Charita

Pomoc na míru: Diecézní charita Plzeň reaguje na aktuální potřeby ukrajinských uprchlíků

Publikováno
22. 9. 2023
Charita
Od počátku vojenského konfliktu na Ukrajině se Diecézní charita Plzeň zapojila do pomoci lidem prchajícím před válkou. Masivní výdej humanitární pomoci doplňovala od února 2022 Poradna pro cizince odborným sociálním poradenstvím, v němž navázala na svou pomoc cizincům z EU i třetích zemí poskytovanou už řadu let. Diecézní charita v podpoře uprchlíků nepolevuje a naslouchá jejich aktuálním potřebám. Proto byla pomoc těmto lidem už několikrát rozšířena a upravena „na míru“ jejich situaci v ČR.

Od počátku vojenského konfliktu na Ukrajině se Diecézní charita Plzeň zapojila do pomoci lidem prchajícím před válkou. Masivní výdej humanitární pomoci doplňovala od února 2022 Poradna pro cizince odborným sociálním poradenstvím, v němž navázala na svou pomoc cizincům z EU i třetích zemí poskytovanou už řadu let. Diecézní charita v podpoře uprchlíků nepolevuje a naslouchá jejich aktuálním potřebám. Proto byla pomoc těmto lidem už několikrát rozšířena a upravena „na míru“ jejich situaci v ČR.

Významným milníkem bylo otevření Komunitního centra v sadech 5. května v létě 2022. Stalo se místem setkání, realizace kurzů češtiny, psychologické podpory, volnočasových aktivit a dalších skupinových setkání podporujících ukrajinské uprchlíky a jejich integraci. Komunitní centrum vede koordinátorka Irena Kolomijec, která má na starosti plánování a realizaci aktivit. „Program Komunitního centra vytváříme každý měsíc podle potřeb a požadavků klientů. Snažíme se pro ně připravit vždy aktuální témata, zorganizovat volnočasové aktivity nebo výlet, aby se seznámili, nebyli sami, přišli na jiné myšlenky. Velmi specifická je pak práce s dětmi. Jsou křehké a potřebují speciální podporu. V létě jsme pro ně připravili kombinaci intenzivních kurzů češtiny, skupinových setkání a výletů. Bylo to pro celý tým sice náročné, ale jejich štěstí a díky pro nás byly velkou odměnou,“ ohlíží se za letním obdobím paní Kolomijec.

Pro klienty byla také zajištěna knihovna k výpůjčce knih v českém i ukrajinském jazyce, dětský koutek, kde si děti mohou pohrát, když se jejich rodiče účastní některého z kurzů, a dále volně přístupný počítač s připojením na internet. Od svého vzniku se Komunitní centrum rozšířilo počtem aktivit, které se dle potřeb navyšovaly, až dosáhly maximální možné kapacity, kterou prostor centra unese. Komunitní centrum je bezpečné místo pro setkání, které za rok 2022 navštívilo 477 klientů, tvořených ženami, dětmi a seniory.

Vzhledem k zájmu o poskytované služby nedošlo k navýšení počtu pracovníků jen v Poradně pro cizince a Komunitním centru, ale také na dalším pracovišti, kde Charita uprchlíkům pomáhá. Jde o Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR v Jagellonské ulici. Diecézní charita Plzeň zde již devátým rokem realizuje projekt Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni. Vždy v pondělí a ve středu je tu během úředních hodin přítomen sociální pracovník Poradny pro cizince společně s tlumočníkem z ruského nebo ukrajinského jazyka a poskytují cizincům poradenství převážně v oblasti pobytové problematiky. Pomáhají ale také s vyplněním formulářů či vyhotovením písemností a v neposlední řadě doprovázejí cizince při jednáních na přepážkách a poskytují tlumočení. Cizinci službu hojně využívají, a to i na základě předchozí vlastní pozitivní zkušenosti, či na doporučení jiných spokojených klientů.

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a následnou uprchlickou vlnou vznikla potřeba navýšit kapacitu úřadu. Občané Ukrajiny, kteří pobývají na území ČR na základě udělené dočasné ochrany a na území chtějí setrvat i nadále, měli povinnost provést do konce března online registraci k prodloužení dočasné ochrany. Po úspěšné registraci a rezervaci termínu k osobní návštěvě bylo zapotřebí dostavit se do 30. září 2023 na pracoviště OAMP k doložení nezbytných dokumentů a vyznačení pobytového štítku. Vzhledem k velkému počtu držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny v Plzeňském kraji by nebylo možné všechny žadatele v původních prostorech úřadu odbavit, proto bylo zřízeno 10 zcela nových přepážek v oddělené části budovy. I v těchto nově vzniklých prostorech působí 2 dny v týdnu pracovníci Poradny pro cizince Diecézní charity Plzeň. „Tito asistenční pracovníci hovoří českým i ukrajinským, případně ruským jazykem a pomáhají nejen kolegům z úřadu překonávat jazykovou bariéru. Hlavně ale pomáhají cizincům s orientací v budově, tiskem pořadových čísel, vysvětlují postup prodloužení dočasné ochrany, seznamují žadatele s náležitostmi žádostí a pomáhají s vyřízením záležitostí při technických obtížích,“ přibližuje asistenční činnost sociální pracovnice z Poradny pro cizince Hana Kozlová, která na OAMP pravidelně dochází. Začátkem roku pracovníci asistovali u online registrací zejména starších osob, které nedisponovaly potřebným technickým zařízením. Od začátku února, kdy byl systém registrace spuštěn, do konce července takto pomohli více než devíti tisícům uprchlíků. Asistenční pracovníci Poradny pro cizince opakovaně obdrželi pozitivní zpětnou vazbu, Ukrajinci vítají možnost dorozumět se na úřadu v mateřském jazyce, a hlavně kladně hodnotí dostupnost a srozumitelnost informací. Někteří uvedli, že postupu prodlužování dočasné ochrany zcela porozuměli až po vysvětlení od asistenčních pracovníků Poradny pro cizince a byli velmi rádi, že mohli službu využít. 

Poradna pro cizince, Komunitní centrum a Asistenční centrum tvoří úzce spolupracující tým charitních pracovníků poskytující ukrajinským uprchlíkům komplexní podporu od poradenství přes seznamování s životem v ČR až po vzdělávací a volnočasové aktivity.

Projekt Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni je finančně podporován Ministerstvem vnitra České republiky a UNICEF v rámci dotace na integraci cizinců.

Komunitní centrum a Asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny Plzeň, číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_099/0000811, je spolufinancován Evropskou unií.

Hana Kozlová, Eva Petříková, Petr Šimek

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás