Půlnoční bohoslužba slova s dětmi

začátek akce
24. 12. 2020
konec akce
24. 12. 2020 23:59
Tato bohoslužba slova je vytvořená primárně pro rodiny s dětmi, je možno ji ale upravit i pro jednotlivce či jinou cílovou skupinu.

PŘÍPRAVA:
přichystáme si předem nějakou pěknou nádobu, třeba skleněnou mísu, barevné lístečky a propisky. Je moc hezké, když rodina společně zpívá, hraje-li někdo z vás na nějaký nástroj, může doprovodit zpěv. K tomu si tedy připravíme zpěvníky. Nachystáme si stůl, u kterého bude následně probíhat štědrovečerní večeře, doprostřed slavnostní ubrus, kříž, adventní věnec, sirky, Ježíška z vašeho Betléma.

P = Předsedající bohoslužbě

ZAHÁJENÍ:
Když se všichni sejdeme u stolu, můžeme bohoslužbu zahájit naposledy v tomto roce zpěvem Ejhle, Hospodin přijde (101).

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Všichni: Amen.

Postupně zapalte všechny svíčky na adventním věnci.

ÚKON KAJÍCNOSTI:
P: Tak jak přibývalo světlo na adventním věnci během posledních čtyř týdnů, tak prosíme, Pane, prosvětluj i naše temné kouty v srdci, naše hříchy, nezdary a pochybení. Toto vše ti teď předkládáme, někdo nahlas, někdo jen v duchu ve svém srdci.

Prostor předložit před Pána naše slabosti.

P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, odpusť nám naše provinění a provázej nás, naše blízké i naši zemi svojí ochranou.

Všichni: Amen.

POZDRAVENÍ POKOJE:
P: Pane, ty jsi nanejvýš milostivý a odpustíš každému z nás. Nyní se všichni chytněme za ruce a pozdravíme se pozdravem pokoje na znamení, že i my si odpouštíme sobě navzájem.

Všichni: Pokoj a vzájemná láska ať přebývá stále mezi námi

NÁDOBA DÍKŮ:
Můžeme zazpívat píseň V půlnoční hodinu (210)

P: Tato skleněná mísa je jako nádoba díků, díků za vše, co od Boha máme, čím obdaroval každého z nás…. Každý z nás teď může napsat na papírek, za co Bohu děkujeme. Mohou to být i sebemenší maličkosti týkající se nás samotných, naší rodiny, blízkých, něco co se nám podařilo, z čeho máme radost.

Každý napíše na papírek své díky a ten pak složený položí do nádoby díků, během vkládání do nádoby může každý své díky říct i nahlas: Pane Bože, děkuji Ti za….

Nádobu zatím necháme na stole a můžeme zazpívat další koledu, např. Nesem vám noviny (222)

ČTEME Z EVANGELIA:
P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Ducha svatého, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu.

Z evangelia podle Lukáše

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a položené v jeslích." A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení."

ZAMYŠLENÍ:
otázky, z kterých si můžete (podle stáří svých dětí) vybrat a společně si o nich povídat:

  • Dnes slavíme narození Ježíše Krista. Při této oslavě je obdarován každý z nás nějakým dárečkem pod stromečkem. Jaký dárek ale dáme Ježíškovi my?
  • Na venkově bude jistě snazší najít místo, podobné tomu, kde přišel Ježíš na svět — stáj, přístřešek se zvířaty. Proč se Boží Syn nenarodil v královském paláci, obklopen služebnictvem a přepychem?
  • Dnes večer vložíme do jesliček Jezulátko. (můžeme ho mít před sebou na stole) Jak by vypadal svět, kdyby se Ježíš nenarodil?
  • Kdo s námi letos nemůže na Vánoce být (ať už kvůli koronaviru, nebo proto, že již zemřel)? Za co jsme mu vděční, proč ho máme rádi, co pro nás udělal, připomeňme si nějakou veselou příhodu s tímto člověkem…?

SPOLEČNÉ PROSBY:
Předsedající zvedne nádobu díků.

Pane, Ty jsi nanejvýš milostivý a dobrotivý, děkujeme Ti za Tvou blízkost v našem životě, za vše, co nám dáváš, za to, že každého z nás nejlépe znáš, a že jsme Tvé milované děti. Vyslyš, prosím, také naše prosby:

Každý může přidat svoje vlastní prosby, společně odpovídáme: Pane, smiluj se, Prosíme Tě, vyslyš nás či Amen.

OTČE NÁŠ:
P: a nyní všechny naše prosby shrňme a spojme se všichni v modlitbě, kterou nám daroval náš Pán a bratr, Ježíš Kristus:

Otče náš…

ZÁVĚR:
P: Pane Bože, svěřujeme se Ti pod Tvou ochranu. Ať nás a naše blízké ochraňuje Tvá nekonečná láska na všech našich cestách a všude, kde jsme. Ve jménu Boha Otec i Syna i Ducha svatého. Amen

Píseň: Narodil se Kristus Pán (201)

Během písně doneseme Ježíška do našeho Betléma, před Betlém položíme nádobu díků jako dárek pro Ježíška k jeho narozeninám.

Než začneme chystat štědrovečerní večeři, můžeme jít společně k sousedům, se kterými se tolik nestýkáme, a donést jim krabičku cukroví či vánoční přání a popřát radostné svátky.

 

Soubory ke stažení

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás