Charita

Děkujeme za rekordně štědrou Tříkrálovou sbírku

Publikováno
14. 2. 2023
Charita
Letošní Tříkrálová sbírka znovu ukázala, že lidé si umí být vzájemnou oporou. Výtěžek na území Diecéze plzeňské, tedy na území Plzeňského a Karlovarského kraje, překonal o více než 850 tisíc korun minulý, dosud nejštědřejší ročník. Díky úžasnému výsledku budou moci být naplněny záměry pomoci, které si koledující organizace vytkly před začátkem sbírky. Je to dobrá zpráva pro charity a klienty jejich služeb a také pro další potřebné, jež jsou podporováni ve farnostech či školách. Na vynikajícím výsledku mají podíl zejména obětaví koledníci a vedoucí tříkrálových skupinek, kteří v dosud nejhojnějším počtu vyrazili požehnat domácnostem písmeny K+M+B.

Tisková zpráva, Plzeň 13. 2. 2023

Rekordní výsledek
V Diecézi plzeňské, která pokrývá přibližně území Plzeňského a Karlovarského kraje, byla sečtena koleda z dosud nejvyššího počtu tříkrálových kasiček označeným logem organizátora – Charity Česká republika. Rozpečetěno bylo 1 440 kasiček a jejich obsahem bylo fantastických 6 687 263 korun. Dalších 52 063 korun zaslali dárci prostřednictvím bankovních převodů. Svůj díl přidala i online koleda z oficiálního webu www.trikralovasbirka.cz, jež k datu vydání této zprávy dosáhla 133 714 korun. Online koledování je ale na rozdíl od tradičního koledování tří králů celoroční a uzávěrka pro letošní ročník je až na konci dubna. Při započtení všech dárcovských možností je výtěžkem Tříkrálové sbírky 2023 v naší diecézi aktuálně rekordních
6 873 040 korun a to je o více než 850 tisíc korun více než loni.

Také letošní celonárodní výsledek je nejvyšší v novodobé historii tříkrálové koledy organizované Charitou Česká republika, započaté před 23 lety. O více než 20 milionů korun totiž překonal dosavadní rekord z minulého roku a v součtu přesáhl 162 milionů korun.

Poděkování
„Velice děkuji všem lidem dobré vůle, vedoucím skupinek, organizátorům a koordinátorům sbírky, moc děkuji všem dětským královnám a králům – celému týmu patří moje velká vděčnost a radost, že jsme si blízko na společné cestě pomoci lidem, kteří pomoc potřebují, kteří se mohou opřít o pomoc jako o pevný bod v jejich životě, a není jich málo,“ říká Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň. Velkou vděčnost cítí i vůči všem dárcům: „Velké poděkování vám všem, kdož jste podpořili svým darem Tříkrálovou sbírku a tím nám pomáháte nést společnou odpovědnost za naši společnou pomoc. Cítím, že můžeme prožívat, že Charita a její služba patří do nitra občanské společnosti a je skutečně naslouchající potřebám lidí.  Bohu a vám díky.“

Radost z koledování
O radostné atmosféře letošní rekordní Tříkrálové sbírky svědčí mnohé výpovědi zkušených koledníků z období kolednických výprav mezi 1. a 15. lednem tohoto roku:

„Jsem nadšený, mě to baví, lidé jsou tak ochotní a tak štědří! Myslím si, že čím je větší krize, tím jsou lidé otevřenější. Lidé jsou zvyklí, že za nimi chodíme, čekají na nás, koledníci dostávají mimo peněz také mnoho jídla a sladkostí, z koledy jsme nesli ještě i dvě nebo tři tašky jídla,“ zmiňuje Jan Sebján, ředitel farních charit v Sokolově a Kraslicích. Je nadšený také z uskutečněných tříkrálových koncertů.

„Je úžasné, jak nám s boží pomocí přeje počasí. Chodím dvacet jedna roků a tohle je požehnání, nejsme mokří, nevlhnou nám nohy, nemrzneme. Lidé na nás čekají a vítají nás, jsou vstřícní. Prvně se nám jako dobrovolníci přihlásili i skauti v Rokycanech,“ pochvalovala si Alena Drlíková, ředitelka Oblastní charity Rokycany.

„Skvělé! Koleduji čtvrtý den a půjdu ještě o víkendu. Po práci jdu od čtyř do osmi koledovat a vracím nadšená. Je to úplně bezvadné. Obce koledování vyhlašují, takže lidé na nás klidně v sedm večer čekají s otevřenou náručí. Do kasiček dávají i velké bankovky a dětem spoustu dobrot. Na několika místech máme vždy občerstvení, jednou koláč, jinde vošouchy, prostě paráda!“ neskrývala nadšení koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Klatovy Miroslava Tomšíková.

Zapojily se významné osobnosti regionů
O publicitu Tříkrálové sbírky se aktivně zasadily i některé významné osobnosti veřejného života Plzeňského a Karlovarského kraje. Tříkrálového průvodu zahajujícího sbírku v Karlových Varech se s emeritním biskupem plzeňským Františkem Radkovským účastnil i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Slavnostní zahájení v Plzni na radnici a v katedrále proběhlo za přítomnosti biskupa plzeňského Tomáše Holuba a primátora města Plzně Romana Zarzyckého.

V obou krajských městech plzeňské diecéze vyšel biskup Tomáš Holub na koledu Kraje + Města + Biskupství. Nejprve v Karlových Varech s hejtmanem Petrem Kulhánkem a primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou. Jejich cesta začala na magistrátu a posléze se ubírala po areálu krajských úřadů v Závodní ulici. Přímo na svátek Tří králů koledoval biskup Tomáš Holub také v Plzni s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a primátorem Romanem Zarzyckým, vedle úřadů v centru města zavítala jejich výprava také na Biskupství plzeňské, do pobočky ČSOB, na Západočeskou univerzitu v Plzni, do závodu Škody Transportation nebo do Plzeňského Prazdroje.

Tříkrálová sbírka pomáhá
Finanční zdroje z Tříkrálové sbírky spolufinancují charitní služby, ty pomáhají seniorům s omezenou soběstačností, duševně i fyzicky handicapovaným lidem, chronicky nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, lidem v krizových situacích během havárií a živelných pohrom, obětem domácího násilí, uprchlíkům a cizincům v těžké životní situaci, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, zkrátka všem, kteří si sami pomoci nemohou a pomoc potřebují. Část vykoledovaných peněz jde na přímou pomoc potřebným lidem. Mohou to být například chudé rodiny nebo osamělí senioři, kterým se nedostává na nájem či potraviny, může se jednat o příspěvek na kompenzační pomůcky pro handicapované děti nebo o podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve školách.

Jak se koleda rozděluje?
65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám a dalším pomáhajícím organizacím, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů diecézní charity (působící ve dvou krajích), 10 % připadá na rozvojové projekty v zahraničí (v našem případě jde zejména o podporu vzdělávání chudých dětí v Jižní Americe), 5 % připadá na projekty a služby Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás