Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu připravilo elektronickou podobu kurzu Příprava na život v manželství

Publikováno
19. 5. 2020
Centrum pro rodinu
S ohledem na opatření proti šíření koronaviru a celostátní karanténu probíhá od 15. dubna letošní druhý cyklus kurzu Příprava na život v manželství netradičně, totiž elektronicky. Náplň kurzu tematicky odpovídá předchozím běhům, každoročním skupinovým setkáním, která se obvykle konají na faře ve Františkánské ulici v Plzni.

Lektoři kurzu natočili krátká, asi dvacetiminutová videa, která slouží jako úvod a navození atmosféry k sedmi probíraným tématům. Účastníci přípravy dostávají každý týden e-mailem jedno video a několik typů úkolů souvisejících s konkrétním tématem – odbornou reflexi problematiky, biblický úryvek k meditaci, dotazník k vyplnění, podnět ke společné práci s partnerem… Úkolem párů během přípravy je při rozhovoru a společných úvahách propojit probíraná témata a zadané úkoly s vlastním životem v partnerském vztahu. Cílem takové přípravy je, aby se snoubenci navzájem co nejlépe a nejhlouběji poznali.

V úvodních přednáškách se P. Pavel Petrašovský věnoval křesťanskému pohledu na manželství, na závěr kurzu čeká účastníky téma věnované manželskému slibu a obřadu. Centrum pro rodinu, které kurz připravuje, se snaží podnítit partnery k hledání toho, co mají společného i v čem jsou odlišní, aby se naučili za všech okolností hledat společnou cestu.

Podoba letošního elektronického kurzu se v jeho průběhu vyvíjela. Nejdříve partnerské páry dostávaly jeden úkol týdně. Postupem času se ale typy úkolů i jejich počet rozšířil, aby dvojice měly možnost zabývat se problematikou skutečně do hloubky. Někteří snoubenci neměli možnost trávit karanténu společně, mohou tedy plnit jen povinné úkoly, zájemci, kteří mají čas a chuť, se mohou společně pustit i do dalších, doplňkových úkolů.

„Požaduji od párů, aby mi po splnění úkolů poslaly krátkou reflexi,“ říká Petra Koňaříková z Centra pro rodinu, která účastníky kurzem doprovází. „Ze zaslané reflexe poznám, že se partneři tématem zabývali. Někteří posílají dlouhé reflexe, jiní kratší texty, obojí je přijatelné. Nezajímá mě obsah (o čem konkrétně se partneři bavili), ale především to, jak jim šlo o tom kterém tématu spolu mluvit. Zajímá mě, jestli pro ně bylo přijatelné, když při diskuzi s protějškem narazili na neshody, případně zda se dostali k něčemu nepřekonatelnému.“ Zadání úkolů dostávají partnerské páry v každé skupince souhrnně, po písemné reflexi jim pak přichází adresná odpověď.

Petru Koňaříkovou těší nad očekávání velký zájem účastníků: „Velmi mile nás překvapilo, že o elektronický kurz projevilo v první vlně zájem hned 11 párů, do druhého cyklu přípravy se za běžných okolností přihlašuje jen kolem osmi partnerských dvojic. Obvykle na kurz dochází pouze páry z Plzně a blízkého okolí, nejvzdálenější bývají Plasy a Klatovy. Díky tomu, že tento kurz probíhá elektronicky, nabídli jsme ho tentokrát všem farnostem v naší diecézi a poté ho inzerovali i v Radiu Proglas. Ozvaly se nám proto také zájemci např. z Karlových Varů, Chebu nebo z Boru u Tachova, účastní se i dvojice z Brna, Ostravy či Milevska.“

Po zahájení elektronického kurzu se Centru pro rodinu začali ozývat ještě další snoubenci, kteří měli o přípravu na život v manželství zájem; ti se mohli jednou týdně (do poloviny května) k probíhajícímu kurzu připojit. Nakonec tedy vzniklo hned několik skupinek párů, které od začátku postupně procházejí jednotlivými tématy a úkoly. Všichni přihlášení účastníci (27 dvojic) by měli nejpozději do 30. června kurz dokončit, poté dostanou potvrzení o jeho absolvování. Mezi přihlášenými nejsou jen praktikující katolíci, ale také smíšené páry (věřící – nevěřící/nepraktikující), dokonce i katechumeni, kteří se na svůj křest ještě připravují. Účastníci, kteří žijí za hranicemi naší diecéze, byli vyzváni, aby se svým farářem konzultovali, zda je v jejich domovské diecézi a farnosti tento formát přípravy na manželství akceptovatelný.

Co nám o kurzu napsali jeho účastníci:
V prvé řadě bychom chtěli ocenit plzeňskou diecézi za to, že bryskně reagovala na změněné podmínky. To vypovídá o její flexibilitě a my to kvitujeme s povděkem. Jak vidno, plzeňská diecéze stejně jak archa má cíl, má směr a my se s ní plavíme „na sever“, tedy vstříc naší budoucnosti. Na celé distanční podobě kurzu nás mrzí jen jedno – a sice to, že se nemůžeme potkávat (plavit) s dalšími páry, které se připravují na manželství. Pro nás je vždy nejvíce inspirativní shledávání s novými lidmi. Na tuto možnost jsme se těšili, ale hvězdy nám nepřály. O to větší dík patří diecézi, že udělala vše, jak nejlépe mohla.

Na e-kurzu se nám velmi líbí, že jde s dobou. Vybraná témata se zaměřují nejen na manželství z pohledu křesťanského, ale také na otázky psychologie, teorie komunikace atd. E-kurz nám umožnil pojmenovat a shrnout dojmy, kterými nás atakuje realita a popkultura a které v nás rezonují dlouhodobě. A co je důležitější, pomohl nám poodhalit stránky nás samých, o kterých jsme předtím tolik nemluvili. Sečteno, podtrženo – náš vztah z tohoto kurzu vychází obohacen.
Vlaďka a Petr

Děkujeme za možnost projít kurzem na dálku a vůbec za to, že takový kurz pro ostatní vytváříte. Tento e-kurz nám ukazuje, že znát jisté zásady a techniky vzájemného soužití je velmi důležité a často může být klíčové. Je dobré se k nim pravidelně vracet tak, abychom je měli na paměti při řešení běžných situací a případných konfliktů. Kupříkladu znalost tématu pěti jazyků lásky nám připadá velmi dobrá, připomínají se nám nejen rozdíly mezi myšlením muže a ženy, ale hlavně důležitost znalosti toho, co partner považuje za slova či činy, ve kterých je láska obsažena. 

Karanténa a různá omezení jsme zatím celkem dobře snášeli a díky nemožnosti scházet se jsme se naučili pracovat s programem umožňujícím videokonference. V době uzavření kostelů jsme více četli. Pocity při modlitbě či meditaci cítíme stejně vnitřně, prostředí kostela nám však dává, mimo jiné, takovou novou pozitivní energii v tom, že nejsme ve víře sami a jsme rádi, že se tam můžeme již pomalu vracet.

Připravujeme se na křest a současná epidemie náš termín křtu posunula a změnila i náš termín svatby, který měl být krátce po něm. Epidemie nám tedy oddálila to, na co jsme se těšili a dlouhodobě připravovali, ale dala nám ještě trochu více času na to přemýšlet o pravdách a souvislostech, poslouchat výklady a povídat si o tom všem, co nás čeká. Odložení naší svatby v lesní kapli z dubna na červen má i další pozitivní efekt, a to, že venku je nyní všechno zelené a rozkvetlé a sněžení snad už nepřipadá v úvahu. Kdyby tato současná omezení nebyla, nestihli bychom ani tento online kurz manželství, za který velmi děkujeme.
Anežka a Jiří

Na kurz jsme narazili vlastně čirou náhodou, ani jeden z našeho dvoučlenného týmu nepatří do plzeňské diecéze. Ale ani to nebylo překážkou k účasti, za což jsme velice rádi. Oba jsme trávili krizový stav ve svých domovech u rodičů a oddělovalo nás 150 km, takže nějaký kontakt nám byl naprosto odepřen. A náš vztah začal stagnovat, ne-li upadat. A právě v tu chvíli jsme narazili na kurz. O společné cestě životem jsme už nějakou dobu uvažovali, takže tato příležitost přišla právě na čas. Přípravu jsme pojali jako možnost pracovat na svém vztahu i takto na dálku. 

Kromě toho, že jsme zase o něco prohloubili znalosti o tom druhém, popř. o celém mužském/ženském pokolení, vyplavala na povrch spousta zajímavých otázek. Třeba že barvy nejsou jenom základní a záchodové prkénko může mít 3 polohy (ano, 3 !). Některé věci bylo pro nás těžké řešit přes spojovací techniku, proto si schováváme úkoly i na dobu budoucí.

Na závěr bych chtěla velice ocenit práci všech, kteří se na kurzu podílejí. Natáčení videí, vymýšlení pracovních listů, ale také čtení reflexí a odepisování na ně není totiž záležitostí několika minut. Obzvláště oceňuji odvahu, protože sdílet své zkušenosti s  anonymními lidmi někde daleko za obrazovkou není pro slabé nátury! Děkujeme! 
Markéta

Připravily Jana Lazarová a Petra Koňaříková

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás