Charita

Z inspekční cesty za rozvojovými projekty Diecézní charity Plzeň v Peru

Publikováno
22. 2. 2023
Charita
Na přelomu listopadu a prosince 2022 uskutečnil vedoucí Střediska rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň Pablo Chacón Gil inspekční cestu po Peru. Cílem bylo na místě ověřit fungování projektů Adopce na dálku a AMMERE – Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky, na kterých diecézní charita spolupracuje se zdejšími pomáhajícími organizacemi. Pablo Chacón osobně navštívil řadu chudých dětí a nezletilých matek v jejich domácnostech a střediska pomoci, kde spolu s místními partnery hledal způsoby, jak zvyšovat kvalitu poskytované péče.

Setkání se zástupci církve
Cesta po Peru začala návštěvami církevních představitelů ve městě Iquitos, kde pobývá větší část dětí a nezletilých matek podporovaných v projektech. Nejprve se Pablo Chacón setkal s biskupem Mons. Miguelem Ángelou Cadenasem, který má sám zkušenost s prací s domorodými komunitami. Na návštěvě mu oficiálně představil rozvojové projekty, na nichž spolupracujeme s Charitou Iquitos a misionářkami Identes. Monsignor Cadenas projekty schválil. Velmi ocenil projekt AMMERE, který považuje ve svém vikariátu za velmi potřebný vzhledem k velkému počtu dospívajících matek a problému finanční a sociální závislosti žen na mužích. Následně projektu požehnal. Mons. Cadenasovi byl českým zástupcem předán keramický reliéf sv. Anežky České.

Následně se Pablo Chacón setkal s otcem Miguelem, farářem Iquitoské katedrály. Otec Miguel je znám svou aktivní pomocí obyvatelstvu během pandemie covid-19. Spolu s otcem Reymondem inicioval veřejnou sbírku na nákup tří kyslíkových generátorů pro městské nemocnice během první vlny pandemie. Posléze založil vikariátní sbírku na nákup generátoru čtvrtého – na jeho zakoupení se finančně podílela i Diecézní charita Plzeň.

Projekt Adopce na dálku a misionářky Identes
Projekt Adopce na dálku v Iquitos koordinuje sestra Maria Burgos Machuca, M. Id. V současné době má na starost 23 stipendistů – dětí zařazených do programu. Pocházejí buď přímo z Iquitos, nebo z okolních komunit. Podpora funguje tak, že rodiče dětí předkládají sestře na začátku školního roku (v březnu) seznam potřeb, ona je nakoupí a poté předá stipendistům. Děti dostávají také měsíční příděl základních potravin, pocházejí totiž z velmi chudých rodin. Mnohých z dětí, které rodiče opustili nebo jim zemřeli, se ujali jejich příbuzní, babička nebo teta.

Děti se scházejí jednou měsíčně v domě sester, kde je sestry doučují. Dostávají učební pomůcky a jídlo. Kromě toho mají katechezi a věnují se zábavným i vzdělávacím hrám. Hlavní část pomoci dostávají vždy na začátku školního roku, tedy v březnu, a v polovině roku. Jednou měsíčně obdrží základní potravinový balíček.

„Většinu dětí z komunity Fray Martin jsem navštívil v jejich domovech. Dvě setkání se uskutečnila v domě sester, kde jsme společně strávili celý den. Mluvili jsme s nimi o jejich každodenním životě a o tom, že jejich nejdůležitějším úkolem je v současné době dokončit studium a prostřednictvím dopisů informovat své české sponzory o svých známkách a životě,“ říká Pablo Chacón Gil k další části své cesty. „Misionáři  Identes odvádějí skvělou práci, protože sledují všechny děti, navštěvují jejich rodiny, zapojují rodiče a čas od času připravují i nějaké speciální aktivity, například o Vánocích,“ doplňuje vedoucí rozvojových projektů diecézní charity.

Po zhodnocení aktuální situace se Pablo Chacón dohodl se sestrou Mariou v budoucnu zařazovat do projektu především děti z komunit v okolí Iquitos, jelikož je tam podpora potřebnější než ve městě. Příkladem může být právě komunita u řeky Nanay: Fray San Martin. K ní se lze dostat pouze po řece na lodi, která slouží k přepravě osob a nákladu. V období dešťů je komunita prakticky izolovaná.

S misionářkami Identes navštívil Pablo Chacón také jejich pozemek na okraji města, na němž již několik let plánují vybudovat centrum komplexní péče o sociálně znevýhodněné děti a mládež, děti ulice z okrajových částí Iquitos (chudinských čtvrtí s domorodým obyvatelstvem, které se přestěhovalo z džungle do města). Záměr však zatím nebyl realizován kvůli nedostatku finančních prostředků. Diecézní charita Plzeň zde v minulosti pomohla s malým projektem na zhotovení podlahy obrovského přístřešku, kde se konají setkání dětí. Před několika lety financovala stavbu kaple.

Aktivity Diecézní charity Iquitos a společný projekt AMMERE
Pablo Chacón měl příležitost se v Iquitos podrobně seznámit s projekty provozovanými zdejší diecézní charitou. Navštívil studentskou kolej Charity Iquitos, která je určena pro studenty z domorodých komunit u řeky Chambiry, indiány kmene Urarina. Charita jim po dobu studia poskytuje ubytování a stravu.

Dalším zastavením bylo Centrum komplexní péče o ženy „Isidora Boga“, které poskytuje útočiště ženám-obětem domácího násilí či zneužívání. Charita Iquitos v centru pomáhá i s prevencí domácího násilí a mladistvým matkám, statisticky totiž otěhotní 30 % peruánských žen ve věku 15 až 19 let. Místní Charita se věnuje také osvětové činnosti:  „25. listopad je Mezinárodním dnem proti násilí na ženách a Charita Iquitos spolu s dalšími občanskými sdruženími každoročně pořádá pochod s cílem zvýšit povědomí a zviditelnit tento velký problém, který je pro velkou část společnosti stále tabu. Pochod se koná v nových čtvrtích na periferii, kde Charita Iquitos působí,“ vysvětluje Pablo Chacón Gil.

V záměru inspekční cesty samozřejmě stál jako druhý hlavní bod projekt AMMERE, jehož název je zkratkou ze španělského překladu „Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky“. Vede jej ředitelka Diecézní charity Iquitos Sonia Maldonado, terénní část má na starost sociální pracovník Carlos Guillermo Quispe. Projekt probíhá již téměř dva roky a vznikl kvůli velkému počtu dospívajících matek v Iquitos, zejména v okrajových částech města, které jsou prakticky mimo dosah státních institucí. Je financován výhradně z prostředků Diecézní charity Plzeň.

„Většinou se jedná o dívky, které otěhotněly ve vztahu se svým partnerem, případně náhodným stykem. Časté jsou bohužel i případy znásilnění, buď rodinným příslušníkem, nebo přímo na ulici,“ přibližuje profil klientek projektu Pablo Chacón Gil. „Ve většině případů dospívající otcové zmizí. Nevědí si s touto situací rady jak po stránce finanční, tak po stránce psychické. Buď opustí jen město, nebo se odstěhují úplně jinam, obvykle jim v tom pomáhají jejich příbuzní.“

Většina dívek žije v nefunkčních rodinách, v některých chatkách může žít až šest žen, každá se třemi dětmi (často různých mužů).

Podmínky pro zařazení nezletilé matky do programu jsou tyto:

  • věk pod 18 let,
  • pokračování ve studiu (podporovány mohou být i dívky, které nemohou ve studiu pokračovat, protože se o dítě starají zcela samy),
  • extrémní chudoba,
  • nedostatek podpory ze strany partnera.

Pablovi Chacónu Gilovi se podařilo navštívit 8 z 10 dívek, které jsou v současnosti podporovány. Jedenkrát měsíčně dostávají objemný balíček potravinové pomoci, po porodu jsou v něm zahrnuty i potraviny a další potřeby pro dítě. Každý měsíc dívky docházejí na lékařskou prohlídku. Aby bylo zajištěno, že se dívka řádně stará o sebe i o dítě, jsou tyto návštěvy u lékaře kontrolovány sociálním pracovníkem. Vikariát také maminkám nabízí bezplatnou právní pomoc, například pro nahlášení znásilnění. Během projektu byla po dobu 3,5 měsíce zájemkyním také poskytována bezplatná psychologická pomoc zajišťovaná stážisty.

Vedoucí rozvojových projektů Diecézní charity Plzeň navrhl zástupcům Charity Iquitos některá vylepšení, které by mohla přispět k efektivitě poskytované pomoci mladistvým matkám a jejich perspektivě vlastní samostatnosti. Šlo zejména o větší důraz na vzdělávání klientek, jak ve školní docházce, tak prostřednictvím kurzů, a také o hlubší zjišťování podmínek spolužití v domácnosti podporovaných.

„Musím vyzdvihnout dobrou práci, kterou Charita Iquitos a sestry Identes odvádějí, i jejich osobní nasazení,“ chválí Pablo Chacón Gil odhodlání partnerských organizací.

Pablo Chacón Gil a Petr Šimek

Podpořit tyto rozvojové projekty v Peru můžete i Vy! Děkujeme za každý dar, který pomůže zdejším dětem a mladistvým matkám na cestě z chudoby.

Chci přispět.

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás