Diecézní setkání mládeže s biskupem Františkem před Květnou nedělí

Publikováno
31. 3. 2003
Setkání mládeže ze všech koutů plzeňské diecéze s biskupem Františkem Radkovským proběhlo v pátek a …

Setkání mládeže ze všech koutů plzeňské diecéze s biskupem Františkem Radkovským proběhlo v pátek a sobotu 30. a 31. dubna. Začalo v pátek v 18 hodin, kdy se v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje sešly na čtyři stovky účastníků. Zde je úvodní modlitbou přivítal arciděkan P. Emil Soukup, poté komorní sdružení Ensemble affabile předneslo „Jinou píseň pastýřskou“ od Fridricha von Spee a biskup František Radkovský zahájil úvodní modlitbou křížovou cestu, jejíž jednotlivá zastavení v historickém centru města připravila společenství mladých z celé plzeňské diecéze. Tato křížová cesta se od klasické podoby poněkud odlišovala tím, že čítala jen 12 zastaveních a byla inspirována pašijemi podle evangelisty Matouše. Obzvláště silným zážitkem bylo zakončení v podání herců z plzeňské farnosti od dominikánů, kteří ztvárnili Ježíšovo ukřižování a sejmutí z kříže. Sobotní program se konal na Salesiánském středisku mládeže v Plzni-Lobzích a aktivně se ho zúčastnily dvě stovky mladých. Společně letos rozjímaly Ježíšova slova „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem.“ Hlavním hostem byl záchranář MUDr.Martin Uher, dále během dopoledního programu se svým svědectvím o lásce k bližním vystoupila Anna Srbová, ředitelka Městské charity Plzeň a italský kněz P. Luca Arzenton. V rámci programu bylo také promítnuto několik dokumentárních filmů, např. krátký záznam z loňského setkání a z jiných akcí z vlastní produkce Diecézního centra mládeže v Plzni. Ještě před obědem si mohli mladí vybrat z bohaté nabídky workshopů, které se z rozličných úhlů hlouběji zabývaly tématem lásky k bližním – například i z hlediska misijní činnosti, partnerských vztahů nebo ekologie. Setkání bylo zakončeno průvodem s ratolestmi a slavnostní mší svatou celebrovanou v kostele sv. Martina a Prokopa biskupem Františkem Radkovským, který na jejím konci všem účastníkům osobně požehnal a každému předal obal na CD, který byl potištěn novým logem Diecézního centra mládeže, jež bylo při setkání slavnostně představeno, a DVD plné filmů z akcí.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás