Charita

Diecézní charita Plzeň

Diecézní charita Plzeň (DCHP) je účelové zařízení římskokatolické církve spadající pod Charitu České republiky, jehož posláním je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Jejím ředitelem je Ing. Jiří Lodr, prezidentem Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, viceprezidentem a spirituálem je Bc. Ladislav Lego.

Diecézní charita Plzeň zastřešuje provoz 53 registrovaných sociálních služeb, 17 dalších služeb, 2 humanitárních projektů a 7 charitních šatníků. Zaměstnává přes 460 lidí a sdružuje okolo 300 dobrovolníků spolu s dalšími stovkami, kteří se každoročně zapojují do Tříkrálové sbírky.

Statut: Církevní právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň
Adresa: Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
IČ: 49774034
Kontakt: +420 377 221 540, +420 377 223 861, info@dchp.charita.cz 
Web: www.dchp.cz
Konto: ČSOB Plzeň 2648062 / 0300
Ředitel: Ing. Jiří Lodr, jiri.lodr@dchp.charita.cz
Prezident: Mons. František Radkovský, frantisek.radkovsky@dchp.charita.cz

Charitní dům sv. Zdislavy v Plzni, foto: Martina Řehořová/Člověk a víraDiecézní charita Plzeň byla založena v roce 1993 jako střešní organizace pro charitní práci v Diecézi plzeňské. Podstatou charitní práce obecně je ochota věnovat lidem, kteří se ocitli v nouzi, něco ze svého času, prostředků, znalostí a dovedností. Děje se tak především registrovaných sociálních služeb, které zahrnují péči o seniory, lidi bez domova, nezaměstnané, zdravotně handicapované, osoby v krizových situacích a tísni apod.

V současné době v diecézi existuje 14 Charit s vlastní právní subjektivitou: FCH Aš, OCH Bor, FCH Cheb, FCH Chodov, FCH Karlovy Vary, OCH Klatovy, FCH Kraslice, OCH Ostrov, MCH Plzeň, FCH Plzeň-západ, OCH Rokycany, FCH Stráž u Tachova, FCH Stříbro a FCH Sokolov. Dále 9 Charit bez právní subjektivity: FCH Blovice, FCH Dolní Bělá, FCH Horšovský Týn, FCH Chlum Svaté Maří, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Staňkov a FCH Zbiroh. Tyto Charity provozují celkem přes padesát registrovaných sociální služeb, dva humanitární projekty v Latinské Americe a deset charitních šatníků.

Prohlédněte si poslední výroční zprávu.

Více na stránkách www.dchp.cz
Tříkrálová sbírka, foto: Jiří Strašek

Související články

Obrázek novinky
Charita
17. 01. 2020

Diecézní charita Plzeň hledá všeobecnou zdravotní sestru do domova pro seniory v Plzni

Obrázek novinky
Charita
13. 11. 2019

Mons. František Radkovský obdržel Cenu Charity Česká republika

Emeritní biskup plzeňský a prezident Diecézní charity Plzeň byl jedním z jedenácti laureátů letošní Ceny Charity ČR. Ocenění převzal při slavnostním ceremoniálu spojeném s koncertem ve prospěch České nemocnice v Ugandě, který pořádala Arcidiecézní charita Praha 31. října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Součástí koncertu bylo i komorní vystoupení Lucie Bílé.
Obrázek novinky
Charita
13. 11. 2019

Diecézní charita Plzeň oslavila 26. výročí svého založení

1. listopadu 2019 se uskutečnila oslava 26. výročí založení Diecézní charity Plzeň. Byla zřízena 1. listopadu 1993 zakládajícím dekretem prvního biskupa plzeňského, Mons. Františka Radkovského. Právě on se laskavě ujal celebrování mše svaté, která se konala v plzeňském kostele Nanebevzetí Panny Marie a na níž se sešli pracovníci a dobrovolníci Charity z celé Diecéze plzeňské.
Obrázek novinky
Charita
12. 11. 2019

Návštěva partnerské Charity v Řezně

Ve dnech 29. a 30. října 2019 navštívili ředitel s prezidentem Diecézní charity Plzeň a jejich týmem partnerskou Diecézní charitu v Řezně. Je to důvod k děkování za další rok naší spolupráce. Konkrétně nás spojuje 26 let společné práce a přátelství, vzájemných povzbuzení, odborných inspirací, výměnných stáží zaměstnanců, nejednou i tak potřebné finanční podpory služby Charit v naší diecézi. Tak se povedlo realizovat několik důležitých projektů.
Obrázek novinky
Charita
23. 10. 2019

Poděkování signatářům petice za záchranu domácí zdravotní péče

Čeští a moravští biskupové děkují signatářům petice Doma je doma:
Obrázek novinky
Charita
14. 10. 2019

O kurzy češtiny pro cizince je stále větší zájem

Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň, jedna ze služeb Diecézní charity Plzeň, funguje již 25 let. V posledních letech ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně navyšuje kapacitu kurzů českého jazyka pro cizince, o něž je stále větší zájem. Snahou je, aby se dostalo na všechny zájemce na různých úrovních pokročilosti ve zvládání našeho jazyka, který je klíčovým prostředkem jejich integrace, ale poptávka s každým rokem dále roste a i nyní převyšuje aktuální kapacitu kurzů.
Obrázek novinky
Charita
14. 10. 2019

SeniorFest Klatovy

Oblastní charita Klatovy ve spolupráci s Římskokatolickou farností Klatovy a Čajovnou U Naší milé Paní v Klatovech pořádala další ročník SeniorFestu.
Obrázek novinky
Charita
20. 09. 2019

Do pokladničky na dary k jubileu emeritního biskupa Františka bylo vybráno 16 681 Kč

Pokladnička určená pro finanční dary v hotovosti k 80. narozeninám emeritního biskupa plzeňského, Mons. Františka Radkovského, kterou jste mohli vidět na pouti do premonstrátského kláštera v Teplé, byla otevřena a vložené peníze spočítány. Obsahovala celkem 16 681 Kč od gratulantů.
Obrázek novinky
Charita
21. 08. 2019

Dny paměti 2019 v Plzni

Dny paměti je projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti. Během této akce proběhne informační kampaň, věnující se problematice Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence. Tradiční celonárodní akce České Alzheimerovské společnosti se letos v Plzni bude konat ve dnech 15. až 23. září 2019.
Obrázek novinky
Charita
16. 07. 2019

Využijte možnosti letního ubytování na faře Stříbrná v Krušných horách

Další informace, včetně fotografií a ceníku, najdete na stránce Fary Stříbrná na webu Městské charity Plzeň. Kontakt: Ing. Tomáš Dolejš (tomas.dolejs@mchp.charita.cz).
Obrázek novinky
Charita
12. 07. 2019

Doma je doma. Petice za záchranu domácí péče.

Diecézní charita Plzeň se připojuje k petiční akci na záchranu charitní domácí péče a prosí všechny, jimž není tato forma pomoci lhostejná, aby se svým podpisem připojili. Cílem je nasbírat po celé ČR alespoň 10 000 podpisů, aby mohlo proběhnout slyšení v petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Petici ke stažení a podpisu najdete v příloze.
Obrázek novinky
Charita
02. 07. 2019

Výlet pro Domov sv. Zdislavy v Plzni

Na sobotu 22. června 2019 připravilo vedení domova ve spolupráci s Farní charitou v Dolní Bělé celodenní výlet pro ubytované matky s dětmi.
Obrázek novinky
Charita
28. 06. 2019

Oblastní charita Rokycany obdržela dar od českých vojáků z mise v Afghánistánu

Finanční dar ve výši 50 000 Kč z dobrovolných příspěvků našich vojáků v Afghánistánu poskytlo Oblastní charitě Rokycany 18. úkolové uskupení Armády ČR z mise Resolute Support. Peníze budou použity na nákup otočné a výsuvné sedačky pro spolujezdce ve vozidle, které charita využívá pro převážení Jakuba, handicapovaného klienta Denního stacionáře Pohodička v Rokycanech.
Obrázek novinky
Charita
17. 06. 2019

Farní charita Karlovy Vary oslavila 25 let své existence

Farní charita Karlovy Vary oslavila v sobotu 15. června 25 let své existence. Akci zahájila mše Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského, který také požehnal právě dokončené terapeutické zahradě pro klienty s Alzheimerovou chorobou. V následných děkovných proslovech vystoupila například první ředitelka FCHKV Pavla Andrejkivová, současný ředitel Aleš Klůc a ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Do večera pak za hojné účasti probíhal pestrý kulturní program pro dospělé i pro děti.
Obrázek novinky
Charita
10. 06. 2019

Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice oslavil výročí 20 let od založení

28. května sloužil biskup Tomáš Holub mši svatou v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích, následoval program v zahradě Domova. Fotil Petr Šimek.
Obrázek novinky
Charita
04. 06. 2019

Podpořme projekt Auto pro sociální službu Osobní asistence na Klatovsku

Oblastní charita Klatovy obdržela po veřejném hlasování divokou kartu na Auto pro sociální službu Osobní asistence z dotačního programu ČSOB Pomáhá regionům. Znamená to, že veřejnost považuje tento projekt za opravdu důležitý a přínosný. V současnosti probíhá sbírka, podle jejíhož výsledku poskytne ČSOB projektu finanční dar, a to ve výši 25, 35, 40, nebo 50 tisíc Kč. Čím více lidé přispějí, tím větší dar banka poskytne. Soutěžíme tak se třemi dalšími projekty o nejvyšší příspěvek. Zapojte se také.
Obrázek novinky
Charita
03. 06. 2019

Slavnostní otevření Komunitního centra Horšovský Týn

1. června fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Charita
27. 02. 2019

Diecézní charita Plzeň hledá pečovatelku

Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí hledá do týmu pečovatelku.
Obrázek novinky
Charita
25. 01. 2019

Diecézní charita Plzeň zveřejnila rekordní výsledek Tříkrálové sbírky

Pokladničky jsou rozpečetěny, bankovky i mince sečteny. 5 473 229,- Kč - tolik se letos vybralo v rámci Tříkrálové sbírky Diecézní charity Plzeň. Mnohokrát díky všem dárcům i koledníkům!
Obrázek novinky
Charita
07. 01. 2019

V Plzni se konal tradiční Tříkrálový pochod

Na svátek Tří králů, v neděli 6. ledna, se v Plzni konal již sedmý Tříkrálový pochod.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás