Hudba v diecézi

Hudba v diecézi

V plzeňské diecézí působí několik schol, sborů a kapel různých žánrů. O hudbu v katedrále a koordinaci varhaníků se stará regenschori. Mezi pravidelně konané křesťanské hudební festivaly patří například PilsAlive nebo Holostok.

Hudba v Plzeňské katedrále

M.Mu. Aleš Nosek – Regenschori v katedrále pověřený metodickým vedením varhaníků a ředitelů kůrů v diecézi.

Pracovní náplň regenschoriho lze rozdělit na povinnosti charakteru celodiecézního a ty, které se týkají úzce hudby v katedrále.

Na diecézní úrovni organizuje:

  • kurzy pro varhaníky (ve spolupráci s MgA. Marií Esslovou a Mgr. Anastázií Šolcovou),
  • setkání chrámových pěveckých sborů diecéze
  • dále pak pečuje o hudbu při diecézních poutích a buduje diecézní archiv hudebnin

Z pohledu pozice dómského varhaníka a regenschoriho pak k jeho povinnostem náleží:

  • pravidelný varhanní doprovod bohoslužeb a pobožností v katedrále,
  • plánování a organizace liturgické i ostatní duchovní hudby v katedrále,
  • dramaturgie adventních varhanních půlhodinek, mezinárodního varhanního festivalu a dalších hudebních událostí.

Kontakt

M.Mu. Aleš Nosek – Regenschori

E-mail: nosek@bip.cz
Adresa: Františkánská 11, 312 00 Plzeň (Čt 8.00 - 13.00, Pá 8.00 - 13.00)

 

 

Více informací a aktuální přehled chystaných koncertů naleznete na webových stránkách www.duchovnihudba.cz

Chrámové sbory při katedrále

Katedrální chrámová schola

Umělecký vedoucí: Petr Kryl
Schola doprovází pravidelně nedělní a sváteční liturgie, spolupodílí se také na dalším hudebním životě katedrály, jako je např. Noc kostelů, natáčení CD apod. Její repetoár je převážně zaměřen na kratší polyfonní a capellová díla určená k propriu, nicméně zpívá i figurální ordinária (Mozart – Korunovační mše, Dvořák – Mše D dur ad.).

Dětský katedrální sbor Špačci svatého Bartoloměje

Umělecká vedoucí: Blanka Nosková
Dětský sbor při katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, který hudebně doprovází vybrané bohoslužby během roku. Reperoár tvoří jednodušší klasická díla vhodná pro děti, které aranžuje hudební skladatel a redaktor ČRo Vltava Radek Rejšek. Zkoušky probíhají každé úterý na faře ve Františkánské ulici.

V případě zájmu o zapojení do sboru kontaktujte Blanku Noskovou (noskova.blanka@gmail.com).

Schola Cantorum Pilsensis

Umělecký vedoucí: Petr Blažek
Schola zpívá gregoriánský chorál v katedrále přibližně šestkrát do roka.

Resonance

Umělecký vedoucí: Jitka Chaloupková
Sbor účinkuje několikrát ročně. Kromě propriálních vložek zpívá především delší figurální ordinária.

Spolupráce probíhá také se Scholou u redemptoristů, viz níže.

Další sbory, scholy a jiné hudební skupiny v diecézi

Schola u redemptoristů

Schola zpívá především při nedělních mších v kostele sv. Jana Nepomuckého, pořádá také koncertní zájezdy.

www.urede.cz 

Quo vadis

Křesťanská hudební skupina Quo vadis patří mezi stálice hudební scény plzeňské diecéze. Repertoár tvoří písně převážně ve stylu folk, rock a worship. Domovskou půdou Quo vadis je farnost sv. Martina a Prokopa v Plzni Lobzích, působiště plzeňských salesiánů.

bandzone.cz/quovadis

Vox Imperfecta

Smíšený komorní pěvecký sbor založený v roce 2006. Doprovází nedělní mše svaté v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni-Lobzích, účastní se festivalů duchovní hudby, pořádá benefiční koncerty.

voximperfecta.cz

Touch of gospel

Gospelový sbor z Plzně.

www.tog.cz 

Krpál

Jedná se o dynamické hudební těleso složené nejen ze studentů obou plzeňských univerzit, hrající především na studentských mších vysokoškolského křesťanského klubu HORA.

www.facebook.com/kapelakrpal/

Chválová kapela Plzeň

Uskupení hudebníků pro hraní na večerech chval v Plzni.

Elias

Spirituály a písně ve vícehlasých úpravách.

www.elias-kt.cz

Schola cantorum z kostela Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli

Schola ze Staré Role zpívá kromě ordinárií a žalmů při mších svatých také díla od různých autorů - Korejs, Eben, Bříza, Pololáník, Michna, Angelik Mička, Kodály, Vokatá, Schneider Trnavský, Kolařík, písně z Božanova, Franusova či Šteyerova kancionálu,ale také Bach, Palestrina nebo jiní světově známí autoři duchovní hudby.

www.farnoststararole.cz/index.php/schola

Plamínky

Klatovská dětská schola.

Kapela KrpálFestivaly

Festival křesťanské hudby PilsAlive organizuje Biskupství plzeňské ve spolupráci se spolkem Přátelé Koinonie. Festival představuje veřejnosti jiný typ křesťanské hudby, než je všeobecně známá hudba chrámová. Vystupují zde rytmické kapely, které účinkují při bohoslužbách nebo ve veřejných vystoupeních. Koná se tradičně na začátku června, v prostorách plzeňského biskupství.

Holostok – festival, který tě přišpendlí! Tento festival umožňuje rok co rok návštěvníkům seznámit se v Holostřevech se začínajícími i známými osobnostmi hudební a divadelní scény a jejich tvorbou. Každoročně vítá nové příznivce i talenty a zve je do svébytného světa, kde platí trochu jiná pravidla než ve světě před farní zdí. V momentě, kdy člověk vstoupí do areálu barokní fary, kde se festival odehrává, může odhodit starosti všedních dní, vypnout telefon a usadit se pohodlně do trávy.

 

Související články

Obrázek novinky
Hudba v diecézi
13. 09. 2021

Křesťanský hudební festival PilsAlive přilákal posluchače do Františkánské ulice v Plzni

13. ročník festivalu proběhl na nádvoří bývalého františkánského kláštera, programem provázela moderátorka Irena Pulicarová. Fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Hudba v diecézi
18. 08. 2021

14. ročník Plzeňského varhanního festivalu začne 6. září

Ars Christiana a Biskupství plzeňské zvou posluchače na Plzeňský varhanní festival, který se letos uskuteční v katedrále sv. Bartoloměje na nám. Republiky v Plzni.
Obrázek novinky
Hudba v diecézi
21. 09. 2020

Festival PilsAlive rozezněl nádvoří františkánského kláštera v Plzni

V sobotu 19. září proběhl již podvanácté křesťanský hudební festival PilsAlive. Letos na nádvoří bývalého františkánského kláštera v Plzni.
Obrázek novinky
Hudba v diecézi
03. 09. 2020

Zveme vás na 13. ročník Plzeňského varhanního festivalu

Biskupství plzeňské a Ars Christiana vás zvou do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni na 13. ročník Plzeňského varhanního festivalu. Jde o ojedinělý a atraktivní projekt - Plzeňský varhanní festival, jehož koncerty proběhnou 7. a 21. září a 5. října, je atraktivní nejen tím, že jeho umělecká úroveň je mimořádná, ale i tím, že přináší komplexní programový celek.
Obrázek novinky
11. 08. 2020

„Varhany, to je taková továrna na zvuky," říká regenschori Aleš Nosek

Rozhovor s Alešem Noskem o varhanách i o práci regenschoriho připravila Jana Lazarová.
Obrázek novinky
Hudba v diecézi
14. 10. 2019

V Plzni proběhlo tradiční setkání chrámomvých sborů

12. října fotil v kostele Nanebevzetí Panny Marie Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Hudba v diecézi
11. 06. 2019

Festival PilsAlive 2019 rozezněl centrum Plzně

11. ročník křesťanského hudebního festivalu proběhl v sobotu 8. června na nádvoří bývalého františkánského kláštera v Plzni. Fotil Jiří Strašek a Bohumír Smolka.
Obrázek novinky
Hudba v diecézi
16. 04. 2019

Zveme vás na 12. ročník Plzeňského varhanního festivalu

I tento rok připravuje obecně prospěšná společnost Ars Christiana ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským Plzeňský varhanní festival. Posluchači se opět mohou těšit na varhanní koncerty i výstavu o varhanách. První koncert už 29. dubna.
Obrázek novinky
Hudba v diecézi
06. 08. 2018

Koncert Tria Jana Spáleného ve Skokách

27. července se konal koncert Tria Jana Spáleného ve Skokách u Žlutic. Fotografie pořídil Petr Šimandl.
Obrázek novinky
Hudba v diecézi
11. 06. 2018

PilsAlive 2018

Ohlédnutí za hudebním festivalem PilsAlive, který proběhl v sobotu 9.6. v prostorách plzeňského biskupství. Atmosféru zachytili Jiří Strašek, Petr Blažek a P. Piotr Libner.
Obrázek novinky
Hudba v diecézi
05. 12. 2017

Sbor Collegium Musicum Staňkov zve na adventní koncerty

Collegium Musicum Staňkov, komorní ženský sbor, vede paní Jana Vacíková. V současnosti čítá 8 zpěvaček a varhanici. Zaměřuje se především na starou duchovní hudbu.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás