Benefiční koncert na generální opravu varhan plzeňského kostela Nanebevzetí Panny Marie

Publikováno
19. 11. 2007
V pondělí 19.11.07 v 19.00 se v katedrále sv. Bartoloměje uskuteční benefiční koncert ve prospěch op…

V pondělí 19.11.07 v 19.00 se v katedrále sv. Bartoloměje uskuteční benefiční koncert ve prospěch opravy varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni. Koncertovat bude a o chystané opravě pohovoří náš význačný varhaník, profesor Akademie múzických umění v Praze, doc. Jaroslav Tůma. Akce má za cíl podpořit rekonstrukci a obnovení zvukové nádhery kdysi výborného koncertního nástroje, který již po mnoho let stojí zapomenut na kůru kostela františkánů. Třímanuálové varhany s 37 rejstříky pocházejí z r. 1935 a dlouhá léta sloužily nejen liturgickým potřebám, ale též jako koncertní nástroj. Jediná větší oprava byla provedena v 70. letech a současná generální oprava je nutná. Jedná se o finančně velmi náročnou záležitost, která přesahuje možnosti jak samotné farnosti, tak i Biskupství plzeňského. Proto se naši varhaníci rozhodli získat peníze na opravu pomocí benefičních koncertů. První z řady těchto koncertů je výše zmíněné vystoupení Jaroslava Tůmy, který bude hrát bez nároku na honorář, a výtěžek ze vstupného bude poukázán na konto pro opravu varhan. Jakýkoliv finanční dar na opravu varhan lze také zaslat na účet 176 545 151/0300. Dárci, kteří přispějí nejméně 5 000 Kč, budou uvedeni na speciální tabulce umístěné na boku varhan. Sponzoři, kteří darují minimálně 30 000 Kč, budou po dobu deseti let uváděni při varhanních koncertech v programu.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás