Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála sv. Bartoloměje a Plzeňská věž

V Plzni byl kostel sv. Bartoloměje postaven hned po založení města na konci 13. století. Stavba, která se nám dochovala, byla postavena během 14. a 15. století jako gotické trojlodí s presbytářem a jedinou věží, která se svými více než 102 m výšky je nejvyšší kostelní věží v České republice.

Otevírací doba

>>>Nahlédněte do katedrály sv. Bartoloměje každý den roku 2022.

Komentovanou prohlídku katedrály nebo nové expozice v podkroví můžete zakoupit jako dárek. Dárkové poukazy ke komentovaným prohlídkám nabízí Turistické informační centrum města Plzně (náměstí Republiky 41, Plzeň).

Katedrála sv. Bartoloměje 
Volné prohlídky (zdarma): 
všední dny 10:00–18:00, víkendy a svátky 13:00–18:00
Komentované prohlídky interiéru katedrály se konají vždy v úterý a v sobotu v 16:00.
Je nutné je zakoupit v Turistickém informačním centru nebo ZDE.
Cena 100 Kč; studenti, senioři, ZTP a ZTP/P 80 Kč.

Plzeňská věž 
S výjimkou nepříznivých povětrnostních podmínek otevřena
denně v čase 10:00–18:30, poslední vstup je možný v 18:00.
Plné vstupné 60 Kč
studenti, senioři a děti od 6 do 15 let 40 Kč
Děti do 5 let zdarma
ZTP a ZTP/P do 18 lez zdrarma
ZTP a ZTP/P dospělí 40 Kč
Rodinné vstupné 150 Kč

Komentované prohlídky podkroví
V úterý a v sobotu od 17:30.Komentovanou prohlídku podkroví  je nutné zakoupit v Turistickém informačním centru nebo ZDE.
Cena 150 Kč; studenti, senioři, ZTP 100 Kč.
Pro děti do 12 let nevhodné.

Kontakt

Markéta Baštová: bastova@bip.cz | 731 619 837

pokladna věže: 731 619 710

Je možné platit kartou. Pokladna nepřijímá eurobankovky. 

O katedrále

Síťová klenba z druhé poloviny 15. století se klene ve výši 25 m. Kostel je vybaven mnohými uměleckými díly a je výmluvnou pokladnicí historie města. V roce 1993 bylo zřízeno plzeňské biskupství a prvním biskupem byl jmenován František Radkovský. Kostel sv. Bartoloměje se stal (z podnětu sv. Jana Pavla II.) katedrálou.

Starší hlavní oltář v čele presbytáře je novogotický a pořízen byl v roce 1883. Uprostřed je Plzeňská Madona, nad ní patron kostela sv. Bartoloměj. Ve spodní řadě jsou čtyři muži, evangelisté – sv. Jan, sv. Lukáš, sv. Matouš a sv. Marek.

Vedle sochy Panny Marie jsou sv. Jan Křtitel, sv. Václav, sv. Vít a sv. Jan. O patro výš vedle sv. Bartoloměje jsou sv. Petr z Alkantary, sv. Ludmila, sv. Anežka Římská a sv. Roch. U tohoto oltáře sloužili kněží bohoslužby zády k lidu až do roku 1964. Změna postoje kněze, který slouží mši k lidu čelem, vyvolala potřebu nového umístění oltáře.


Nový hlavní oltář byl zhotoven spolu s ambonem ze světlé žuly v roce 2006. Nová úprava byla doplněna porfyrovými lavicemi zvanými chórové. V kostele najdeme více oltářů, protože se dříve mohly sloužit bohoslužby jen v ranních hodinách a samostatně, přičemž při kostele působilo více kněží. Na konci 18. stol. bylo v kostele 33 oltářů, z nichž většina byla postupně odstraněna. Zbývající oltáře jsou dnes dokladem výtvarného bohatství kostela.

Vypodobnění příběhu ukřižování Ježíše Krista je zavěšeno ve vítězném oblouku. Je gotické, pochází z poloviny 15. století. Ve skupině s ním je vlevo matka Panna Maria, vpravo Jan, jeden z učedníků, a u kříže klečí sv. Máří Magdalena.

Nejvýznamnějším uměleckým dílem v kostele je kamenná gotická socha Panny Marie Plzeňské z doby kolem roku 1380, vytvořená v tzv. „krásném slohu“. Můžete ji spatřit uprostřed hlavního oltáře. V katedrále je mnoho vyobrazení svatých. Za zvláštní pozornost stojí gotická socha sv. Václava z doby po roce 1500, Panna Maria Bolestná ze stejné doby a např. i obraz sv. Jana Nepomuckého z roku 1678.

V boční pravé lodi katedrály se nachází Šternberská kaple, kterou postavil v 70. letech 15. století ve slohu pozdní gotiky Hans Spiess, jenž pro krále Vladislava II. přestavoval hrad Křivoklát. Poslední pohřeb Šternberků, konkrétně Bohunky Šternberkové z Lobkowicz, se zde konal v roce 1605. Od té doby kaple sloužila pro církevní obřady lidí na okraji společnosti, např. vězněných či jinak se provinivších.

V roce 1870 se zřítila část štítu kostela a probořila klenbu. Nová klenba s visutým svorníkem byla postavena na začátku 20. století Kamilem Hilbertem.

V kapli je secesní „Český oltář“ od Jana Kastnera, který na světové výstavě v Paříži v roce 1900 obdržel hlavní cenu v kategorii církevního umění.

V kostele je 11 figurálních vitrajovaných oken z let 1892 až 1995, zhotovených podle návrhů významných umělců, Karla Metzlera, Josefa Mandla, Jakuba Obrovského, Františka Urbana, Jaroslava Honzíka, Maxe Pirnera a Josefa Jiřičky.

Nejstarší zmínka o varhanách v kostele sv. Bartoloměje pochází z roku 1462. Dnešní varhany byly pořízeny v roce 1894 v pražské dílně varhanáře Petra, elektrifikovány a přestavěny byly v roce 1923. Fasády kostela jsou také zdobeny mnoha výtvarnými díly. Hlavní portál byl doplněn barokními sochami ukřižovaného Ježíše s Pannou Marií a sv. Janem, nad nimi je sv. Bartoloměj jako patron kostela.

Foto: Soňa PikrtováZa presbytářem je gotická, tzv. Olivetská hora, skupina soch modlícího se Ježíše Krista s třemi spícími apoštoly. Vedle je pod stříškou působivý Ježíš Kristus na kříži z roku 1634. Nad nimi jsou znaky českého krále a řádu německých rytířů. Na předsíni z větší plochy náměstí pak můžete nalézt autoportrét stavitele Šternberské kaple Hanse Spiesse. 

Související články

Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
07. 01. 2022

Slavnost Zjevení Páně v katedrále sv. Bartoloměje

6. ledna fotila v katedrále sv. Bartoloměje Soňa Pikrtová.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
04. 01. 2022

Biskup Tomáš v plzeňské katedrále požehnal koledníkům letošní Tříkrálové sbírky

V pondělí 3. ledna proběhlo zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni. V katedrále sv. Bartoloměje požehnal koledníkům plzeňský biskup Tomáš Holub. Koledníci také zhlédli Staroplzenecký živý betlém. Fotili Václav Beneš a Petr Šimek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
03. 01. 2022

Biskup Tomáš sloužil na Nový rok bohoslužbu v katedrále sv. Bartoloměje

Během mše svaté o slavnosti Matky Boží Panny Marie biskup plzeňský Tomáš Holub přečetl svůj pastýřský list a představil diecézní motto pro rok 2022.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
03. 01. 2022

Mše svatá v plzeňské katedrále s přivítáním Betlémského světla

23. prosince fotil v katedrále sv. Bartoloměje Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
27. 12. 2021

Mši svatou 25. prosince v katedrále doprovodil zpěvem dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje

Při mši svaté 25. prosince fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
20. 12. 2021

Mše svatá v plzeňské katedrále s udělením akolytátu

V neděli 19. prosince fotil v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni Václav Beneš.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
20. 12. 2021

Biskup Tomáš v katedrále požehnal prapor 35. pěšího pluku

Žehnání praporu tradičního 35. pěšího regimentu v Plzni. V katedrále sv. Bartoloměje požehnal dne 18.12.2021 při mši svaté Plzeňský biskup Tomáš Holub prapor Tradičního 35. regimentu v Plzni. V promluvě pak vyzdvihl zejména jeho několikasetletou tradici tohoto Rakousko- Uherského regimentu, který byl dislokován v Plzni.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
15. 12. 2021

Vánoční otvírací doba katedrály sv. Bartoloměje a věže

Navštivte o vánočních svátcích plzeňskou katedrálu nebo se pokochejte výhledem na nám. Republiky z nejvyšší kostelní věže v České republice. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
09. 12. 2021

Věnujte svým blízkým originální dárek: komentovanou prohlídku interiéru katedrály nebo podkroví věže

Turistické informační centrum města Plzně (na nám. Republiky 41) zahájilo prodej dárkových poukazů. Pokud ještě nemáte tip na vánoční dárek, Vaše blízké jistě potěší komentovaná prohlídka interiéru katedrály sv. Bartoloměje nebo komentovaná prohlídka nově otevřené expozice v podkroví.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
03. 12. 2021

Biskup Tomáš v katedrále požehnal porcelánové repliky Plzeňské madony

Repliky Plzeňské madony jsou vytvořeny akademickým sochařem Františkem Bálkem a modelářem Miroslavem Mráčkem. Jsou určené pro Plzeňský kraj, město Plzeň, Západočeskou galerii v Plzni a pro plzeňské biskupství. 2. prosince fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
29. 11. 2021

O první neděli adventní zazněl při mši v katedrále gregoriánský chorál v podání Scholy Cantorum Pilsensis.

28. listopadu začal nový církevní rok. V katedrále sv. Bartoloměje v Plzni fotila Soňa Pikrtová.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
22. 11. 2021

V plzeňské katedrále byla sloužena zádušní mše za paní Janu Hrbotickou, ředitelku CG Plzeň

Mši svatou celebrovali 19. listopadu plzeňský biskup Tomáš Holub a emeritní biskup František Radkovský. Fotila Soňa Pikrtová. Prohlédněte si fotografie z bohoslužby a přečtěte si, jak na paní Janu Hrbotickou vzpomíná biskup František Radkovský, současný ředitel gymnázia Daniel Petříček a jeden z jejích bývalých žáků, Richard Bastl.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
18. 11. 2021

Biskup Tomáš sloužil v katedrále mši svatou za oběti sexuálního násilí

18. listopadu fotil v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
12. 11. 2021

Kalendář na rok 2022 nabízí úchvatné pohledy do restaurované katedrály.

Jedinečný kalendář s fotografiemi Soni Pikrtové a Jiřího Straška si můžete koupit už dnes na pokladně katedrály sv. Bartoloměje a na Plzeňské věži.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
03. 11. 2021

2. listopadu rozzářily katedrálu sv. Bartoloměje svíce pro zemřelé

V den vzpomínky na všechny věrné zemřelé zaplnilo katedrálu velké množství lidí, aby v modlitbě, za poslechu varhanní hudby či v tichu vyjádřili naději i vděčnost za ty, kteří již překročili práh smrti. Nabízíme vám přepis promluvy biskupa Tomáše během večera Svíce pro naše zemřelé, v galerii najdete fotografie Soni Pikrtové.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
18. 10. 2021

Tradiční setkání chrámových sborů plzeňské diecéze proběhlo v nově opravené katedrále sv. Bartoloměje

16. října fotil Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
04. 10. 2021

Biskup František Radkovský křtil v katedrále sv. Bartoloměje

V neděli 3. října fotil v Plzeňské katedrále Jiří Strašek.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
14. 09. 2021

Ekumenická bohoslužba v plzeňské katedrále objektivem Soni Pikrtové

Zástupci plzeňských církví se společně modlili 12. září od 16:00 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Na tento den připadá Ekumenická neděle. Ekumenické bohoslužbě předsedal biskup Tomáš Holub a hudebně ji doprovodila skupina Filia.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
05. 08. 2021

Dětský sbor Špačci, vznikající při plzeňské katedrále sv. Bartoloměje, přijímá nové členy

Nový dětský sbor Špačci, který bude svým zpěvem zdobit vybranou liturgii v katedrále sv. Bartoloměje, zve do svých řad nové členy ve věku od 3 do 18 let. Není třeba se bát, zpívat se naučí každý.
Obrázek novinky
Katedrála sv. Bartoloměje
09. 06. 2021

Charitativní koncert „Opera v katedrále“  podpořil samoživitele v nouzi

Charitativní koncert ženského sboru Divadla J. K. Tyla v Plzni s varhanním doprovodem Aleše Noska rozezněl katedrálu sv. Bartoloměje v neděli 6. června. Fotil Jiří Strašek.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás