavel Urban OPraem.
  • Soudní prokurátorka: Mgr. Monika Tomešová
  • Notářka: Ing. Mgr. Lenka Kuřátková, OV
  • Notářka: Pavla Anderlová

Adresa sídla: Františkánská 11, 301 00 Plzeň
Dodučovací adresa pro písemnosti: Diecézní církevní soud, Biskupství plzeňské, Nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň
Telefon: +420 733 741 174
E-mail: c.soud@bip.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, Út, St: 9.30 - 16.00 hod.,
Čt: 13.30 - 16.00 hod.,
Pá: 9.30 - 14.30 hod.
 
Doporučujeme domlouvat si konzultaci na Diecézním soudě předem na tel. čísle 733 741 174.


Informace o činnosti soudu a články z oblastí práva naleznete také na Facebooku.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás