Advent a Vánoce

Adventní mše s roráty v podání Literátského bratrstva

začátek akce
19. 12. 2021 6:45
konec akce
19. 12. 2021 8:00
Vikariát Plzeň-město
Zveme vás 19. prosince na mši svatou do katedrály sv. Bartoloměje. Se zpěvem rorátů budeme začínat už v 6:45.

I letošní rok budeme zpívat v katedrále sv. Bartoloměje stejně jako v letech minulých při nedělní mši svaté v 7:00 roráty. Zpěv těchto nádherných rorátních zpěvů při této ranní mši sv. během adventu se stal již tradicí. Se zpěvem rorátů budeme začínat již v 6.45 před mší svatou. Roráty pak budeme zpívat i v průběhu celé mše. Každý z účastníků mše dostane zpěvníček a bude se moci zpěvu sám aktivně zúčastnit. Roráty se skládají z písní a chorálů. Písně zpívá celé shromáždění a chorály mužská schola. V letošním roce bude zpěv rorátů doprovázet i poměrně početná skupina hudebníků, housle, flétny, klarinety, kontrabas a varhany.

Dr. Dobroslav Orel, náš význačný hudební vědec a znalec duchovní hudby, žijící v první polovině 19. století, píše: „Roráty patří jako čistý a vroucí výraz mariánské úcty našich předků po stránce hudební k nejkrásnějším výtvorům duchovní písně vůbec.“

Srdečně Vás zvu ke zpěvu rorátů a těším se, že budeme moci společně oslavovat Boha zpěvy, kterými Boha chválili již naši dávní předkové a které nic neztratily ze své krásy, působivosti, hloubky a sdělnosti.

Miroslav Pšenička

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás