Diecézní pouť do kláštera premonstrátů v Teplé v sobotu 15. září

Publikováno
15. 9. 2007
Každoroční diecézní pouť do kláštera v Teplé k ostatkům blahoslaveného Hroznaty, patrona plzeňské di…

Každoroční diecézní pouť do kláštera v Teplé k ostatkům blahoslaveného Hroznaty, patrona plzeňské diecéze, se letos uskuteční v sobotu 15. září. Program: 9.00 Přivítání poutníků u kříže - biskup František Radkovský a P. Augustin Kováčik OPraem, administrátor kanonie. 9.45 „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.” Mt 5,16 - motto diecéze pro letošní rok, promluví Josef Kaše, Biskupství plzeňské 11.00 Mše sv. - celebruje biskup František Radkovský 12.00 Přestávka na občerstvení 13.00 Koncert v kostele - Chrámový sbor Tachov, řídí Jana Vokatá 14.00 Dělený program: - křížová cesta (františkáni z Plzně) - pro manžele "Být napojen na Krista" (manželé Ženíškovi) - tichá adorace - setkání společenství "Svědectví, služba, slavení: motto diecéze v praxi našich společeství a farností" (P. Petr Hruška) - růženec, modlitba za misie (Olga Landrová FMA) 15.00 Závěr pouti, eucharistické požehnání Program pro děti: 9.45 - 10.45 po přivítání poutníků do mše sv. 13.30 - 15.30 (sraz před kostelem) Program pro mládež: V pátek 14.9. od 19.00 večeře, poté adorace a setkání po Táboře. V sobotu program pokračuje 9.45 - 10.45 a 13.30 - 15.30 Po celý den je příležitost ke svátosti smíření, prodej křesťanské literatury, občerstvení zajištěno.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás