Hudba v diecézi

14. ročník Plzeňského varhanního festivalu začne 6. září

Publikováno
18. 8. 2021
Hudba v diecézi
Ars Christiana a Biskupství plzeňské zvou posluchače na Plzeňský varhanní festival, který se letos uskuteční v katedrále sv. Bartoloměje na nám. Republiky v Plzni.

S ohledem ke koronavirové krizi je i 14. ročník Plzeňského varhanního festivalu přesunut na podzim. Otevře ho zahraniční host Martin Bernreuther z Spolkové republiky Německo a zazní dílo Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Johannese Brahmse a Ference Liszta. Stane se tak v pondělí 6. září v 19:00. 

Martin Bernreuther studoval katolickou chrámovou hudbu a koncertní hru na varhany na Státní vysoké hudební škole v Mnichově u Prof. Franze Lehrndorfera. Studium chrámové hudby ukončil diplomem A, koncertní obor s vyznamenáním. Získal stipendium DAAD a pokračoval ve studiu v Paříži. Své vzdělání doplnil účastí na mezinárodních kurzech, mezi jinými u Jeana Guillou. V roce 1996 se stal profesorem na Vysoké hudební škole v portugalském Portu, kde vyučoval hru na varhany, improvizaci a hru na cembalo. Po několikaleté činnosti v mnichovském dómu a ve farním a klášterním kostele sv. Brigity a sv. Alta v Altomünsteru byl v roce 2002 jmenován dómským varhaníkem a diecézním organologem v Eichstättu. K vrcholům jeho umělecké činnosti patří spolupráce s mnichovským Bachovým sborem a nahrávka Mozartovy Mše c moll s L. Bernsteinem pro rozhlas a televizi. Koncertuje v mnoha významných chrámech a katedrálách doma i v zahraničí. Pravidelně hostuje na festivalech v Arbois, Camaiore, Varenne a na festivalu Carintischer Sommer ve Villachu. Je organizátorem a dramaturgem sobotních varhanních koncertů v dómu v Eichstättu, nahrává na CD a vydává varhanní hudbu.

Druhým interpretem Plzeňského varhanního festivalu bude mladý varhaník Ondřej Horňas, který zahraje varhanní transkripci Vltavy od Bedřicha Smetany v úpravě Jonathana Scotta a Dvořákovy Novosvětské v úpravě Zsigmonda Szathmáryho. Koncert se uskuteční 20. září v 19:00.

Ondřej Horňas svůj talent objevil ve varhanní třídě Petra Rajnohy na olomoucké konzervatoři, kam nastoupil v roce 2014 a kterou zakončil absolutoriem. Jako student byl přijat na JAMU v Brně, kde se rozvíjel pod vedením Pavla Černého. Zde v rámci programu Erasmus vycestoval do Francie na stáž ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena na institut supérieur des ARTS de Toulouse. Svá studia završil získáním magisterského titulu na pražské AMU též ve třídě Pavla Černého. Zúčastnil se několika mezinárodních soutěží a mnoha mistrovských kurzů u předních světových varhaníků (O. Latry, T. Ospital, M. Schmeding, W. Zerer, L. Mallié, J. Tůma, P. Svoboda, T. Jellema, E. Wiersinga). Varhanní transkripce známých děl se staly jeho životním tématem a často je zařazuje do programů svých koncertů. Je také autorem několika z nich. Pravidelně koncertuje po Evropě, USA a Kanadě.

Čtrnáctý ročník Plzeňského varhanního festivalu uzavře hned následující pondělí 27. září v 19:00 varhanice Jiřina Dvořáková-Marešová. Uslyšíme skladby Sigfrieda Karg-Elerta, Bedřicha Antonína Wiedermanna, Maxe Regera, Césara Francka, Louise Vierna, Jehana Alaina a její vlastní improvizaci.

Jiřina Dvořáková-Marešová patří mezi nejzajímavější osobnosti mladé varhanní generace. Vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. Josefa Popelky a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy. Svá studia si rozšířila na Hochschule für Musik und Theater Hamburg ve třídě prof. Wolfganga Zerera a také doktorským studiem na Hudební fakultě AMU v Praze disertační prací s tématem „Teoretické základy varhanní interpretace.“ Zde také nyní pedagogicky působí. Od roku 2015 je také pedagogem na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během svých studií se účastnila mnoha zahraničních mistrovských kurzů (Německo, Francie, Rakousko, Polsko) zaměřených na stylovou interpretaci staré hudby a varhanní improvizaci. Ačkoli vždy upřednostňovala spíše umělecké než soutěžní aktivity, v roce 2004 se stala jako jediná dívka finalistkou Mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a v roce 2006 semifinalistkou mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro. Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních festivalech (Smetanova Litomyšl, Teatrum Kuks, Festival barokních umění Český Krumlov, Český varhanní festival, Orlicko-kladský varhanní festival, Varhany znějící apod.) Je také vyhledávaným komorním hráčem. Spolupracuje s vynikajícími sólisty (např. I. Troupová, V. Veverka) a příležitostně s významnými hudebními tělesy (Hof-Musici, Praga Camerata, Ensemble Lucis, Collegium Marianum, Musica Florea, SOČR, ad.) Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Historické varhany Čech a Moravy. V současné době se kromě interpretace věnuje především volné varhanní improvizaci. Účastní se společných uměleckých projektů s divadelními soubory (např. Národní divadlo, Švandovo divadlo ad.), tanečníky (+420 people, historické tance), výtvarníky a soudobými hudebními tvůrci. Má za sebou mnoho zvukových snímků a přes desítku vlastních CD se sólovou, komorní i autorskou hudbou.

 Plzeňský varhanní festival je ojedinělým a originálním projektem. Je atraktivní nejen tím, že jeho umělecká úroveň je mimořádná – jsou zváni zkušení a renomovaní interpreti varhanní hudby, ale i tím, že přináší komplexní programový celek. Varhanní koncerty jsou doplněny mluveným slovem. Další složkou je i výstava o varhanách – tentokrát se bude věnovat unikátní rekonstrukci varhan jezuitského kostela v Klatovech (nainstalována v katedrále sv. Bartoloměje po celou dobu trvání festivalu).

Pořadatelem je Biskupství plzeňské a obecně prospěšná společnost Ars Christiana o. p. s., která má za cíl vzdělávání v oblasti kultury spojené s křesťanstvím, péči o uchování kulturních statků včetně poskytování pomoci nebo spolupráci při péči o památky vzniklé ve spojitosti s křesťanstvím (v návaznosti na předchozí činnost Sdružení přátel varhan). Dále pořádá různé koncerty a přednášky (Plzeňský varhanní festival, Adventní půlhodinky, hudební nešpory…), benefiční koncerty na podporu generální opravy varhan u františkánů v Plzni, výuku a vedení gregoriánského chorálu.

Mgr. et  Mgr. Petr Blažek
blazek@bip.cz

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás