Projekt Vyšší vzdělání, lepší kvalita práce

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012464

Projekt realizuje Biskupství plzeňské.

 • Místo realizace: Karlovarský a Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Karlovarský a Plzeňský kraj
 • Začátek: 1. 4. 2020
 • Konec: 30. 6. 2023
 • Cílová skupina: Zaměstnanci Biskupství plzeňského

Projekt je financovaný z ESF – zaměstnanost a adaptabilita v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Cílem projektu bylo poskytnout zaměstnancům vyšší úroveň vzdělání v oblasti ekonomické, právní, IT, jazykové, technické a další odborné, aby byli schopni se lépe přizpůsobovat změnám, které přináší nové technologie, a zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a jejich schopnost řešit složitější pracovní problémy.

V rámci projektu se uskutečnily vzdělávací kurzy v oblastech:

 • Obecné IT
 • Specializované IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy
 • Technické a odborné vzdělávání

Za dobu realizace projektu proběhlo devatenáct kurzů zaměřených na měkké a manažerské dovednosti v rozsahu 5–10 hodin zaměřených na týmovou spolupráci, komunikaci v obtížných situacích, emoční inteligenci, vyjednávání a argumentaci, time management, asertivní jednání.

V oblasti jazykového vzdělávání se uskutečnilo čtyřicet pět kurzů němčiny, angličtiny, francouzštiny a kurzy češtiny pro kněze z Polska a Itálie.

S cílem prohloubit a posílit odborné znalosti, dovednosti a kompetence se uskutečnilo třicet tři kurzů z oblastí ekonomické, účetní, IT, právní a kurzů pro duchovní správce farností.

Do projektu pro podporu vzdělávání zaměstnanců Biskupství plzeňského financovaného z Evropského sociálního fondu je zapojeno 116 účastníků.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás