Aktuality a zajímavosti

Obrázek novinky
05. 11. 2018

Mše za oběti sexuálního zneužívání

V termínu Evropského dne na ochranu dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání bude v kostele svatého Jana Nepomuckého v Plzni v neděli 18. listopadu 2018 od 9 hodin sloužena mše svatá za všechny oběti zneužívání v ČR, zvláště pak za ty, kteří byli zneužiti služebníky církve.
Obrázek novinky
16. 11. 2018

Poselství papeže Františka ke světovému dni chudých

V neděli 18. listopadu 2018 si bude církev připomínat Světový den chudých, který papež František ustanovil na závěr roku Božího milosrdenství vždy na 33. neděli v mezidobí. Letos proběhne již po druhé. Ve svém poselství se papež opřel o slova žalmu „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7).
Obrázek novinky
01. 11. 2018

Červená středa se blíží. Podpořte ji i vy

28. listopadu 2018 se bude v ČR poprvé slavit Červená středa (#RedWednesday); den, kdy chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo. Věříme, že třeba i ve vaší farnosti, sboru, společenství či organizaci budete mít chuť se zapojit. Připojit se může každý, stačí opravdu málo.
Obrázek novinky
Modlitební štafeta
včera

Modlíme se za farnost Konstantinovy Lázně

V následujícím týdnu se v rámci diecézní modlitební štafety modlíme za farnost Konstantinovy Lázně.
Obrázek novinky
Vikariát Plzeň-město
15. 11. 2018

V Dobřanech bylo slavnostně otevřeno Rodinné centrum Anežka Česká

V neděli 11. listopadu bylo v Dobřanech za účasti biskupa Tomáše Holuba slavnostně otevřeno Rodinné centrum Anežka Česká. Fotil Pavel Adámek.
Obrázek novinky
13. 11. 2018

Světový den obětí dopravních nehod slaví čtvrtstoletí

Při setkáních na Plzeňsku, v Praze a Moravské Chrastové si také lidé v Česku připomenou oběti dopravních nehod. Listopadový světový den vzpomínky na ně existuje již 25 let.
Obrázek novinky
16. 11. 2018

Zamyšlení biskupa Tomáše: Dar života v osidlech boje

Jak nahlíží na život ten, kdo duchovně doprovázel vojáky? Nač je kladem důraz? Co rozhoduje? Jaké hodnoty se v armádě obhajují?
Obrázek novinky
08. 11. 2018

Zamyšlení biskupa Tomáše Holuba na téma povolání podnikatele

Sdružení podnikajících katolíků KOMPAS usiluje ve své činnosti o naplňování evangelijních hodnot. Tomáš Holub a Marek Chvátal připravili pro KOMPAS pětidílný rozhovor, v němž otevírají důležité otázky spojené s Božím voláním po službě podnikatele, s firemní kulturou i s možností uvést do souladu život pracovní, duchovní a rodinný.
Obrázek novinky
29. 10. 2018

Co nového přinesla Synoda o mladých lidech?

Po necelých čtyřech týdnech skončila v sobotu 27. října hlasováním o závěrečném dokumentu Synoda na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Biskupové se na mladé obrátili i krátkým listem s ujištěním, že je církev nikdy neopustí a je připravena je doprovázet. V neděli 28. října se konala na závěr XV. řádného synodního shromáždění v Bazilice sv. Petra slavnostní mše svatá.
Obrázek novinky
17. 10. 2018

Rozhovor s Tomášem Holubem: Církev musí dát mladým důvěru

Českou republiku na Synodě o mladých lidech zastupuje biskup Tomáš Holub. V rozhovoru jsme mu položili otázky k průběhu synody, diskutovaným tématům či atmosféře jednání.
Obrázek novinky
15. 10. 2018

Tomáš Holub o zasedání synody o mládeži

Zdravice biskupa Tomáše Holuba ze zasedání biskupské synody o mládeži v Římě.
Obrázek novinky
05. 10. 2018

Biskup Tomáš vystoupil na synodě o mládeži

Biskup Tomáš Holub vystoupil 4. října na synodě se svým příspěvkem. Text příspěvku zveřejňujeme v plném znění.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás