Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu

Nabídkám v oblasti přípravy na rodinný život a podpory v pozitivním vývoji vztahů uvnitř rodiny se v diecézi věnuje Centrum pro rodinu. Připravuje vzdělávací semináře, duchovní a terapeutické pobyty, přednášky či jiné rozvojové programy pro partnery, manžele i jednotlivce. Zaštiťuje také provoz Poradny přirozeného plánování rodičovství, Křesťanské psychoterapeutické poradny a Psychologické poradny pro mládež.

Posláním Centra pro rodinu je pomáhat rodinám v diecézi v "poslání střežit lásku, zjevovat ji a sdělovat" (Familiaris Consortio 17).

  1. vytvářet prostor k setkávání, poznávání a sdílení rodin
  2. přinášet impulsy k rozvíjení a upevnění života manželů a rodin
  3. nabízet specializované programy, pomoc a zprostředkování pomoci při řešení manželských a rodinných problémů

Pravidelné programy

  • Exercicie a rekolekce pro manžele
  • Víkendy pro chlapy, pro ženy
  • Kurz Příprava na život v manželství
  • Kurz efektivního rodičovství
  • Manželské večery
  • Společné dovolené rodin
  • Knihovna s literaturou o manželství a rodině

Aktuální nabídku naleznete v článcích níže.

Kontakt

Mgr. Ing. Jindřich Fencl,

vedoucí Centra pro rodinu
E-mail: rodiny@bip.cz
Tel.: +420 731 619 704 

Poradna PPR

Vyškolené instruktorky nabízí bezplatné konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství.

Domluva na tel. +420 774 213 186 (Věrka) nebo +420 776 200 028 (Hanka).

Křesťanská psychoterapeutická poradna

Terapeutka: Marie Kutilová
Adresa: Františkánská 11, Plzeň
Objednávky: Poradna je v provozu každé pondělí. Tel.: +420 606 710 631, e-mail: mankak@tiscali.cz

Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párová terapie.

www.poradnaukaplicky.cz

 

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás