Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála sv. Bartoloměje/ věž je otevřena

V Plzni byl kostel sv. Bartoloměje postaven hned po založení města na konci 13. století. Stavba, která se nám dochovala, byla postavena během 14. a 15. století jako gotické trojlodí s presbytářem a jedinou věží, která se svými 103 m výšky je nejvyšší kostelní věží v České republice.

Otevírací doba

Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála je v současnosti z důvodu rekonstrukce uzavřena. V plném provozu bude opět od června 2021. Děkujeme za pochopení.
Více informací o rekonstrukci naleznete zde.

Věž katedrály sv. Bartoloměje

Běžná otvírací doba: 
Denně od 10 do 18:30, poslední vstup je možný v 18:00.

Výjimku tvoří nepříznivé povětrnostní podmínky. Provoz věže není v době rekonstrukce katedrály nikterak omezen.
Kontakt

Dominika Krásná: krasna@bip.cz | 731 619 837

pokladna věže: 731 619 710

Je možné platit kartou. Pokladna nepřijímá eurobankovky. 

O katedrále

Síťová klenba z druhé poloviny 15. století se klene ve výši 25 m. Kostel je vybaven mnohými uměleckými díly a je výmluvnou pokladnicí historie města. V roce 1993 bylo zřízeno plzeňské biskupství a prvním biskupem byl jmenován František Radkovský. Kostel sv. Bartoloměje se stal (z podnětu sv. Jana Pavla II.) katedrálou.

Starší hlavní oltář v čele presbytáře je novogotický a pořízen byl v roce 1883. Uprostřed je Plzeňská Madona, nad ní patron kostela sv. Bartoloměj. Ve spodní řadě jsou čtyři muži, evangelisté – sv. Jan, sv. Lukáš, sv. Matouš a sv. Marek.

Vedle sochy Panny Marie jsou sv. Jan Křtitel, sv. Václav, sv. Vít a sv. Jan. O patro výš vedle sv. Bartoloměje jsou sv. Petr z Alkantary, sv. Ludmila, sv. Anežka Římská a sv. Roch. U tohoto oltáře sloužili kněží bohoslužby zády k lidu až do roku 1964. Změna postoje kněze, který slouží mši k lidu čelem, vyvolala potřebu nového umístění oltáře.


Nový hlavní oltář byl zhotoven spolu s ambonem ze světlé žuly v roce 2006. Nová úprava byla doplněna porfyrovými lavicemi zvanými chórové. V kostele najdeme více oltářů, protože se dříve mohly sloužit bohoslužby jen v ranních hodinách a samostatně, přičemž při kostele působilo více kněží. Na konci 18. stol. bylo v kostele 33 oltářů, z nichž většina byla postupně odstraněna. Zbývající oltáře jsou dnes dokladem výtvarného bohatství kostela.

Vypodobnění příběhu ukřižování Ježíše Krista je zavěšeno ve vítězném oblouku. Je gotické, pochází z poloviny 15. století. Ve skupině s ním je vlevo matka Panna Maria, vpravo Jan, jeden z učedníků, a u kříže klečí sv. Máří Magdalena.

Nejvýznamnějším uměleckým dílem v kostele je kamenná gotická socha Panny Marie Plzeňské z doby kolem roku 1380, vytvořená v tzv. „krásném slohu“. Můžete ji spatřit uprostřed hlavního oltáře. V katedrále je mnoho vyobrazení svatých. Za zvláštní pozornost stojí gotická socha sv. Václava z doby po roce 1500, Panna Maria Bolestná ze stejné doby a např. i obraz sv. Jana Nepomuckého z roku 1678.

V boční pravé lodi katedrály se nachází Šternberská kaple, kterou postavil v 70. letech 15. století ve slohu pozdní gotiky Hans Spiess, jenž pro krále Vladislava II. přestavoval hrad Křivoklát. Poslední pohřeb Šternberků, konkrétně Bohunky Šternberkové z Lobkowicz, se zde konal v roce 1605. Od té doby kaple sloužila pro církevní obřady lidí na okraji společnosti, např. vězněných či jinak se provinivších.

V roce 1870 se zřítila část štítu kostela a probořila klenbu. Nová klenba s visutým svorníkem byla postavena na začátku 20. století Kamilem Hilbertem.

V kapli je secesní „Český oltář“ od Jana Kastnera, který na světové výstavě v Paříži v roce 1900 obdržel hlavní cenu v kategorii církevního umění.

V kostele je 11 figurálních vitrajovaných oken z let 1892 až 1995, zhotovených podle návrhů významných umělců, Karla Metzlera, Josefa Mandla, Jakuba Obrovského, Františka Urbana, Jaroslava Honzíka, Maxe Pirnera a Josefa Jiřičky.

Nejstarší zmínka o varhanách v kostele sv. Bartoloměje pochází z roku 1462. Dnešní varhany byly pořízeny v roce 1894 v pražské dílně varhanáře Petra, elektrifikovány a přestavěny byly v roce 1923. Fasády kostela jsou také zdobeny mnoha výtvarnými díly. Hlavní portál byl doplněn barokními sochami ukřižovaného Ježíše s Pannou Marií a sv. Janem, nad nimi je sv. Bartoloměj jako patron kostela.

Foto: Soňa PikrtováZa presbytářem je gotická, tzv. Olivetská hora, skupina soch modlícího se Ježíše Krista s třemi spícími apoštoly. Vedle je pod stříškou působivý Ježíš Kristus na kříži z roku 1634. Nad nimi jsou znaky českého krále a řádu německých rytířů. Na předsíni z větší plochy náměstí pak můžete nalézt autoportrét stavitele Šternberské kaple Hanse Spiesse. 

Související články

Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
07. 09. 2018

Podpořte svým hlasem obnovu katedrály sv. Bartoloměje

Do neděle 7. října můžete v rámci grantového programu "Prazdroj lidem" podpořit hlasováním projekt obnovy katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Tři projekty s nejvyšším počtem hlasů získají finanční odměnu v řádu desetitisíců korun.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
22. 08. 2018

V katedrále začaly restaurátorské práce

V katedrále sv. Bartoloměje byly na začátku července započaty restaurátorské práce. Po podrobné fotodokumentaci současného stavu před opravou dochází k celkovým průzkumům a demontážím, na základě nichž budou předloženy záměry zástupcům památkových ústavů k odsouhlasení. Přistupuje se k postupnému rozebírání oltářů, zpovědnic a ostatního mobiliáře a jejich převozu do restaurátorských ateliérů. Prostor se připravuje pro stavbu lešení.
Obrázek novinky
18. 07. 2018

Aby katedrála byla k užitku Bohu i lidem - rozhovor s architektem Janem Soukupem

V červnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce interiéru katedrály sv. Bartoloměje, která bude trvat dva a půl roku. Plzeňský architekt Jan Soukup vypracoval projekt rekonstrukce a má nad ní odborný dohled.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
15. 06. 2018

Začíná největší rekonstrukce plzeňské katedrály za posledních 100 let

Slavnost Těla a Krve Páně, 31. května 2018, byla poslední oficiální akce konaná v katedrále sv. Bartoloměje pro období následujících dvou let. Chrám je od té doby uzavřen a intenzivně připravován na generální rekonstrukci interiéru, a to po sto letech od své poslední opravy.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
03. 06. 2018

Večerní komentovaná prohlídka věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Přijměte pozvání na večerní komentovanou prohlídku věže katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni, která se uskuteční v pátek 8. června 2018 od 20.00 hodin. Rezervaci je možné uskutečnit buďto na Plzeňské vstupence nebo v pokladně věže katedrály.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
24. 07. 2017

Komentované prohlídky katedrály jsou v plném proudu

Na další komentovanou prohlídku katedrály sv. Bartoloměje, jejího interiéru a běžně nepřístupného podkroví, se můžeme těšit v srpnu, a to ve středu 9. 8. 2017 od 16.30 hod.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
10. 07. 2017

Nepromeškejte další možnost komentované prohlídky katedrály a věže

Ve středu 19. července 2017 proběhne od 16.30 další Komentovaná prohlídka katedrály sv. Bartoloměje s architektem a v pátek 21. července Večerní prohlídka věže od 20.30 hod.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
27. 04. 2017

Nové termíny komentované prohlídky katedrály a nočních výstupů na věž

Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
27. 03. 2017

Večerní prohlídky katedrální věže nabírají na oblíbenosti

V pátek 21. dubna se uskutečnila první z nově pořádaných večerních prohlídek věže a varhan katedrály sv. Bartoloměje.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás