Diecézní soud Plzeň

Vzor žaloby a soudní poplatky

Publikováno
15. 9. 2017

Vzor žaloby:

Diecézní soud Plzeň

Nám. Republiky 35

301 14 Plzeň

Žádost o prohlášení neplatnosti manželství

Vážený pane soudní vikáři!

Já, ….., nar (kdy a kde), pokřtěný/á (kdy a kde), žádám o prohlášení neplatnosti manželství, které jsem uzavřel (kdy a kde) s N.N., nar. (kdy a kde), pokřtěným (kdy a kde).

Následuje krátký popis seznámení, průběhu chození, důvodu ke svatbě, a průběhu manželství, důvod, kvůli kterému se manželství rozpadlo. Jak žijí bývalí manželé po rozvodu, proč žadatel žádá o prohlášení neplatnosti a z jakého důvodu se domnívá, že manželství mohlo být uzavřeno neplatně.

Adresa a telefon, příp. e-mail obou manželů

Adresa a telefony, příp. e-mail alespoň dvou svědků.

Místo a datum                                                                                               vlastnoruční podpis

Přílohy:

- Rodné nebo křestní listy obou manželů (podle toho, zda jsou pokřtěni nebo ne)

- Oddací list (civilní i církevní, pokud jsou).

- Kopie rozvodového rozsudku.

- Případně jiné dokumenty – např. lékařské zprávy, dopisy, policejní zprávy, apod.

Soudní poplatky:

Vedení procesu v první instanci: 3 630,- Kč. (3 000 bez DPH)

Znalecká relace (v případech, kdy je vyžadována): 2 500,- Kč. Jedná se o posudek na základě studia soudního spisu.

Znalecká explorace, pokud je vyžadována: dle sazby konkrétního znalce. Jedná se o posudek vyžadující absolvování odborných testů a jejich vyhodnocení.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás