Charita

Senioři z Domova sv. Alžběty mají Motivaci – klíč k umění žít i tvořit

Publikováno
17. 6. 2023
Charita
Motivace – klíč k umění žít i tvořit je název další výstavy, která vznikla z děl vytvořených během ergoterapeutických dílen v Domově sv. Alžběty, který provozuje Diecézní charita Plzeň. Aktivizační činnosti zde vede Eva Vyškovská, která je zároveň autorkou konceptu prezentované časosběrné expozice. Přináší vhled do tichého osobního prostoru lidí většinou přesahujících hranici 90 let věku. Výstava je k vidění do 26. srpna v 1. patře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech 2.

„Výstava je celostním shrnutím života klientů charitního Domova svaté Alžběty. Návštěvníci mohou vnímat, že expozice má dvě roviny. Kromě představení života v domově je zde poselství roviny druhé: jak je důležité umět si užít na maximum každou chvíli, každý vztah i každou výzvu,“ vysvětluje Eva Vyškovská.

Vystavená díla vznikala k různým příležitostem, avšak spojuje je smíření s životem a životní nadhled, rozpomenutí na zářné, i když povětšinou prosté okamžiky životního naplnění. Výstava zároveň podává důkaz o spontánní radosti, hravosti a tvořivosti, které si člověk může donést skutečně až na hranici svých posledních dnů. Jednotlivé tematické celky jsou doprovázeny citáty, které trefně doplňují a rámují představené výrobky, obrazy a také fotografie z různých dob a příležitostí. I přes rozdílnost úhlů pohledu na společný Domov přestavují vitríny atmosférou radosti jeho obyvatelů z činorodosti a vzájemné sounáležitosti. Motivace je pak provazem, pnoucím se do dáli, jehož se přidržuje každý ze zdejších autorů po cestách rovných i srázných.

„Název MOTIVACE je zvolen záměrně, protože s motivací pracuje každý z nás celý život,“ připomíná aktivizační pracovnice Eva Vyškovská. „S přibývajícími roky však lidé motivaci ke spoustě činnostem ztrácí, protože je přirozené, že ve stáří je člověk pomalejší, má pocit, že si již hůře pamatuje a ke spoustě činnostem začíná potřebovat pomoc okolí. A právě tato výstava je zde jako důkaz, že i přes různé handicapy, které nás v lecčems omezují, je stále možné prožívat krásné chvíle, spoustu toho ještě dokázat a užívat si i mnoho úspěchů.“

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás