Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála sv. Bartoloměje

V Plzni byl kostel sv. Bartoloměje postaven hned po založení města na konci 13. století. Stavba, která se nám dochovala, byla postavena během 14. a 15. století jako gotické trojlodí s presbytářem a jedinou věží, která se svými 103 m výšky je nejvyšší kostelní věží v České republice.

Otevírací doba

Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála je v současnosti z důvodu rekonstrukce uzavřena. V plném provozu bude opět od ledna 2020. Děkujeme za pochopení.
Více informací o rekonstrukci naleznete zde.

Věž katedrály sv. Bartoloměje

otevřeno celoročně: pondělí – neděle od 10.00 do 18.00 hodin
Výjimku tvoří nepříznivé povětrnostní podmínky. Provoz věže není v době rekonstrukce katedrály nikterak omezen.

Kontakt

Bc. Martina Myslíková: tel. 731 619 300, e-mail: myslikova@bip.cz

O katedrále

Síťová klenba z druhé poloviny 15. století se klene ve výši 25 m. Kostel je vybaven mnohými uměleckými díly a je výmluvnou pokladnicí historie města. V roce 1993 bylo zřízeno plzeňské biskupství a prvním biskupem byl jmenován František Radkovský.

Kostel sv. Bartoloměje si zvolil za katedrálu. Starší hlavní oltář v čele presbytáře je novogotický a pořízen byl v roce 1883. Uprostřed je Plzeňská Madona, nad ní patron kostela sv. Bartoloměj. Ve spodní řadě jsou čtyři muži, evangelisté – sv. Jan, sv. Lukáš, sv. Matouš a sv. Marek.

Vedle sochy Panny Marie jsou sv. Jan Křtitel, sv. Václav, sv. Vít a sv. Jan. O patro výš vedle sv. Bartoloměje jsou sv. Petr z Alkantary, sv. Ludmila, sv. Anežka Římská a sv. Roch. U tohoto oltáře sloužili kněží bohoslužby zády k lidu do roku 1964. Změna postoje kněze, který slouží mši čelem k lidu, vyvolala potřebu nového umístění oltáře.

Nový hlavní oltář byl zhotoven spolu s ambonem ze světlé žuly v roce 2006. Nová úprava byla doplněna porfyrovými lavicemi, zvanými chórové. V kostele najdeme více oltářů, protože se dříve mohly sloužit bohoslužby jen v ranních hodinách a samostatně, a přitom působilo při kostele více kněží. Na konci 18. stol. bylo v kostele 33 oltářů, z nichž většina byla postupně odstraněna. Zbývající oltáře jsou dnes dokladem výtvarného bohatství kostela.

Vypodobnění příběhu ukřižování Ježíše Krista je zavěšeno ve vítězném oblouku. Je gotické, pochází z poloviny 15. století. Ve skupině s ním je vlevo matka Panna Maria, vpravo Jan, jeden z učedníků, a u kříže klečí sv. Máří Magdalena.

Nejvýznamnějším uměleckým dílem v kostele je kamenná gotická socha Panny Marie Plzeňské z doby kolem roku 1380, vytvořená v tzv. „krásném slohu“. Můžete ji spatřit uprostřed hlavního oltáře. V katedrále je mnoho vyobrazení svatých. Za zvláštní pozornost stojí gotická socha sv. Václava z doby po roce 1500, Panna Maria Bolestná ze stejné doby a např. i obraz sv. Jana Nepomuckého z roku 1678.

V boční pravé lodi katedrály se nachází Šternberská kaple, kterou postavil v 70. letech 15. století ve slohu pozdní gotiky Hans Spiess, jenž pro krále Vladislava II. přestavoval hrad Křivoklát. Poslední pohřeb Šternberků, konkrétně Bohunky Šternberkové z Lobkowicz, se zde konal v roce 1605. Od té doby kaple sloužila pro církevní obřady lidí na okraji společnosti, např. vězněných, či jinak se provinivších.

V roce 1870 se zřítila část štítu kostela a probořila klenbu. Nová klenba s visutým svorníkem byla postavena na začátku 20. století Kamilem Hilbertem.

V kapli je secesní „Český oltář“ od Jana Kastnera, který na světové výstavě v Paříži v roce 1900 obdržel hlavní cenu v kategorii církevního umění.

V kostele je 11 figurálních vitrážových oken z let 1892 až 1995, zhotovených podle návrhů významných umělců, Karla Metzlera, Josefa Mandla, Jakuba Obrovského, Františka Urbana, Jaroslava Honzíka, Maxe Pirnera a Josefa Jiřičky.

Nejstarší zmínka o varhanách v kostele sv. Bartoloměje pochází z roku 1462. Dnešní varhany byly pořízeny v roce 1894 v pražské dílně varhanáře Petra, elektrifikovány a přestavěny byly v roce 1923. Fasády kostela jsou také zdobeny mnoha výtvarnými díly. Hlavní portál byl doplněn barokními sochami ukřižovaného Ježíše s Pannou Marií a sv. Janem, nad nimi je sv. Bartoloměj jako patron kostela.

Foto: Soňa PikrtováZa presbytářem je gotická, tzv. Olivetská hora, skupina soch modlícího se Ježíše Krista s třemi spícími apoštoly. Vedle je pod stříškou působivý Ježíš Kristus na kříži z roku 1634. Nad nimi jsou znaky českého krále a řádu německých rytířů. Na předsíni z větší plochy náměstí pak můžete nalézt autoportrét stavitele Šternberské kaple Hanse Spiesse. 

Související články

Obrázek novinky
včera

Aby katedrála byla k užitku Bohu i lidem - rozhovor s architektem Janem Soukupem

V červnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce interiéru katedrály sv. Bartoloměje, která bude trvat dva a půl roku. Plzeňský architekt Jan Soukup vypracoval projekt rekonstrukce a má nad ní odborný dohled.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
15. 06. 2018

Začíná největší rekonstrukce plzeňské katedrály za posledních 100 let

Slavnost Těla a Krve Páně, 31. května 2018, byla poslední oficiální akce konaná v katedrále sv. Bartoloměje pro období následujících dvou let. Chrám je od té doby uzavřen a intenzivně připravován na generální rekonstrukci interiéru, a to po sto letech od své poslední opravy.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
03. 06. 2018

Večerní komentovaná prohlídka věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Přijměte pozvání na večerní komentovanou prohlídku věže katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni, která se uskuteční v pátek 8. června 2018 od 20.00 hodin. Rezervaci je možné uskutečnit buďto na Plzeňské vstupence nebo v pokladně věže katedrály.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
24. 07. 2017

Komentované prohlídky katedrály jsou v plném proudu

Na další komentovanou prohlídku katedrály sv. Bartoloměje, jejího interiéru a běžně nepřístupného podkroví, se můžeme těšit v srpnu, a to ve středu 9. 8. 2017 od 16.30 hod.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
10. 07. 2017

Nepromeškejte další možnost komentované prohlídky katedrály a věže

Ve středu 19. července 2017 proběhne od 16.30 další Komentovaná prohlídka katedrály sv. Bartoloměje s architektem a v pátek 21. července Večerní prohlídka věže od 20.30 hod.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
27. 04. 2017

Nové termíny komentované prohlídky katedrály a nočních výstupů na věž

Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
27. 03. 2017

Večerní prohlídky katedrální věže nabírají na oblíbenosti

V pátek 21. dubna se uskutečnila první z nově pořádaných večerních prohlídek věže a varhan katedrály sv. Bartoloměje.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás