Aktuality a zajímavosti

Obrázek novinky
Noc kostelů
02. 02. 2022

Přihlašování na Noc kostelů 2023 bylo zahájeno

Přihlašování pro letošní jubilejní 15. ročník Noci kostelů bylo spuštěno! Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do akce Noc kostelů, která proběhne 2. června 2023.
Obrázek novinky
Centrum pro rodinu
02. 01. 2023

Národní týden manželství: Pouť nejen pro manžele

Zveme vás na společnou pouť v okolí města Švihov. Koná se v sobotu 4. února, sraz v 9:39 na zastávce Švihov, žel. st. Plánovaná trasa bude dlouhá cca 8 km.
Obrázek novinky
05. 01. 2023

Cesta ke svobodě: V duchu a v pravdě. Postní duchovní obnova online.

Zveme vás na postní duchovní obnovu online, která začne 19. února a bude trvat až do konce velikonočního oktávu. Texty a zamyšlení na každý den, týdenní výzva, askeze, pravidelné nedělní setkání online ve skupinkách (6–10 lidí). Podrobné informace naleznete níže. Duchovní obnovu připravili P. Vlastimil Kadlec a Jindřich Fencl.
Obrázek novinky
31. 01. 2023

Vyšel únorový Zpravodaj plzeňské diecéze

Z obsahu: Rozhovor s Hankou Koudelkovou, FMA o tom, jak nalezla své povolání, čemu se věnuje a jak se jí líbí v Plzni; Rozhovor s P. Pavlem Frývaldským o odkazu papeže Benedikta XVI; Reflexe P. Pavla Větrovce; Teologické okénko o vyznání víry na téma „Bůh stvořitel“; Okénko pro děti o „Uvedení Páně do chrámu“; Toulky naší diecézí: Černé vrchy;
Obrázek novinky
31. 01. 2023

Kreativní víkendy pro matku a dceru 2023

Zveme vás na Kreativní víkendy pro matku a dceru, které plánujeme ve dvou termínech. Víkend 31. března –⁠ 2. dubna je určen pro dívky 5–⁠9 let a uskuteční se v Horní Blatné. Druhý je připraven pro dívky 10–⁠18 let a proběhne v Březí u Čachrova. Hlásit se můžete již nyní.
Obrázek novinky
04. 01. 2023

Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici: ARCHIVÁŘ/KA

Zaměstnanec na této pozici zodpovídá za vyřizování matričních hlášení a za archivaci vyřízených dokumentů ve spisovně kancléřství a v centrální spisovně, spolupracuje na běžném chodu kancléřství. Ve spolupráci s kancléřkou a vedoucími oddělení provádí vnitřní skartační řízení. Zajišťuje předání dokumentů z centrální spisovny, případně i z farních archivů, do státních oblastních archivů.
Obrázek novinky
30. 01. 2023

V Tachově proběhla pravidelná vizitace farnosti

Pravidelnou vizitaci farnosti vykonal biskup Tomáš Holub. Na její závěr celebroval v neděli 29. ledna mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Obrázek novinky
Vikariát tachovský
23. 01. 2023

Biskup Tomáš Holub zakončil vizitaci farnosti Bor u Tachova

Plzeňský biskup celebroval mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Boru u Tachova na závěr pravidelné vizitace farnosti. Fotila Soňa Pikrtová.
Obrázek novinky
Vikariát klatovský
18. 01. 2023

V Klatovech požehnali knihu o keramickém dílu Gustava Fifky

Nová kniha je malou retrospektivou keramického díla Gustava Fifky a zároveň jakousi exkurzí nejen do jeho dílny, ale uvedenými texty i do autorovy duše. Kniha obsahuje fotografie keramiky, kreseb a skici k dílům a drobné literární texty související s životem a tvorbou autora.
Obrázek novinky
Meditační zahrada
Vikariát Plzeň-město
10. 01. 2023

Sbor Jiřičky zazpíval v Meditační zahradě

V neděli 8. ledna zazněly v podání sboru Jiřičky a návštěvníků kaple sv. Maxmiliána Kolbe v Meditační zahradě v Plzni poslední koledy tohoto vánočního období. K vidění byl také místní betlém.
Obrázek novinky
Vikariát chebský
10. 01. 2023

V Úterý zazněla při nedělní bohoslužbě Česká mše vánoční.

Mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý doprovodila na svátek Křtu Páně slavná Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Sólisty, sbor a orchestr řídil Miloš Bok.
Obrázek novinky
Vikariát domažlický
27. 12. 2022

Boží hod vánoční v Domažlicích

Fotil Jiří Strašek.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás