Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála sv. Bartoloměje a Plzeňská věž

V Plzni byl kostel sv. Bartoloměje postaven hned po založení města na konci 13. století. Stavba, která se nám dochovala, byla postavena během 14. a 15. století jako gotické trojlodí s presbytářem a jedinou věží, která se svými více než 102 m výšky je nejvyšší kostelní věží v České republice.

Otevírací doba

Komentovanou prohlídku katedrály nebo nové expozice v podkroví můžete zakoupit jako dárek. Dárkové poukazy ke komentovaným prohlídkám nabízí Turistické informační centrum města Plzně (náměstí Republiky 41, Plzeň).

Katedrála sv. Bartoloměje 
Volné prohlídky (zdarma): 
všední dny 10:00–18:00, víkendy a svátky 13:00–18:00
Komentované prohlídky interiéru katedrály se konají vždy v úterý a v sobotu v 16:00.
Je nutné je zakoupit v Turistickém informačním centru nebo ZDE.
Cena 100 Kč; studenti, senioři, ZTP a ZTP/P 80 Kč.

Plzeňská věž 
S výjimkou nepříznivých povětrnostních podmínek otevřena
denně v čase 10:00–18:30, poslední vstup je možný v 18:00.
Plné vstupné 90 Kč
studenti, senioři a děti od 6 do 15 let 60 Kč
Děti do 5 let zdarma
ZTP a ZTP/P do 18 let zdarma
ZTP a ZTP/P dospělí 60 Kč
Rodinné vstupné 180 Kč

Prohlídka podkroví (bez průvodce)
Ve středu a v neděli od 11:00 do 17:00. 
Vstupné je součástí vstupu na věž.

Komentované prohlídky podkroví
V úterý a v sobotu od 17:30.Komentovanou prohlídku podkroví  je nutné zakoupit v Turistickém informačním centru nebo ZDE.
Cena 150 Kč; studenti, senioři, ZTP 100 Kč.
Pro děti do 12 let nevhodné.

Kontakt

Markéta Baštová: bastova@bip.cz | 731 619 837

pokladna věže: 731 619 710

Je možné platit kartou. Pokladna nepřijímá eurobankovky. 

O katedrále

Síťová klenba z druhé poloviny 15. století se klene ve výši 25 m. Kostel je vybaven mnohými uměleckými díly a je výmluvnou pokladnicí historie města. V roce 1993 bylo zřízeno plzeňské biskupství a prvním biskupem byl jmenován František Radkovský. Kostel sv. Bartoloměje se stal (z podnětu sv. Jana Pavla II.) katedrálou.

Starší hlavní oltář v čele presbytáře je novogotický a pořízen byl v roce 1883. Uprostřed je Plzeňská Madona, nad ní patron kostela sv. Bartoloměj. Ve spodní řadě jsou čtyři muži, evangelisté – sv. Jan, sv. Lukáš, sv. Matouš a sv. Marek.

Vedle sochy Panny Marie jsou sv. Jan Křtitel, sv. Václav, sv. Vít a sv. Jan. O patro výš vedle sv. Bartoloměje jsou sv. Petr z Alkantary, sv. Ludmila, sv. Anežka Římská a sv. Roch. U tohoto oltáře sloužili kněží bohoslužby zády k lidu až do roku 1964. Změna postoje kněze, který slouží mši k lidu čelem, vyvolala potřebu nového umístění oltáře.


Nový hlavní oltář byl zhotoven spolu s ambonem ze světlé žuly v roce 2006. Nová úprava byla doplněna porfyrovými lavicemi zvanými chórové. V kostele najdeme více oltářů, protože se dříve mohly sloužit bohoslužby jen v ranních hodinách a samostatně, přičemž při kostele působilo více kněží. Na konci 18. stol. bylo v kostele 33 oltářů, z nichž většina byla postupně odstraněna. Zbývající oltáře jsou dnes dokladem výtvarného bohatství kostela.

Vypodobnění příběhu ukřižování Ježíše Krista je zavěšeno ve vítězném oblouku. Je gotické, pochází z poloviny 15. století. Ve skupině s ním je vlevo matka Panna Maria, vpravo Jan, jeden z učedníků, a u kříže klečí sv. Máří Magdalena.

Nejvýznamnějším uměleckým dílem v kostele je kamenná gotická socha Panny Marie Plzeňské z doby kolem roku 1380, vytvořená v tzv. „krásném slohu“. Můžete ji spatřit uprostřed hlavního oltáře. V katedrále je mnoho vyobrazení svatých. Za zvláštní pozornost stojí gotická socha sv. Václava z doby po roce 1500, Panna Maria Bolestná ze stejné doby a např. i obraz sv. Jana Nepomuckého z roku 1678.

V boční pravé lodi katedrály se nachází Šternberská kaple, kterou postavil v 70. letech 15. století ve slohu pozdní gotiky Hans Spiess, jenž pro krále Vladislava II. přestavoval hrad Křivoklát. Poslední pohřeb Šternberků, konkrétně Bohunky Šternberkové z Lobkowicz, se zde konal v roce 1605. Od té doby kaple sloužila pro církevní obřady lidí na okraji společnosti, např. vězněných či jinak se provinivších.

V roce 1870 se zřítila část štítu kostela a probořila klenbu. Nová klenba s visutým svorníkem byla postavena na začátku 20. století Kamilem Hilbertem.

V kapli je secesní „Český oltář“ od Jana Kastnera, který na světové výstavě v Paříži v roce 1900 obdržel hlavní cenu v kategorii církevního umění.

V kostele je 11 figurálních vitrajovaných oken z let 1892 až 1995, zhotovených podle návrhů významných umělců, Karla Metzlera, Josefa Mandla, Jakuba Obrovského, Františka Urbana, Jaroslava Honzíka, Maxe Pirnera a Josefa Jiřičky.

Nejstarší zmínka o varhanách v kostele sv. Bartoloměje pochází z roku 1462. Dnešní varhany byly pořízeny v roce 1894 v pražské dílně varhanáře Petra, elektrifikovány a přestavěny byly v roce 1923. Fasády kostela jsou také zdobeny mnoha výtvarnými díly. Hlavní portál byl doplněn barokními sochami ukřižovaného Ježíše s Pannou Marií a sv. Janem, nad nimi je sv. Bartoloměj jako patron kostela.

Foto: Soňa PikrtováZa presbytářem je gotická, tzv. Olivetská hora, skupina soch modlícího se Ježíše Krista s třemi spícími apoštoly. Vedle je pod stříškou působivý Ježíš Kristus na kříži z roku 1634. Nad nimi jsou znaky českého krále a řádu německých rytířů. Na předsíni z větší plochy náměstí pak můžete nalézt autoportrét stavitele Šternberské kaple Hanse Spiesse. 

Související články

Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
06. 06. 2022

V den slavnosti Seslání Ducha svatého biřmoval biskup Tomáš v katedrále sv. Bartoloměje

5. června fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Církevní školství
06. 06. 2022

Studenti Církevního gymnázia Plzeň převzali maturitní vysvědčení v katedrále sv. Bartoloměje

2. června fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
02. 06. 2022

Biskup Václav Malý převzal v Plzni Cenu 1. června

Po ceremoniálu na plzeňském magistrátu biskup Malý sloužil mši svatou v katedrále sv. Bartoloměje a poté besedoval v Diecézním sále biskupství plzeňského.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
01. 06. 2022

Čtyři osobnosti obdržely ocenění u příležitosti 29. výročí vzniku diecéze

Biskup Tomáš Holub vedl u příležitosti výročí vzniku plzeňské diecéze bohoslužbu v katedrále sv. Bartoloměje. Tradičně ocenil osobnosti, které dlouhodobě přispívají k veřejnému životu v diecézi. Mezi čtyřmi oceněnými je malíř, hudebník, starosta a varhanice, které dále představujeme.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
28. 04. 2022

Zveme vás na prohlídku historického krovu katedrály sv. Bartoloměje

Od 4. května 2022 bude každou středu a neděli, od 11:00 do 17:00 hod, pro návštěvníky věže katedrály svatého Bartoloměje zpřístupněn i nově zrekonstruovaný prostor podkroví.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
19. 04. 2022

Velikonoce v katedrále sv. Bartoloměje očima diecézních fotografů

Prohlédněte si fotografie Soni Pikrtové, Václava Beneše a Jiřího Straška.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
13. 04. 2022

25. dubna začne 15. ročník Plzeňského varhanního festivalu

I tento rok připravuje Biskupství plzeňské a obecně prospěšná společnost Ars Christiana Plzeňský varhanní festival. Posluchači se opět mohou těšit na varhanní koncerty i výstavu o varhanách. Festival se uskuteční v nově zrekonstruované v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
07. 04. 2022

Velikonoce s biskupem Tomášem Holubem

Velikonoční program bohoslužeb v katedrále sv. Bartoloměje a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
29. 03. 2022

Festival Blik Blik rozzářil katedrálu sv. Bartoloměje

Prohlédněte si fotografie našich diecézních fotografů Soni Pikrtové, Jiřího Straška a Václava Beneše. Festival Blik Blik se konal v Plzni 25. a 26. března.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
14. 03. 2022

Biskup Tomáš přijal katechumeny z naší diecéze mezi čekatele křtu

Při bohoslužbě v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni fotil v neděli 13. března Václav Beneš.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
26. 02. 2022

Češi a Ukrajinci se v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni modlili za těžce zkoušenou Ukrajinu

V pátek 25. února se v plzeňské katedrále za účasti biskupa Tomáše Holuba modlili Češi i Ukrajinci za válkou těžce zkoušenou Ukrajinu. Fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
15. 02. 2022

Proběhla první jedinečná prohlídka kůru a varhan v katedrále sv. Bartoloměje

Seznámení zájemců s prací regenschoriho a hudbou, která zaznívá při liturgii, nabídla první unikátní prohlídka katedrálního kůru. 14. února pozval regenschori Aleš Nosek zájemce k varhanám Emanuela Štěpána Petra. Fotil Václav Beneš.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
31. 01. 2022

Setkání zasvěcených osob plzeňské diecéze se konalo v katedrále sv. Bartoloměje

29. ledna fotil při mši svaté v plzeňské katedrále Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
07. 01. 2022

Slavnost Zjevení Páně v katedrále sv. Bartoloměje

6. ledna fotila v katedrále sv. Bartoloměje Soňa Pikrtová.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
04. 01. 2022

Biskup Tomáš v plzeňské katedrále požehnal koledníkům letošní Tříkrálové sbírky

V pondělí 3. ledna proběhlo zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni. V katedrále sv. Bartoloměje požehnal koledníkům plzeňský biskup Tomáš Holub. Koledníci také zhlédli Staroplzenecký živý betlém. Fotili Václav Beneš a Petr Šimek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
03. 01. 2022

Biskup Tomáš sloužil na Nový rok bohoslužbu v katedrále sv. Bartoloměje

Během mše svaté o slavnosti Matky Boží Panny Marie biskup plzeňský Tomáš Holub přečetl svůj pastýřský list a představil diecézní motto pro rok 2022.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
03. 01. 2022

Mše svatá v plzeňské katedrále s přivítáním Betlémského světla

23. prosince fotil v katedrále sv. Bartoloměje Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
27. 12. 2021

Mši svatou 25. prosince v katedrále doprovodil zpěvem dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje

Při mši svaté 25. prosince fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
20. 12. 2021

Mše svatá v plzeňské katedrále s udělením akolytátu

V neděli 19. prosince fotil v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni Václav Beneš.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
20. 12. 2021

Biskup Tomáš v katedrále požehnal prapor 35. pěšího pluku

Žehnání praporu tradičního 35. pěšího regimentu v Plzni. V katedrále sv. Bartoloměje požehnal dne 18.12.2021 při mši svaté Plzeňský biskup Tomáš Holub prapor Tradičního 35. regimentu v Plzni. V promluvě pak vyzdvihl zejména jeho několikasetletou tradici tohoto Rakousko- Uherského regimentu, který byl dislokován v Plzni.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás