Generální vikář

Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem biskupa s toutéž výkonnou mocí a je bezprostředně nadřízen jednotlivým oddělením biskupské kurie. Je povinen předávat biskupovi zprávu o hlavních záležitostech, které kurie vyřizuje, a nejednat proti jeho vůli a úmyslům. V úřadě generálního vikáře je soustředěna personální agenda kněží.

P. Mgr. Petr Hruška, Ph.D., generální vikář Diecéze plzeňské

P. Petr Hruška pochází z Plzně, z rodiny Luboše a Ludmily Hruškových. Ve svém dospívání spolu s bratrem Michalem a sestrou Janou zblízka přihlížel vzniku plzeňské Meditační zahrady, kterou založil jeho otec, politický vězeň komunistického režimu. Za své první samostatné křesťanské krůčky vděčí někdejšímu plzeňskému kaplanovi P. Václavu Chroustovi a za hlubší uvedení do křesťanství pak především P. Aleši Opatrnému. 

Po vystřídání několika zaměstnání (technik Českých drah, topič v mateřské školce, sanitář ve fakultní nemocnici) a absolvování dvouleté vojenské služby nastoupil v r. 1988 nejprve do litoměřického, později pak do pražského semináře. Po své jáhenské ordinaci v r. 1994 a po kněžské ordinaci v r. 1995 působil jako člen společné duchovní správy v Klatovech, následujících pět let pak jako administrátor farnosti Chodov, kde spolu s dalšími zakládal romský klub Khamoro.

Od r. 2001 do r. 2004 postgraduálně studoval pastorační vedení a spiritualitu v irském Dublinu. Svá studia zakončil v roce 2009 na KTF UK v Praze obhajobou dizertační práce na téma pastoračních rad. Dnes již 18. rokem působí v Římskokatolické farnosti Cheb. Nejprve společně s Petrem Bauchnerem, posledních 12 let pak samostatně jako farář. Spolu s dalšími přáteli v Chebu založil mobilní Hospic Sv. Jiří. 

Pro svoji osobní spiritualitu rád čerpá z ignaciánských, karmelitánských a františkánských pramenů. Pro pastorační službu vidí jako zásadní inspirace z Laudato si‘ a Fratelli tutti papeže Františka a z právě probíhajícího synodálního procesu v církvi. Leží mu na srdci diakonický, synodální, ekumenický, ekologický a spirituální rozměr pastorace. Energii a podporu čerpá, dle svých slov, ze služby ve farnosti, z kontemplace a od přátel. Nejraději relaxuje při pobíhání po lese, jízdě na kole, chození po horách a lovení kešek.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás