Pravidelné akce v diecézi

Každý rok se můžeme těšit na několik tradičních událostí z diecézního kalendáře, které slibují setkání lidí napříč farnostmi, možnost osobně se potkat s biskupem Tomášem či emeritním biskupem Františkem, vzájemné povzbuzení a duchovní vzpruhu. Aktuální nabídku nadcházejících akcí naleznete v sekci Kalendář akcí.

Salesiánský ples

Ples, který je příležitostí především pro všechny členy salesiánské rodiny setkat se také mimo pracovní povinnosti a neformálně se pobavit, se velmi rychle dostal do povědomí všech sympatizantů charismatu zakladatele sv. Jana Bosca. Sjíždí se sem tak lidé z celé diecéze a při bohatém večerním programu, hudbě, tombole a tanci se těší příjemné zábavě. Ples se koná vždy na přelomu ledna a února v Kulturním domě Peklo. Pravidelnými účastníky jsou také biskup Tomáš i biskup František. Více na www.sdbplzen.cz.

UNIT

UNIT je ekumenický festival určený především mladým lidem. Celovíkendový program je naplněn koncerty, přednáškami, workshopy, modlitbou i hrami. UNIT, sjednocující mladé lidi z různých církví, se koná v měsíci březnu. Více na www.unitos.cz.

Letnice umělců

Biskupství plzeňské společně s městem Plzeň, Unií výtvarných umělců plzeňské oblasti, Střediskem západočeských spisovatelů, Konzervatoří Plzeň a Západočeským muzeem v Plzni pořádá unikátní festival Letnice umělců spojující krásu umění a poselství víry. Program festivalu rozložený do celého roku vždy reflektuje konkrétní téma. Nabízí sérii výstav, koncertů, autorských čtení, odborných přednášek a besed.

Noc kostelů

Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, do níž se od samého počátku zapojuje i plzeňská diecéze. Na území Plzeňska a Karlovarska se tradičně akce účastní kolem 150 kostelů, kaplí a modliteben devíti křesťanských církví a sborů. Návštěvnost těchto míst přesahuje 35 000 vstupů. Programy na jednotlivých místech jsou velmi rozmanité: od příležitosti jen posedět, nechat se prostoupit atmosférou, zapálit si svíčku, přes tvůrčí dílny a programy pro děti, komentované prohlídky, výstavy liturgických předmětů a oblečení, až po vystoupení malých i velkých hudebníků a zpěváků. Akce se koná na přelomu května a června.

Foto: Pavel AdámekPlzeňské dvorky

Biskupství plzeňské se také připojuje k oblíbené atrakci Plzeňské dvorky, kterou připravuje Nadace 700 let města Plzně. Jejím cílem bylo zpřístupnit a představit i běžně nepřístupné prostory mezi domy v srdci města. Kromě celodenního volného vstupu na biskupský dvůr a do místní kaple bl. Hroznaty mohou návštěvníci využít také komentované prohlídky interiéru biskupství, z nichž několik vede architekt Jan Soukup. Návštěvníci se také mohou zapojit do připravených soutěží, vyslechnout si hudební vystoupení či si prohlédnout výstavu o historii a současnosti diecéze.

Light4You

Evangelizačně-modlitební večer Light4You se stále více dostává do povědomí nejen plzeňským farníkům, ale také lidem, kteří s církví nemají nic společného. Mladí lidé se vadávají do ulic, náměstí, a restaurací v centru Plzně a zvou kolemjdoucí ke krátkému zastavení se uprostřed každodenního shonu. V kostele Nanebevzetí Panny Marie (ul. Františkánská) si pak mohou na svůj úmysl zapálit svíčku, za něco poděkovat, za něco poprosit nebo se jen na chvíli posadit a zaposlouchat se do chválové hudby. Celou akci zaštiťují misionáři obláti z Plas a oblátská mládež. Koná se dvakrát ročně, vždy v květnu/červnu a v prosinci před Vánoci.

Den Plzeňské Madony

Den Plzeňské Madony pořádá biskup Tomáš Holub v katedrále sv. Bartoloměje vždy na konci května, v den, kdy si připomínáme vznik plzeňské diecéze. Tuto slavnostní bohoslužbu, na kterou jsou zváni i představitelé města, kraje a další zástupci významných správních složek regionu, využívá se zvláštní pozorností věnované Panně Marii – Plzeňské Madoně – k vyjádření poděkování a vděčnosti za všechny dary, přátelské vztahy a podporu diecéze.

PilsAlive

Festival křesťanské hudby PilsAlive organizuje Biskupství plzeňské ve spolupráci se spolkem Přátelé Koinonie. Festival představuje veřejnosti jiný typ křesťanské hudby, než je všeobecně známá hudba chrámová. Vystupují zde rytmické kapely, které účinkují při bohoslužbách nebo ve veřejných vystoupeních. Koná se tradičně na začátku června, v prostorách plzeňského biskupství.

Pohádkové náměstí

Poslední den školního roku se plzeňské nám. Republiky proměňuje v jedno velké dětské hřiště. Nadšené děti se zapojují do plnění úkolů na pohádkových stanovištích či do kreativních workshopů. Jsou zde k dispozici skluzavky, skákací hrad, nechybějí ani hasiči. Akci organizuje Biskupství plzeňské společně se spolkem Přátelé Koinonie.

Plzeňský varhanní festival

Varhanní festival v Plzni organizuje pravidelně obecně prospěšná společnost Ars Christiana ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským. Posluchači se mohou těšit na varhanní koncerty i výstavu o varhanách. Začíná vždy na jaře.

ÚLeT

ÚLeT aneb Úžasný letní tah je týdenní setkání mladých dospívajících lidí od 14 do 18 let, které se koná každý rok o prázdninách na faře v Nečtinech. Kromě mnoha her a sportovních aktivit tu účastníci mohou zažít i nové zkušenosti ze setkání s Bohem a sdílet svoji víru se svými vrstevníky.

Workship

Workship se stává jednou z nejvyhledávanějších letních nabídek pro mladé nejen z plzeňské diecéze. Jde o týdenní dobrovolnickou brigádu, která se koná vždy v druhé polovině srpna v Manětíně na Severním Plzeňsku. Na 70 mladých lidí z celé České republiky a Německa si pro tento týden bere dovolenou či odmítá letní brigády a jiné prázdninové aktivity proto, aby mohlo zcela zadarmo pracovat u místních obyvatel a pomoct jim se vším, s čím je potřeba. Práci na zahradě, sekání trávy a dříví, natírání plotu, úklid, stěhování, mytí oken či vymalování… to vše nabízí mladí dobrovolníci lidem, kteří si o pomoc sami zažádají, nejčastěji se jedná o pomoc seniorům, početným rodinám, vdovám či nemocným. Akci zaštiťují misionáři obláti z Plas.

Diecézní pouť do Teplé

Vždy kolem tisíce účastníků se pravidelně schází na zářijové diecézní pouti v premonstrátském klášteře v Teplé. Jde především o společné setkání, jehož součástí je ale také kulturní náplň, přednáška, či slavnostní mše svatá s otcem biskupem. Nechybí ani zvláštní program pro děti a mládež.

Den seniorů

Biskupství plzeňské organizuje u příležitosti Světového dne seniorů vždy na začátku podzimu setkání lidí pokročilejšího věku ke vzájemnému povzbuzení, duchovnímu impulsu a vzdělávání. Celodenní program obsahuje modlitbu, přednášku, diskusi a mši svatou.

Svíce pro naše zemřelé

Na den Památky všech zemřelých (Dušičky) 2. listopadu zve plzeňský biskup Tomáš Holub do katedrály sv. Bartoloměje všechny, kteří ztratili někoho blízkého. Je zde možnost zapálit za něj svíčku, ztišit se a vyjádřit vděčnost za dar života. Přítomní také mohou jména všech svých blízkých napsat na připravené lístečky, které pak otec Tomáš osobně předává komunitě trapistických mnichů v klášteře v Novém Dvoře. Ti se pak za všechny uvedené modlí.

Let´s Dance

Plesovou sezónu v plzeňské diecézi již několik let zahajuje mládežnický bál Let´s Dance, který se koná těsně před začátkem adventní doby v plzeňském pivovaru. Tanec ve spojení s tímto atraktivním prostředím dokáže vytvořit opravdu nezapomenutelnou atmosféru.

Adventní a vánoční koncerty

S počátkem adventní doby začíná vždy série mnoha doprovodných kulturních a duchovních programů, včetně hudebních vystoupení. Každou adventní neděli se v katedrále sv. Bartoloměje konají například tzv. Adventní půlhodinky - varhanní improvizace předních českých varhaníků. Posluchačům poskytují uprostřed předvánočního shonu chvíle ke zklidnění a k zamyšlení a pomáhají proniknout do pravé atmosféry adventu.

Nabídku aktuálních pozvánek naleznete v Kalendáři akcí

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás