Charita

Tradice a solidarita se znovu spojí v Tříkrálové sbírce

Publikováno
28. 12. 2023
Charita
Tři králové vyrazí v novém roce na koledu ve dnech 1.–14. ledna 2024. Tříkrálová sbírka navazuje na starou kolednickou tradici a v české novodobé historii ji už po 24. pořádaná Charita Česká republika. Jde o největší pravidelnou sbírkou pro potřebné u nás. V loňském roce dokonce dosáhla svého rekordu. Jak je možné do sbírky přispět? Na co jsou využívány vykoledované peníze? A co vlastně znamená zkratka K+M+B?

Plzeň, 27. 12. 2023

Jak přispět?
Hlavní způsob koledování bude tradičně od domu k domu, kdy za zpěvu koledy „My tři králové jdeme k vám“ budou tři králové psát na futra dveří či vrátka K+M+B 2024. Písmena značí jak jména králů Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se přišli poklonit Ježíškovi k jesličkám, tak i význam požehnání: „Christus mansionem benedicat,“ neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Koledníci s sebou nosí svěcené křídy, a tak se toto požehnání předává od biskupa či kněze až k dárci.

Využít však jde i celkem nové způsoby darování. Kdo se nesetká s koledníky, může navštívit oficiální web sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde je otevřena online kasička – platební brána. Ta má tu výhodu, že si dárce může na základě zadání města, názvu charity či uvedení PSČ konkrétně zvolit, v jaké lokalitě má jeho dar pomáhat. Přímo na pokladničkách mohou být také nalepeny QR kódy. Ty umožní darovat i lidem, kteří se s koledníky potkají, ale nebudou mít u sebe peníze v hotovosti. Zvolit lze také bankovní převod na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Diecézní charitu Plzeň 777930061.

Tříkrálové akce
V obcích a městech plzeňské diecéze se připravuje řada místních zahájení a dalších doprovodných akcí. Do několika z nich se zapojí biskup plzeňský Tomáš Holub. Ve středu 3. 1. dopoledne zahájí Tříkrálovou sbírku v Karlových Varech za účasti hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové. Průvod královské družiny s koledníky vyrazí v 10 hodin od Magistrátu města Karlovy Vary k Hlavní poště, před níž o čtvrt hodiny později proběhne slavnostní zahájení sbírky spojené s požehnáním koledníkům. Poté spolu tři králové vyjdou na koledu Kraje + Města + Biskupství. Ve čtvrtek
4. 1. proběhne od 16 hodin zahájení Tříkrálové sbírky v mázhauzu plzeňské radnice a otec biskup posléze požehná koledníkům v katedrále sv. Bartoloměje. V pátek 5. 1. pak vyrazí na koledu Kraje + Města + Biskupství v Plzni, a to spolu s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a plzeňským primátorem Romanem Zarzyckým.

Jak jsou využívány peníze z Tříkrálové sbírky?
65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám a dalším koledujícím organizacím, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů diecézní charity (pomáhající ve dvou krajích), 10 % připadá na rozvojové projekty v zahraničí (v případě plzeňské diecéze jde zejména o podporu vzdělávání chudých dětí v Jižní Americe), 5 % připadá na projekty a služby Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Koledující pomáhající organizace předem formulují záměry své pomoci, které jsou pak schvalovány diecézní tříkrálovou komisí, v jejímž čele stojí Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský a současný prezident Diecézní charity Plzeň. Záměrů je pro 24. ročník sbírky připraveno více než 50 a jsou zveřejněny jak na webu Diecézní charity Plzeň, tak na oficiálním webu www.trikralovasbirka.cz. Ze zdrojů Tříkrálové sbírky jsou pak podpořeny vybrané charitní sociální služby, starající se například o lidi s různými handicapy, seniory s omezenou soběstačností, dlouhodobě nemocné, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni, děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a mnohé další.

Tříkrálová sbírka v roce 2023 dosáhla svého rekordu výtěžkem ve výši téměř 166 milionů korun. V Diecézi plzeňské, rozkládající se na většině Plzeňského a Karlovarského kraje, se vykoledovalo skoro 7 milionů korun.

Záměry pomoci pro rok 2024
Některé charity mají třeba jen jeden záměr, který je pro ně klíčový. Například Farní charita Karlovy vary potřebuje zrekonstruovat prádelnu se sušárnou Týdenního stacionáře pro seniory, který provozuje. Obdobný záměr má i Farní charita Aš v případě Domova pro matky s dětmi v tísni a uvolní na něj 95 % vykoledovaných prostředků, zbylých 5 % půjde na podporu volnočasových aktivit místních potřebných dětí.

Jiné charity mají záměrů více. Oblastní charita Klatovy hodlá z vykoledovaných peněz financovat opravu fasády Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, na níž shání prostředky už několik let, a zatím se podařilo rekonstruovat pouze jednu ze stěn. Dalším záměrem je dofinancování automobilů pro terénní služby – těmi jsou Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba, obě poskytují péči v domácím prostředí klientům na Klatovsku. Dalším cílem v Klatovech je zaplacení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osob se zdravotním postižením, ty se uskutečňují např. v Komunitním centru Dotek a nejsou hrazeny žádnou dotací. Zbylých 10 % z výtěžku koledy použije Oblastní charita Klatovy na dofinancování dalších svých sociálních služeb.

Jiné koledující organizace zaměřují svou podporu na konkrétní potřebné, jejichž situaci znají. Nejčastěji jsou takto zacíleny záměry pomoci farností. Například Římskokatolická farnost Dýšina využije všechny vykoledované peníze na pomoc potřebným lidem v tíživé sociální situaci. Římskokatolická farnost Jesenice zase podpoří žáky s různým typem postižení ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří jsou ubytováni v internátu SŠ a ZŠ Jesenice.

Některé koledující organizace zařadily do svých záměrů pomoci podporu konkrétnímu handicapovanému dítěti, které potřebuje speciální pomůcky či terapie nehrazené ze zdravotního pojištění. Příkladem je Římskokatolická farnost Skalná, kolednická skupina v Holýšově nebo Farní charita Cheb.

Přání ředitele Diecézní charity Plzeň, Jiřího Lodra
„Přeji všem lidem na počátku roku 2024 hodně zdraví a lásky a to, co je potřebné – budování vztahů a naslouchání. Ta jsou velkým darem. Jsem nesmírně vděčný, že již dvacet čtyři let vycházíme do vašich příbytků koledovat pro Charitu v rámci Tříkrálové sbírky. V mnoha službách Charita slouží lidem od narození až po narození pro věčnost. Jsem nesmírně vděčný, že sledujete naši službu a jste ochotni nám pomáhat, a podpoříte tak svým darem tuto společnou cestu pomoci. Děkuji všem, kdo slouží s láskou ve službě Charity, všem, kdož pomáhají svým zapojením jako koledníci a organizátoři sbírky, všem dárcům a v neposlední řadě všem, kdo se za výsledek dobré služby a za naše lidi modlí. Každý rok jsem mezi vámi radostným koledníkem, a tak věřím, že při cestě Tříkrálové sbírky 2024 přineseme osvěžení, radost a požehnání do vašich domovů – Kristus ať požehnaná vaše místa života! K+M+B+2024 Jiří Lodr.“

Kontakt pro média:
Mgr. Petr Šimek
PR, tiskový mluvčí
Diecézní charita Plzeň
tel.: +420 731 433 017
e-mail: petr.simek@dchp.charita.cz

Výběr z ohlášených tříkrálových akcí v plzeňské diecézi (Plzeňský a Karlovarský kraj):
Domažlice
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 6. 1. 2024 ve 13 hodin v kostele Narození Panny Marie.

Cheb
Slavnostní ekumenické zahájení Tříkrálové sbírky proběhne v pátek 5. 1. 2024 od 17 hodin v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty.

Chodov
6. 1. 2024 od 19 hodin je v Klubovně Čtyřka na programu Tříkrálové muzicírování.

Jindřichovice
6. 1. 2024 od 10 hodin proběhne zahájení Tříkrálové sbírky v kostele sv. Martina.

Karlovy Vary
6. 1. 2024 od 18 hodin vystoupí na Tříkrálovém koncertě v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli skupina LeLeBAND – ukulele orchestr.

9. 1. 2024 od 18 hodin se bude v restauraci U Kubrychtů (Moskevská 1457) konat Tříkrálový koncert akordeonisty Tomáše Mauera s repertoárem temperamentní tradiční hudby z Irska, Balkánu, Bosny, Moravy apod.

Klatovy
Zahájení Tříkrálové sbírky s žehnáním koledníkům proběhne 3. 1. 2024 od 15 hodin na zahradě Domova pokojného stáří Oblastní charity Klatovy.

Tříkrálový koncert se uskuteční v Jezuitském kostele v Klatovech 5. 1. 2024 od 18 hodin. Vystoupí Sedmikrásky, Gospel Time, H®OŠI, Camerata a klatovská ZUŠ.

Plzeň
Po zahájení Tříkrálové sbírky 4. 1. v 16 hodin v mázhauzu plzeňské radnice bude v katedrále sv. Bartoloměje k vidění Staroplzenecký Živý Betlém a plzeňský biskup Tomáš Holub zde požehná koledníkům.

Na 6. 1. 2024 od 16 hodin je přeložen koncert na podporu Tříkrálové sbírky hudební skupiny Quo Vadis, bude se konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Měl se uskutečnit už na 2. svátek vánoční, ale z důvodu nemoci byl naplánován v novém termínu.

7. 1. projde Plzní Tříkrálový pochod k Ježíšku. Začíná se na náměstí Republiky ve 14 hodin a končí se v kostele U Ježíška. Od 15 hodin zde bude také k vidění Staroplzenecký Živý Betlém, od 16 hodin začne poutní mše za doprovodu pěveckého sboru Vox imperfekta.

Měčín
Tříkrálový koncert se bude konat v neděli 7. 1. 2024 od 15 hodin v kostele sv. Mikuláše. Vystoupí pěvecký sbor žáků ZŠ Měčín a hosté.

Sokolov
3. 1. 2024 od 18 hodin proběhne zahájení Tříkrálové sbírky v kostele sv. Jakuba.

Tachov
Tříkrálový koncert se uskuteční 7. 1. 2024 od 15 hodin v Muzeu Českého lesa.

 

 

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás