Charita

Diecézní charita Plzeň

Diecézní charita Plzeň (DCHP) je účelové zařízení římskokatolické církve spadající pod Charitu České republiky, jehož posláním je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Jejím ředitelem je Ing. Jiří Lodr, prezidentem Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, viceprezidentem a spirituálem je Bc. Ladislav Lego.

Diecézní charita Plzeň zastřešuje provoz 53 registrovaných sociálních služeb, 17 dalších služeb, 2 humanitárních projektů a 7 charitních šatníků. Zaměstnává přes 460 lidí a sdružuje okolo 300 dobrovolníků spolu s dalšími stovkami, kteří se každoročně zapojují do Tříkrálové sbírky.

Statut: Církevní právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň
Adresa: Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
IČ: 49774034
Kontakt: +420 377 221 540, +420 377 223 861, info@dchp.charita.cz 
Web: www.dchp.cz
Konto: ČSOB Plzeň 2648062 / 0300
Ředitel: Ing. Jiří Lodr, jiri.lodr@dchp.charita.cz
Prezident: Mons. František Radkovský, frantisek.radkovsky@dchp.charita.cz

Charitní dům sv. Zdislavy v Plzni, foto: Martina Řehořová/Člověk a víraDiecézní charita Plzeň byla založena v roce 1993 jako střešní organizace pro charitní práci v Diecézi plzeňské. Podstatou charitní práce obecně je ochota věnovat lidem, kteří se ocitli v nouzi, něco ze svého času, prostředků, znalostí a dovedností. Děje se tak především registrovaných sociálních služeb, které zahrnují péči o seniory, lidi bez domova, nezaměstnané, zdravotně handicapované, osoby v krizových situacích a tísni apod.

V současné době v diecézi existuje 14 Charit s vlastní právní subjektivitou: FCH Aš, OCH Bor, FCH Cheb, FCH Chodov, FCH Karlovy Vary, OCH Klatovy, FCH Kraslice, OCH Ostrov, MCH Plzeň, FCH Plzeň-západ, OCH Rokycany, FCH Stráž u Tachova, FCH Stříbro a FCH Sokolov. Dále 9 Charit bez právní subjektivity: FCH Blovice, FCH Dolní Bělá, FCH Horšovský Týn, FCH Chlum Svaté Maří, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Staňkov a FCH Zbiroh. Tyto Charity provozují celkem přes padesát registrovaných sociální služeb, dva humanitární projekty v Latinské Americe a deset charitních šatníků.

Prohlédněte si poslední výroční zprávu.

Více na stránkách www.dchp.cz
Tříkrálová sbírka, foto: Jiří Strašek

Související články

Obrázek novinky
Charita
07. 04. 2020

Jak je na tom Diecézní charita Plzeň s ochrannými pomůckami?

Diecézní charita Plzeň denně vyhodnocuje potřebu osobních ochranných prostředků charit v plzeňské diecézi, tedy na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Dostupné ochranné prostředky z velkých dodávek dále distribuuje tam, kde je jich nejvíce třeba, ať už charitním službám, nebo obcím a sociálním službám dalších poskytovatelů. Díky všem, kteří se na podpoře charitních sociálních služeb za nouzového stavu dosud podíleli.
Obrázek novinky
Charita
31. 03. 2020

Slovo prezidenta Diecézní charity Plzeň klientům, především seniorům

"Zůstáváme-li ve svém nitru otevřeni Bohu, nikdy nejsme sami," píše emeritní biskup František Radkovský...
Obrázek novinky
Charita
31. 03. 2020

Charita vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Výpadek či snížení příjmů, ztráta zaměstnání, uplynutí lhůt kvůli omezení činnosti úřadů a riziko ztráty dávek, ale i nedostatek potravin. To je výsledek analýzy dopadů prvních 14 dní mimořádných opatření vlády, kterou prostřednictvím svých odborných poraden provedla Charita Česká republika. A na pomoc nejvíce zasaženým lidem vyhlašuje sbírku.
Obrázek novinky
Charita
30. 03. 2020

Poradna pro cizince a uprchlíky vydává upozornění pro cizince zaměstnané v ČR

Situaci cizinců na území ČR v těchto dnech komplikuje snaha některých zaměstnavatelů zbavit se za nouzového stavu odpovědnosti za zaměstnance ze zahraničí. Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň, která tyto problémy s klienty řeší, proto vydává hned v několika jazykových variantách Upozornění pro cizince zaměstnané v ČR.
Obrázek novinky
Charita
23. 03. 2020

Charita nabízí lidem v karanténě krizovou pomoc a podporu a také pomoc pro duši

Odborníci upozorňují, že nouzový stav ještě nějakou dobu potrvá. A je potřeba vydržet. Někteří lidé se ocitli v sociální izolaci, což se může odrazit na psychice a následně i na fyzickém zdraví. Jiní zase nově tráví většinu dne v nevelkém prostoru s vícečetnou rodinou, a tak mohou čelit nezvyklým situacím a problémům od ponorkové nemoci až po domácí násilí. Charita proto lidem v těchto dnech pomáhá nejen prakticky: nezapomíná ani na ty, na jejichž psychiku těžce dolehlo současné omezení volného pohybu anebo strádají duchovně.
Obrázek novinky
Charita
23. 03. 2020

Charita v Diecézi plzeňské – šijeme roušky, ale sháníme další

Rychlou odpovědí charit v Diecézi plzeňské na vládní opatření v souvislosti se šířením koronaviru je už několikátý den šití roušek svépomocí. Děje se tak v některých službách s omezeným provozem, v dobrovolných charitách a někteří pracovníci využívají i domácí kapacity.
Obrázek novinky
Charita
16. 03. 2020

Opatření proti šíření koronaviru v charitních službách Diecéze plzeňské

Diecézní charita Plzeň, zastřešující charity v Plzeňském a Karlovarském kraji, přijala v reakci na vládní nařízení proti šíření infekce způsobující onemocnění COVID-19 tato opatření:
Obrázek novinky
Charita
12. 03. 2020

Diecézní charita Plzeň se stala správcem finanční sbírky vybrané na podporu rodiny malé Emičky

Diecézní charita Plzeň převzala správu nad finanční sbírkou ve prospěch rodiny malé Emičky, která po vážné dopravní nehodě 5. ledna u Tlučné stále zůstává na lůžku ve Fakultní nemocnici v Motole. Charita tak učinila po dohodě s matkou holčičky a pověřila svou sociální službu, aby s rodinnou byla v úzkém kontaktu a pomáhala jí při řešení neblahé životní situace.
Obrázek novinky
Charita
09. 03. 2020

Diecézní charita Plzeň navázala spolupráci s německým dobročinným spolkem Tafel e.V.

Diecézní charita Plzeň tak reaguje na potřebu dále rozšiřovat výdejní síť potravinové pomoci a šatstva nejchudším a velmi uvítala nabídku německého spolku, který se této formě pomoci dlouhodobě věnuje. Mezinárodní dohoda byla uzavřena 28. února v Domažlicích.
Obrázek novinky
Charita
07. 02. 2020

Young Caritas v Diecézní charitě Plzeň

Young Caritas je celoevropský projekt, který má spojovat děti a mládež se zájmem o pomoc druhým. Aktivity mladých dobrovolníků v rámci Young Caritas zahrnují pomoc v charitativních zdravotních i sociálních zařízeních, pořádání akcí pro školy, farnosti i veřejnost. A v neposlední řadě vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě.
Obrázek novinky
Charita
03. 02. 2020

Diecézní charita Plzeň hledá správce budov / údržbáře pro domov pro seniory v Plzni

Obrázek novinky
Charita
17. 01. 2020

Diecézní charita Plzeň hledá všeobecnou zdravotní sestru do domova pro seniory v Plzni

Obrázek novinky
Charita
13. 11. 2019

Mons. František Radkovský obdržel Cenu Charity Česká republika

Emeritní biskup plzeňský a prezident Diecézní charity Plzeň byl jedním z jedenácti laureátů letošní Ceny Charity ČR. Ocenění převzal při slavnostním ceremoniálu spojeném s koncertem ve prospěch České nemocnice v Ugandě, který pořádala Arcidiecézní charita Praha 31. října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Součástí koncertu bylo i komorní vystoupení Lucie Bílé.
Obrázek novinky
Charita
13. 11. 2019

Diecézní charita Plzeň oslavila 26. výročí svého založení

1. listopadu 2019 se uskutečnila oslava 26. výročí založení Diecézní charity Plzeň. Byla zřízena 1. listopadu 1993 zakládajícím dekretem prvního biskupa plzeňského, Mons. Františka Radkovského. Právě on se laskavě ujal celebrování mše svaté, která se konala v plzeňském kostele Nanebevzetí Panny Marie a na níž se sešli pracovníci a dobrovolníci Charity z celé Diecéze plzeňské.
Obrázek novinky
Charita
12. 11. 2019

Návštěva partnerské Charity v Řezně

Ve dnech 29. a 30. října 2019 navštívili ředitel s prezidentem Diecézní charity Plzeň a jejich týmem partnerskou Diecézní charitu v Řezně. Je to důvod k děkování za další rok naší spolupráce. Konkrétně nás spojuje 26 let společné práce a přátelství, vzájemných povzbuzení, odborných inspirací, výměnných stáží zaměstnanců, nejednou i tak potřebné finanční podpory služby Charit v naší diecézi. Tak se povedlo realizovat několik důležitých projektů.
Obrázek novinky
Charita
23. 10. 2019

Poděkování signatářům petice za záchranu domácí zdravotní péče

Čeští a moravští biskupové děkují signatářům petice Doma je doma:
Obrázek novinky
Charita
14. 10. 2019

O kurzy češtiny pro cizince je stále větší zájem

Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň, jedna ze služeb Diecézní charity Plzeň, funguje již 25 let. V posledních letech ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně navyšuje kapacitu kurzů českého jazyka pro cizince, o něž je stále větší zájem. Snahou je, aby se dostalo na všechny zájemce na různých úrovních pokročilosti ve zvládání našeho jazyka, který je klíčovým prostředkem jejich integrace, ale poptávka s každým rokem dále roste a i nyní převyšuje aktuální kapacitu kurzů.
Obrázek novinky
Charita
14. 10. 2019

SeniorFest Klatovy

Oblastní charita Klatovy ve spolupráci s Římskokatolickou farností Klatovy a Čajovnou U Naší milé Paní v Klatovech pořádala další ročník SeniorFestu.
Obrázek novinky
Charita
20. 09. 2019

Do pokladničky na dary k jubileu emeritního biskupa Františka bylo vybráno 16 681 Kč

Pokladnička určená pro finanční dary v hotovosti k 80. narozeninám emeritního biskupa plzeňského, Mons. Františka Radkovského, kterou jste mohli vidět na pouti do premonstrátského kláštera v Teplé, byla otevřena a vložené peníze spočítány. Obsahovala celkem 16 681 Kč od gratulantů.
Obrázek novinky
Charita
21. 08. 2019

Dny paměti 2019 v Plzni

Dny paměti je projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti. Během této akce proběhne informační kampaň, věnující se problematice Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence. Tradiční celonárodní akce České Alzheimerovské společnosti se letos v Plzni bude konat ve dnech 15. až 23. září 2019.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás