Kurz "Zacheus – sladit víru s každodenním životem"

začátek akce
13. 11. 2019 19:00
konec akce
13. 11. 2019 21:00
Od října 2019 do května 2020 probíhá v Plzni náročný inspirativní kurz Zacheus, který vede trvalý jáhen Robert Elva Frouz. K některým tématům promluví také přizvaní hosté.

Srdečně zveme k účasti, zájemci se mohou přihlašovat na elvafrouz@gmail.com.

O co jde?
Kurz Zacheus je duchovním formačním programem, primárně určeným věřícím laikům, kteří chtějí prohloubit svůj křesťanský život v jeho každodenním rozměru, ať již rodinném, profesním, společenském či politickém. Opírá se o sociální nauku katolické církve, zejména o Kompendium z roku 2004, Katechismus a texty Učitelského úřadu církve. Nejedná se však primárně o kurz o sociální nauce církve, nýbrž o duchovní cestu, jejímž cílem je nalézt v našem všedním životě prostředky k našemu posvěcení.

Proč Zacheus?
V 19. kapitole Lukášova evangelia Ježíš říká Zacheovi: „Dnes musím zůstat ve tvém domě.“ Vezměme vážně ono „dnes“ a „ve tvém domě“. Jedná se o čas přítomný, o čas našeho každodenního života; a je to právě v našem vlastním domě, kde chce  Pán přebývat. Ten zahrnuje naši rodinu, práci i naše společenské či politické aktivity. Právě sem se chce Ježíš nechat pozvat, a právě v nich jde o to jej přijmout. Vždyť na konci evangelní epizody Pán Zacheovi neříká „Prodej všechno, co máš, a následuj mne…“ Ponechává jej ve světě, který je však nyní osvětlen a proměněn jeho návštěvou.
Zacheus je naším vzorem a obrazem naší naděje, že Pán přichází do dneška našich životů, aby bydlel v našem domě.

Tři klíčové myšlenky pro pochopení Kurzu Zacheus:

•    účastníci mohou růst ve svém vztahu k Pánu tím, že objeví a plně využijí možnosti, které jim nabízí život ve společnosti

•    křesťanský životní styl je něco, co je třeba osobně zažít, nikoli jen rozumově chápat

•    kurz je dílem Ducha svatého v každém z nás; není třeba nikoho nutit nebo přesvědčovat, nýbrž bratrsky doprovázet tak, aby byl otevřený Duchu svatému

Časová náročnost kurzu
Kurz se skládá z osmi přednášek v měsíčním rytmu. Účastník se mezi jednotlivými setkáními probraným tématem zabývá také individuálně na základě konkrétního doporučeného postupu.
Termíny setkání:  

Začínáme ve středu 16. října v 19:00 v učebně biskupství, pokračujeme pak vždy ve středu v 19:00, a to 13. listopadu, 11. prosince, 15. ledna, 12. února, 11. března, 15. dubna a 13. května.

Témata přednášek:

 Aktéři stvoření
Stvořitel stvořil člověka ke svému obrazu, tedy jako tvůrce. Člověk má tedy svou prací rozvíjet stvoření a pokračovat v něm.

Ve službě obecnému dobru
Člověk se podílí na stvoření tehdy, pokud je jeho činnost ve službě obecnému dobru; obecné dobro je základní kategorie sociální nauky církve.

Spravedlivé nakládání s majetkem
Podílí-li se člověk na stvoření ve službě obecnému dobru, vytváří majetek. Je nezbytný, je nám svěřen: jak s ním nakládat a jak při jeho používání žít správně?

Přednostní volba pro chudé 
Ve společnosti vždy budou chudí. V čem je nezbytná pomoc chudým a slabým, aby se činnost ve stvoření realizovala plným způsobem?

Uplatňování autority 
Je-li činnost člověka podílením se na stvoření ve službě obecnému dobru, vždy bude zapotřebí, aby zodpovědně uplatňoval autoritu a zároveň byl autority poslušen.

Subsidiarita a participace 
Dva základní principy spravedlivého uspořádání společnosti. Každý křesťan je za společnost kolem sebe zodpovědný a je povinen ji budovat.

Jednota a svoboda
Každá společnost, má-li být spravedlivá a funkční při usilování o společné dobro, musí usilovat o vytváření jednoty v různosti, za současného zachování svobody všech členů.

Umění křesťanského života 
Závěrečná shrnující přednáška. Jejím předmětem je rozvinutí Ježíšových slov „Já jsem cesta, pravda a život“ a výklad epizody o Ježíšově setkání se Zacheem, který je symbolem tohoto kurzu.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás