Aktuality a zajímavosti

Obrázek novinky
13. 01. 2020

Od 18. do 25. ledna probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů

V polovině ledna 2020 se křesťané spojí v modlitbě v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ten spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Letošním mottem je verš: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2)
Obrázek novinky
10. 01. 2020

Úryvky z Písma na leden

"Nebojte se! Já jsem přemohl svět." Takové je motto naší diecéze v roce 2020. Někteří biblisté tvrdí, že v Písmu se dají vyjádření "neboj se", "nebojte se" a jim podobná najít přesně 365krát. Každý měsíc v tomto roce vám několik takových veršů připomeneme.
Obrázek novinky
22. 01. 2020

Společné prohlášení českých a moravských biskupů k eutanazii

Čeští a moravští biskupové jednali v Praze 20.–22.ledna na 121. zasedání České biskupské konference, v rámci něhož vydali společné prohlášení k úsilí o legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy. Celé znění uveřejňujeme.
Obrázek novinky
19. 01. 2020

Personální změny v diecézi

Obrázek novinky
10. 01. 2020

Slavnostní mše u příležitosti Světového dne zasvěcených osob

Srdečně vás zveme na slavnostní mši svatou, při níž se v sobotu 1. února (v předvečer svátku Uvedení Páně do chrámu) v 9:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni setkají mnozí řeholníci, řeholnice a další zasvěcené osoby naší diecéze.
Obrázek novinky
22. 01. 2020

Světový den nemocných v plzeňské diecézi

Světový den nemocných každoročně připadá na 11. února, na den památky Panny Marie Lurdské. Oba naši biskupové i generální vikáři navštíví při této příležitosti některé nemocnice v naší diecézi, kde se setkají s vedením, s personálem i s pacienty, aby jim poděkovali za obětavou práci a vyjádřili podporu. Na plzeňském biskupství proběhne setkání nemocných, v kostelech budou slouženy bohoslužby s udělováním svátosti nemocných.
Obrázek novinky
Vikariát domažlický
17. 01. 2020

Takto se koledovalo ve Staňkově a Koloveči

Fotky zaslal místní administrátor farnosti P. Wojciech Pelowski.
Obrázek novinky
Vikariát domažlický
13. 01. 2020

Tříkrálová koleda v Poběžovicích

11. ledna fotil P. Miroslaw Gierga.
Obrázek novinky
Vikariát sokolovský
13. 01. 2020

Zahájení Tříkrálové sbírky v Chodově

Také v Chodově požehnal koledníkům emeritní biskup František Radkovský. Tříkrálová sbírka byla zahájena 6. ledna na náměstí u fontány za přítomnosti pana starosty Patrika Pizingera, ředitele Diecézní charity Plzeň Jiřího Lodra, P. Romualda Štěpána Roba z Farnosti Chodov a zástupců městského úřadu. Před svěcením kříd a požehnáním vyložil biskup František koledníkům podrobně tříkrálový příběh. Fotil Petr Šimek.
Obrázek novinky
Vikariát domažlický
13. 01. 2020

Slavnost křtu Páně s biskupem Tomášem v Mrákově

12. ledna fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Vikariát domažlický
13. 01. 2020

Křest Páně slavil biskup Tomáš s věřícícmi ve Kdyni

V neděli 12. ledna fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Vikariát Plzeň-město
10. 01. 2020

Pivovarští koně svezli tradičně na valníku malé koledníky. Tradiční zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni

V úterý 7. prosince proběhlo v mázhauzu plzeňské radnice zahájení Tříkrálové sbírky. K přítomným koledníkům promluvil generální vikář P. Jakub Holík, ředitel Diecézní charity Jiří Lodr a náměstkyně primátora Eliška Bartáková.
Obrázek novinky
08. 01. 2020

Biskup Tomáš koledoval v Plzni a Karlových Varech s představiteli města a kraje

K + M + B v plzeňské diecézi znamená kromě tradičního požehnání také spolupráci kraj + město + biskupství. 7. a 8. ledna jste mohli v plzeňských a karlovarských ulicích potkat i tyto krále: plzeňského biskupa Tomáše Holuba, hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, plzeňskou zastupitelku a poslankyni Ilonu Mauritzovou, hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise a náměstka primátorky Karlových Varů Petra Bursíka. Společně s dětskými koledníky zavítali v rámci Tříkrálové sbírky do státních i soukromých institucí.
Obrázek novinky
02. 01. 2020

Z lednového diáře biskupa Tomáše

Obrázek novinky
01. 01. 2020

Novoroční pastýřský list biskupa Tomáše a představení diecézního motta

V prvním pastýřském listu nového roku biskup Tomáš představuje motto plzeňské diecéze na rok 2020. List přinášíme v plném znění.
Obrázek novinky
Advent a Vánoce
24. 12. 2019

Betlémské světlo, punč a svařák na plzeňském náměstí

Biskup Tomáš Holub a primátor Martin Baxa rozdávali před katedrálou sv. Bartoloměje společně s plzeňskými skauty betlémské světlo a teplé nápoje na zahřátí. 23. prosince fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
09. 12. 2019

Biskup Tomáš promluvil k zastupitelům města Plzně

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Plzně tradičně vystoupil se svým projevem plzeňský biskup Tomáš Holub. Jeho projev zveřejňujeme v plném znění.
Obrázek novinky
29. 11. 2019

Z prosincového diáře biskupa Tomáše

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás