Křesťanské poradny

V diecézi existuje několik odborných center, které pomáhají v konkrétních situacích s konkrétními otázkami. Lze se obrátit na Křesťanskou psychoterapeutickou poradnu, Psychologickou poradnu pro mládež, Poradnu pro ženy a dívky či Poradnu PPR.

Křesťanská psychoterapeutická poradna

Trápí vás smutek, strach, beznaděj? Prožíváte těžkou životní situaci a nevíte jak dál? Stojíte před závažným rozhodnutím a chcete se rozhodnout zodpovědně? Vaše vztahy s druhými lidmi jsou komplikované, zamotané, bolestivé? Máte pocit, že váš život ztratil smysl? Nebo jen chcete rozvíjet svou osobnost, nezůstávat na místě, netočit se v kruhu...? Chcete žít svůj vlastní život?

Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párovou terapii nabízí psychoterapeutka Marie Kutilová.

Křesťansko psychoterapeutická poradna se řídí Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti.

 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna (KPPP) v Plzni je školské poradenské zařízení, které svým působením přirozeně doplňuje systém církevního školství v Plzeňské a Českobudějovické diecézi. Primárně slouží církevním školám, ale služby KKKP jsou otevřeny také pro klienty, kteří o spolupráci s poradnou projeví zájem.  Krédem poradny je jasná ochota pomoci s předkládanou těžkostí s oporou o křesťanské hodnoty, otevřenost vůči rodičům a dětem, klidné prostředí a přátelská atmosféra.

Hlavním cílem služeb je konzultacemi či komplexním psychologickým a speciálně pedagogickým vyšetřením (diagnostikou) zajistit rodině a dítěti pomoc při obtížích ve výchově a výuce (porucha aktivity a pozornosti, specifické poruchy učení, výchovné obtíže), ale i pomoc při specifikaci výchovně vzdělávacího procesu u žáků s mimořádným nadáním, cizinců, či pomoc žákovi s profesní orientací. 

 

Psychologická poradna pro mládež

Mnoho lidí se domnívá, že psychologická pomoc je až to poslední, co můžou využít, když řeší nějakou náročnou životní situaci či krizi. Zkuste si odpovědět na otázku, kolikrát jste si při potížích řekli: "Ale to musím zvládnout sám/sama." ... Opravdu musíte? Pokud ano a říkáte si, že to chcete zvládnout sám/sama a je to tedy vaše vědomá volba, pak je to nejspíš v pořádku. Ale pokud za vaší větou stojí přesvědčení typu "měl/a bych to zvládnout, protože všichni by to zvládli, protože...", tak už možná jen toto je dobré si prozkoumat a podívat se, kolik "mělbychů" vlastně řídí váš každodenní život a jestli umíte rozlišit mezi tím, co opravdu chcete a tím co z nějakého důvodu "musíte".

Psycholožka Mgr. Anežka Fialková může pomoci se sebepoznáním, s psychospirituální krizí, problémy v rodině, s orientací v životě, se zvládáním těžkých situací a dalším. Sezení je třeba si předem domluvit. Více informací naleznete na webových stránkách poradny.Poradna pro ženy a dívky - Plzeň

ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. bylo založeno v roce 1990 jako občanské sdružení Ochrana nenarozeného života. Jeho posláním je probouzet vědomí úcty k lidskému životu již od jeho počátků, a to výchovou, osvětou a šířením vědeckých poznatků; pomáhat ženám, matkám, rodinám při řešení složitých a krizových situací; poskytovat pomoc a podporu při neplánovaném i plánovaném těhotenství.

Za tímto účelem ONŽ zřizuje a provozuje PORADNU pro ženy a dívky a LINKU pro ženy a dívky.

Služba je určena ženám a dívkám v těžké životní situaci, tzn. osamělým matkám, rozvedeným ženám nebo ženám v rozvodovém řízení, nezaměstnaným ženám, ženám bez domova, ženám ohroženým domácím násilím, ženám s problémy v rodinných nebo partnerských vztazích, ženám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením, ženám v situaci neplánovaného těhotenství.

Poradna poskytuje sociálně – právní poradenství (orientace v sociálních dávkách, pomoc s vyplněním formulářů, sepisování žádostí..), dlouhodobé doprovázení ve složitých situacích (rodinných, vztahových..), pomoc s hledáním zaměstnání a bydlení, kontakty na další odborníky a pomáhající organizace, nezbytnou materiální pomoc (výbavičky, kočárky, oblečení). Dále poskytujeme prostor ke společnému sdílení a seberealizaci žen (dílny, setkávání, počítačová minima, vyrábění na trhy). Spolupracujeme s MC Plzeňské panenky (materiální pomoc) a farnostmi (pastorační doprovázení, sbírka Nedělní koláč pro ženy).Poradna PPR

Poradenství v oblasti symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství zajišťuje Centrum pro rodinu zřizované Biskupstvím plzeňským. Vyškolené instruktorky nabízí bezplatné konzultace v otázkách přirozeného plánování rodičovství.

Domluva na tel. 774 213 186 (Věrka) nebo 776 200 028 (Hanka)

 

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás