Katedrála sv. Bartoloměje

Koncert duchovní hudby v katedrále sv. Bartoloměje u příležitosti státního svátku

začátek akce
18. 11. 2021 18:00
konec akce
18. 11. 2021 20:00
Vikariát Plzeň-město
Ve čtvrtek 18. listopadu od 18:00 vás zveme do katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na slavnostní koncert duchovní hudby u příležitosti státního svátku. Účinkovat bude Rychnovský chrámový sbor a jeho host – Plzeňský dětský sbor. Koncertu udělili záštitu plzeňský biskup Tomáš Holub a primátor města Plzně Martin Baxa.

Vstupné dobrovolné.

Program koncertu je složen z méně známých skladeb barokních mistrů, žijících na území naší země. Na prvním místě je to dílo Johanna Tobiáše Beckera (1699?–1779), rodáka z východočeských Králík. Dílo skladatele Beckera upadlo ve 20. století neprávem do zapomnění, ačkoliv autor patřil ve své době k uznávaným a hraným mistrům, o čem svědčí dochované opisy jeho duchovních skladeb v českých a rakouských archivech. Většinu života působil jako kapelník a skladatel ve službách Lichtenštejnů na jejich lednicko-valtickém panství. Pochován je v kostele ve Valticích. Zazní jeho Missa brevis a moteta ke cti světců.

Králická rodina Beckerů patřila ke kulturním elitám více než dvě stě let. Skladatelův prastrýc Tobiáš Johann Becker byl pátým královéhradeckým biskupem, který vybudoval na Hoře Matky Boží nad rodným městečkem slavné poutní místo ke cti Panny Marie. Ze skladatelovy linie vynikl dále Moritz Alois Becker, který  byl vychovatelem u Lichtenštejnů a pak i v rodině císaře Františka Josefa I., u korunního prince Rudolfa a jeho sestry arcivévodkyně Gisely. Kromě toho byl i ředitelem Rakouské národní knihovny ve Vídni.

Další program vychází z chrámové praxe sboru a přináší ukázky z české duchovní hudby.

Ofertorium „Inclina, Domine“ je součástí rozsáhlé slavnostní mše Filipa Kolowrata-Krakowského, veřejnosti prakticky neznámého skladatele nevšední invence a hlubokého vzdělání. Skladbu připravujeme pro slavnostní dokončení rekonstrukce rychnovského zámeckého chrámu v příštím roce.

Jacobus Gallus-Handl, ač původem Slovinec, je rovněž svázán s českým prostředím. Po dlouhou dobu působil jako varhaník v rudolfinské Praze. Zde také skládal  pozoruhodné vokální kompozice.

V Rychnově máme velikou pamětihodnost – překrásný renesanční zvon „Kryštof“. Skladatelka Jitka Snížková se jím nechala inspirovat ke zvukomalebné skladbě na verše našeho krajana R. Zrůbka: „Jsem Kryštof, velikán mezi největšími. Promlouvám k vám drahou řečí vašich bratří… Můj hlas zanáší vítr z Orlických hor nad lesy, stráně. Budu zde, až vy tu nebudete, jak věčná, stálá stráž.“

Mariánská antifona Regina coeli Karla Ditterse von Dittersdorf je posluchačsky vděčné dílo, vhodné jako závěrečný, event. přídavkový kus. Dává dostatečný prostor našim dámám-sólistkám a také sboru umožňuje, aby se předvedl v optimistickém duchu.

Hostem Rychnovského chrámového sboru je renomovaný Plzeňský dětský sbor, který provede skladby Ave Maria či Panis Angelicus Césara Francka.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás