Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála sv. Bartoloměje a Plzeňská věž

V Plzni byl kostel sv. Bartoloměje postaven hned po založení města na konci 13. století. Stavba, která se nám dochovala, byla postavena během 14. a 15. století jako gotické trojlodí s presbytářem a jedinou věží, která se svými více než 102 m výšky je nejvyšší kostelní věží v České republice.

Otevírací doba

Komentovanou prohlídku katedrály nebo nové expozice v podkroví můžete zakoupit jako dárek. Dárkové poukazy ke komentovaným prohlídkám nabízí Turistické informační centrum města Plzně (náměstí Republiky 41, Plzeň).

KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE

Volné prohlídky (zdarma): 

 • všední dny 10:00–18:00
 • víkendy a svátky 13:00–18:00

Komentované prohlídky interiéru katedrály se konají vždy v úterý a v sobotu v 16:00.
Je nutné je zakoupit v Turistickém informačním centru nebo ZDE.

Vstup pro organizované skupiny s vlastním průvodcem je zpoplatněn:

 • 300,- Kč pro školní skupiny
 • 500,- Kč pro ostatní skupiny
 • Termín takové prohlídky je nutné rezervovat s ohledem na další program v katedrále přes e-mail prohlidky@bip.cz.

Pokud si skupina zakoupí komentovanou prohlídku přes Plzeňskou vstupenku, výše zmíněné poplatky jsou již zahrnuty v ceně vstupenek.

PLZEŇSKÁ VĚŽ

 • OTEVŘENO / OPENING HOURS / ÖFFNUNGSZEITEN: 10:00 – 18:30 / 10:00 AM – 6:30 PM
 • Poslední vstup/ last entrance/ letzter Einlass: 18:00 / 6:00 pm

Vstupné/Admission fee/Eintritt

 • Dospělí / Adults / Erwachsene: 110 Kč
 • Děti 6 – 15 let / Children 6 - 15 years / Kinder 6 - 15 Jahre: 60 Kč
 • Děti do 5let / Children up to 5 years / Kinder bis 5 Jahre: ZDARMA / FREE
 • studenti, senioři (65+), dospělí ZTP a ZTP/P: 80 Kč
 • ZTP do 18 let: ZDARMA
 • Pedagogický doprovod / Pedagogical accompaniment / Pädagogische Begleitung: ZDARMA / FREE
 • Rodinné vstupné (2 + 2) / Family admission (2 + 2) / Familieneintritt (2 + 2): 280 Kč

Pro vstup na Plzeňskou věž můžete také využít svou MultiSport kartu

Roční vstupné (permanentka)
Plné vstupné 500 Kč
Studenti, senioři 350 Kč
Děti od 6 do 15 let 300 Kč

Komentované prohlídky podkroví
V úterý a v sobotu od 17:30. Komentovanou prohlídku podkroví  je nutné zakoupit v Turistickém informačním centru nebo ZDE.
Cena 150 Kč; studenti, senioři, ZTP 100 Kč.
Pro děti do 12 let nevhodné.

Kontakt

Markéta Baštová: bastova@bip.cz | 731 619 837

pokladna věže: 731 619 710

Je možné platit kartou. Pokladna nepřijímá eurobankovky. 

O katedrále

Síťová klenba z druhé poloviny 15. století se klene ve výši 25 m. Kostel je vybaven mnohými uměleckými díly a je výmluvnou pokladnicí historie města. V roce 1993 bylo zřízeno plzeňské biskupství a prvním biskupem byl jmenován František Radkovský. Kostel sv. Bartoloměje se stal (z podnětu sv. Jana Pavla II.) katedrálou.

Starší hlavní oltář v čele presbytáře je novogotický a pořízen byl v roce 1883. Uprostřed je Plzeňská Madona, nad ní patron kostela sv. Bartoloměj. Ve spodní řadě jsou čtyři muži, evangelisté – sv. Jan, sv. Lukáš, sv. Matouš a sv. Marek.

Vedle sochy Panny Marie jsou sv. Jan Křtitel, sv. Václav, sv. Vít a sv. Jan. O patro výš vedle sv. Bartoloměje jsou sv. Petr z Alkantary, sv. Ludmila, sv. Anežka Římská a sv. Roch. U tohoto oltáře sloužili kněží bohoslužby zády k lidu až do roku 1964. Změna postoje kněze, který slouží mši k lidu čelem, vyvolala potřebu nového umístění oltáře.


Nový hlavní oltář byl zhotoven spolu s ambonem ze světlé žuly v roce 2006. Nová úprava byla doplněna porfyrovými lavicemi zvanými chórové. V kostele najdeme více oltářů, protože se dříve mohly sloužit bohoslužby jen v ranních hodinách a samostatně, přičemž při kostele působilo více kněží. Na konci 18. stol. bylo v kostele 33 oltářů, z nichž většina byla postupně odstraněna. Zbývající oltáře jsou dnes dokladem výtvarného bohatství kostela.

Vypodobnění příběhu ukřižování Ježíše Krista je zavěšeno ve vítězném oblouku. Je gotické, pochází z poloviny 15. století. Ve skupině s ním je vlevo matka Panna Maria, vpravo Jan, jeden z učedníků, a u kříže klečí sv. Máří Magdalena.

Nejvýznamnějším uměleckým dílem v kostele je kamenná gotická socha Panny Marie Plzeňské z doby kolem roku 1380, vytvořená v tzv. „krásném slohu“. Můžete ji spatřit uprostřed hlavního oltáře. V katedrále je mnoho vyobrazení svatých. Za zvláštní pozornost stojí gotická socha sv. Václava z doby po roce 1500, Panna Maria Bolestná ze stejné doby a např. i obraz sv. Jana Nepomuckého z roku 1678.

V boční pravé lodi katedrály se nachází Šternberská kaple, kterou postavil v 70. letech 15. století ve slohu pozdní gotiky Hans Spiess, jenž pro krále Vladislava II. přestavoval hrad Křivoklát. Poslední pohřeb Šternberků, konkrétně Bohunky Šternberkové z Lobkowicz, se zde konal v roce 1605. Od té doby kaple sloužila pro církevní obřady lidí na okraji společnosti, např. vězněných či jinak se provinivších.

V roce 1870 se zřítila část štítu kostela a probořila klenbu. Nová klenba s visutým svorníkem byla postavena na začátku 20. století Kamilem Hilbertem.

V kapli je secesní „Český oltář“ od Jana Kastnera, který na světové výstavě v Paříži v roce 1900 obdržel hlavní cenu v kategorii církevního umění.

V kostele je 11 figurálních vitrajovaných oken z let 1892 až 1995, zhotovených podle návrhů významných umělců, Karla Metzlera, Josefa Mandla, Jakuba Obrovského, Františka Urbana, Jaroslava Honzíka, Maxe Pirnera a Josefa Jiřičky.

Nejstarší zmínka o varhanách v kostele sv. Bartoloměje pochází z roku 1462. Dnešní varhany byly pořízeny v roce 1894 v pražské dílně varhanáře Petra, elektrifikovány a přestavěny byly v roce 1923. Fasády kostela jsou také zdobeny mnoha výtvarnými díly. Hlavní portál byl doplněn barokními sochami ukřižovaného Ježíše s Pannou Marií a sv. Janem, nad nimi je sv. Bartoloměj jako patron kostela.

Foto: Soňa PikrtováZa presbytářem je gotická, tzv. Olivetská hora, skupina soch modlícího se Ježíše Krista s třemi spícími apoštoly. Vedle je pod stříškou působivý Ježíš Kristus na kříži z roku 1634. Nad nimi jsou znaky českého krále a řádu německých rytířů. Na předsíni z větší plochy náměstí pak můžete nalézt autoportrét stavitele Šternberské kaple Hanse Spiesse. 

Související články

Obrázek novinky
Advent a Vánoce
01. 12. 2023

Advent a Vánoce 2023 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni

Zveme vás na adventní a vánoční koncerty do katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Všechny události naleznete také v kalendáři akcí na tomto webu.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
25. 05. 2023

V sobotu 27. května bude vstup na věž katedrály sv. Bartoloměje zdarma.

V sobotu 27. května 10:00–18:00 bude v rámci oslav výročí 30 let od založení plzeňské diecéze vstup na věž katedrály sv. Bartoloměje v Plzni zdarma.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
05. 12. 2022

Vánoční otevírací doba katedrály sv. Bartoloměje a věže

Navštivte o vánočních svátcích plzeňskou katedrálu nebo se pokochejte výhledem na nám. Republiky z nejvyšší kostelní věže v České republice. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Obrázek novinky
Advent a Vánoce
15. 11. 2022

Adventní výtvarná soutěž pro děti

Pomozte nám vyzdobit věž katedrály sv. Bartoloměje pro adventní čas. Biskupství plzeňské vypisuje výtvarnou soutěž pro děti. Úkolem dětí je vytvořit obrázek (výtvarná technika je libovolná) na téma „Ježíšek a jeho rodina“. K zaslanému, nebo přinesenému obrázku nezapomeňte přidat kontaktní údaje. Odměnou bude umístění vybraných obrázků přímo v prostorách věže a pro jejich autory vstup zdarma.
Obrázek novinky
Advent a Vánoce
15. 10. 2022

Advent a Vánoce 2022 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni

Zveme vás na adventní a vánoční koncerty do katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Všechny události naleznete také v kalendáři akcí na tomto webu.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
29. 09. 2022

Katedrála bude 29. září otevřena až od 14:00.

Katedrála bude 29. září otevřena z technických důvodů až od 14:00. Děkujeme za pochopení.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
06. 06. 2022

V den slavnosti Seslání Ducha svatého biřmoval biskup Tomáš v katedrále sv. Bartoloměje

5. června fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Církevní školství
06. 06. 2022

Studenti Církevního gymnázia Plzeň převzali maturitní vysvědčení v katedrále sv. Bartoloměje

2. června fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
02. 06. 2022

Biskup Václav Malý převzal v Plzni Cenu 1. června

Po ceremoniálu na plzeňském magistrátu biskup Malý sloužil mši svatou v katedrále sv. Bartoloměje a poté besedoval v Diecézním sále biskupství plzeňského.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
01. 06. 2022

Čtyři osobnosti obdržely ocenění u příležitosti 29. výročí vzniku diecéze

Biskup Tomáš Holub vedl u příležitosti výročí vzniku plzeňské diecéze bohoslužbu v katedrále sv. Bartoloměje. Tradičně ocenil osobnosti, které dlouhodobě přispívají k veřejnému životu v diecézi. Mezi čtyřmi oceněnými je malíř, hudebník, starosta a varhanice, které dále představujeme.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
28. 04. 2022

Zveme vás na prohlídku historického krovu katedrály sv. Bartoloměje

Od 4. května 2022 bude každou středu a neděli, od 11:00 do 17:00 hod, pro návštěvníky věže katedrály svatého Bartoloměje zpřístupněn i nově zrekonstruovaný prostor podkroví.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
19. 04. 2022

Velikonoce v katedrále sv. Bartoloměje očima diecézních fotografů

Prohlédněte si fotografie Soni Pikrtové, Václava Beneše a Jiřího Straška.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
13. 04. 2022

25. dubna začne 15. ročník Plzeňského varhanního festivalu

I tento rok připravuje Biskupství plzeňské a obecně prospěšná společnost Ars Christiana Plzeňský varhanní festival. Posluchači se opět mohou těšit na varhanní koncerty i výstavu o varhanách. Festival se uskuteční v nově zrekonstruované v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
07. 04. 2022

Velikonoce s biskupem Tomášem Holubem

Velikonoční program bohoslužeb v katedrále sv. Bartoloměje a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
29. 03. 2022

Festival Blik Blik rozzářil katedrálu sv. Bartoloměje

Prohlédněte si fotografie našich diecézních fotografů Soni Pikrtové, Jiřího Straška a Václava Beneše. Festival Blik Blik se konal v Plzni 25. a 26. března.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
14. 03. 2022

Biskup Tomáš přijal katechumeny z naší diecéze mezi čekatele křtu

Při bohoslužbě v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni fotil v neděli 13. března Václav Beneš.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
26. 02. 2022

Češi a Ukrajinci se v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni modlili za těžce zkoušenou Ukrajinu

V pátek 25. února se v plzeňské katedrále za účasti biskupa Tomáše Holuba modlili Češi i Ukrajinci za válkou těžce zkoušenou Ukrajinu. Fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
15. 02. 2022

Proběhla první jedinečná prohlídka kůru a varhan v katedrále sv. Bartoloměje

Seznámení zájemců s prací regenschoriho a hudbou, která zaznívá při liturgii, nabídla první unikátní prohlídka katedrálního kůru. 14. února pozval regenschori Aleš Nosek zájemce k varhanám Emanuela Štěpána Petra. Fotil Václav Beneš.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
31. 01. 2022

Setkání zasvěcených osob plzeňské diecéze se konalo v katedrále sv. Bartoloměje

29. ledna fotil při mši svaté v plzeňské katedrále Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
07. 01. 2022

Slavnost Zjevení Páně v katedrále sv. Bartoloměje

6. ledna fotila v katedrále sv. Bartoloměje Soňa Pikrtová.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás