Generální vikář

Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem biskupa s toutéž výkonnou mocí a je bezprostředně nadřízen jednotlivým oddělením biskupské kurie. Je povinen předávat biskupovi zprávu o hlavních záležitostech, které kurie vyřizuje, a nejednat proti jeho vůli a úmyslům. V jeho úřadě generálního vikáře je soustředěna personální agenda kněží.

S účinností od 14. června 2016 zastává funkci generálního vikáře Diecéze plzeňské Mons. ThLic. Krzysztof Dędek. 31. května 2017 byla ustanovena nová funkce generálního vikáře pro Karlovarský kraj, je jím Mons. Dr. Jiří Majkov, ICD. Jemu je svěřen podíl na odpovědnosti biskupské služby pro území vikariátů karlovarského, sokolovského a chebského. Je pověřen především zastupováním ve vztahu k státní a veřejné správě, institucím i široké laické veřejnosti.

Mons. ThLic. Krzysztof Dędek, generální vikář Diecéze plzeňské

P. Krzysztof Dędek se narodil 12. dubna 1963 v Polsku, v městě Ruda Śląska. Dne 13. 5. 1989 přijal v Katowicích kněžské svěcení. V letech 1989–2001 sloužil ve farnostech v Katowicích, v Lublińcu, v Gliwicich a v Pyskowicach.

V roce 2001 nastoupil do služby v plzeňské diecézi. Působil na Diecézním centru mládeže, později byl pověřen funkcí vedoucího Pastoračního centra a Katechetického centra a zároveň zastával i funkci spirituála mládeže. Od 1. září 2009 byl ustanoven biskupským vikářem pro pastoraci. K tomu byl od 1. listopadu 2006 ustanoven moderátorem farnosti Stod.

Od 15. června 2016 do 30. června 2017 byl jmenován generálním vikářem Diecéze plzeňské. S účinností od 1. července 2017 bylo potvrzeno jmenování v téže funkci dle kán. 475 CIC.

Mons. Dr. Jiří Majkov, ICD., generální vikář pro Karlovarský kraj

P. Jiří Majkov se narodil 3. května 1963 v Dlouhém Poli na Ukrajině, kde v té době žili jeho rodiče. Má jednu starší sestru.

Od roku 1965 žila rodina v Klokočově a posléze ve Vítkově v opavském okrese, kde také P. Majkov absolvoval základní školu a gymnázium. V roce 1981 vstoupil do litoměřického semináře a po dvouleté přestávce základní vojenské služby v letech 1984–86 byl v roce 1988 v katedrále sv. Václava v Olomouci vysvěcen biskupem Antonínem Liškou na kněze a nastoupil jako kaplan do farnosti Ostrava – Vítkovice.

Již v roce 1982 pod vlivem působení tehdejšího vítkovského faráře P. Františka Pevného vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). V roce 1990 byl povolán do Prahy jako rektor kostela sv. Ignáce. Vyučoval také na Základní škole sester Voršilek a podílel se na obnovení Arcibiskupského gymnázia. V roce 1992 byl poslán do Bohosudova, kde tehdy P. Josef Cukr SJ obnovoval bývalé jezuitské gymnázium. V roce 1994 vystřídal nemocného P. Miroslava Brtvu SJ v Ostrově jako administrátor farnosti, k níž se časem připojila i farnost Hroznětín.

V letech 1997–2004 dálkově studoval církevní právo na Katolické univerzitě v Lublinu, toto studium dovršil doktorátem kanonického práva. Z tohoto titulu působil nejprve na Interdiecézním soudu v Praze a poté až doposud působí také jako soudce na Diecézním soudu v Plzni.

V r. 2001 byl biskupem Františkem Radkovským ustanoven farářem v Lokti, kde působí dodnes.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás