Duchovní služba ve věznicích plzeňské diecéze

Vězeňskou duchovní péči ve věznicích plzeňské diecéze zajišťují laici i duchovní. Jedná se o dobrovolná sdružení křesťanů, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky a v obdobných zařízeních, pečujících o adaptaci vězňů a propuštěných, nebo se jiným vhodným způsobem podílejí na činnosti vězeňské duchovenské péče. Duchovní službu zde poskytují vězeňští kaplani, kteří jsou zaměstnanci Vězeňské služby ČR. Pověřený odpovědností za kategoriální pastoraci ve vězeních na území plzeňské diecéze je P. Mgr. Jaroslav Šašek z Plané u Mariánských Lázní.

Potřeba docházet do věznice za odsouzenými, ať jednotlivci, tak za skupinou k bohoslužbám, studiu Bible apod. vzniká různě. Pro tento typ služby je nutné mít zvláštní charisma a pověření církví.

V České republice existuje zvláštnost, která není jinde ve světě. Vězeňská duchovenská péče (dobrovolníci) a služba (kaplani) má ekumenický charakter. Cca 15 křesťanských církví v ČR má na základě dohody ČBK, ERC a VS ČR ekumenicitu (což konkrétně znamená např. nepřekřtívání a nepřestupování do jiné církve). Tato společná služba se rozvíjí již od r. 1989.

Vězenští kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby ČR, z čehož pramení mimo jiné povinnost zapisování akcí a pohovorů do systému věznic, ovšem s ohledem za dodržení zpovědního tajemství. Kaplan je přímo podřízen 1. zástupci ředitele věznice.

“Musí být nejen milováni, oni musí i cítit, že jsou milováni.”
Don Bosco

Jednou z nejdůležitějších součástí služby kaplana je příprava na propuštění z výkonu trestu a život po něm. Zde jsou kladeny náročné požadavky: pomoc sociální, materiální a duchovní.

P. Jaroslav Šašek ze své zkušenosti říká: „Ve vězení jsou osoby, které jsou na dně. Mnozí již nechtějí nikam jinam, než zpátky nahoru. Proto je zde o duchovní pomoc zájem. Užívám si ve věznici výchovnou metodu Dona Bosca: Miluj je tak, aby cítili, že jsou milováni. Nic jiného, než láska, světu nepomůže.“ Ve věznici může jít až o 40 % odsouzených, kteří mají aspoň nějaký zájem o duchovní službu. I když motivace mohou být různé, třeba jen prolomení nudy, stále je to příležitost k oslovení a práce s nimi.

“Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.”
(Flp 4,13)

Do služby ve věznicích se neustále hledají noví spolupracovníci a dobrovolníci, v případě zájmu je možné kontaktovat P. Šaška pro více informací.

Kontakt

P. Jaroslav Šašek

E-mail: jsasek@vez.kyn.justice.cz

Tel.: 352306405, +420607202127

(středa 9:30 – 18:00, čtvrtek 6:00 – 16:30 a pátek 6:30 – 15:00

a 2. a 4. sobota v měsíci 8:00 – 12:00)

Věznice, kaplani a dobrovolníci

Plzeň – Bory

 • kaplan: Mgr. Blažej Pelán (Křesťanské sbory)
 • P. Miroslav Dítě (Koinonia Jan Křtitel, Litice), P. Günther Ecklbauer
 • dobrovlníci: Petr Šabek (Koinonia Litice), Hana Šimrová (ŘKC Dýšina/Chrást)
 • věznice má nad 1200 odsouzených v trestu a obviněných ve vazbě

Ostrov n. Ohří

 • kaplan: P. ThLic. Andrej Penjuk (Řeckokatolický kněz-děkan), Bc. Julie Penjuková (Řec. k. c.)
 • věznice s cca 1000 odsouzenými a obviněnými

Horní Slavkov

 • kaplani: Bc. Jaroslav Hraba (ŘKC), Bc. Karel Kučera (BJB)   
 • dobrovolníci: P. ThLic. Andrij Penjuk, Bc. Luboš Pejsar (ŘKC)
 • věznice má cca 700 odsouzených v ostraze s vysokým stupněm zabezpečení

Kynšperk nad Ohří

 • kaplani: P. Mgr. Jaroslav Šašek, Mgr. Jiří Chytil (ČsCH)
 • dobrovolník: Mgr. Lucia Ďaďovská (ŘKC)
 • až 915 odsouzených v ostraze se středním a vysokým stupněm zabezpečení

Oráčov

 • kaplan: Bc. Milan Liba (Apoštolská církev)
 • dobrovolníci: P. Mgr. Milan Geiger, P. Ing. Mgr. Pavel Fořt, Bc. Daniel Váhala (všichni ŘKC)
 • věznice má ca 600 odsouzených

Drahonice

 • pod vedením věznice Nové Sedlo - kaplan Roman Roka (ČsCH)
 • věznice s ostrahou pro ženy do 200 odsouzených
 • zatím bez dobrovolníka

Křest v plzeňské věznici na Borech, foto: R. Rout, B. Pelán

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás