Židé i křesťané si 18. a 19. ledna v Plzni připomněli oběti transportů

Publikováno
20. 1. 2008
Plzeňská Židovská obec a Plzeňská ekumena uspořádaly ve dnech 18. a 19. ledna pietní shromáždění k u…

Plzeňská Židovská obec a Plzeňská ekumena uspořádaly ve dnech 18. a 19. ledna pietní shromáždění k uctění památky plzeňských Židů, zavražděných za 2. světové války. Shromáždění byla zahájena v den, na který připadá 66. výročí prvního transportu z Plzně do koncentračního tábora v Terezíně. Při něm a následujících dvou 22. a 26.1. 1942 bylo odvlečeno celkem 2605 Židů. Pouze 112 z nich se po válce vrátilo domů. Vzpomínková shromáždění začala už v pátek 18. ledna bohoslužbou v policií pečlivě chráněné Velké synagoze na začátek šabatu. Místní Židovskou obec přišli podpořit nejen plzenští křesťané, ale i další občané. "Nikdy jsem židovské modlitby neviděla, zajímalo mě to," uvedla pro ČTK jedna z účastnic. Modlitby v třetí největší synagoze na světě vedl vrchní zemský rabín Efraim Karel Sidon. Ten v promluvě na parašu o východu Izraele z Egypta a jeho boji s Amálekem zdůraznil, že dokud se nanaplní zaslíbení o vymazání památky na Amáleka zpod nebes, musíme si stále připomínat utrpení obětí nenávisti a násilí. Mnozí účastníci se poté přesunuli do katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky, kde se od 18 hodin konalo vzpomínkové modlitební shromáždění, pořádané plzeňskými církvemi. Při ekumenické bohoslužbě zaznělo kromě čtení ze Starého zákona - části Bible společné židům i křesťanům - také dochované svědectví jedné z deportovaných Plzeňanek. Ve zcela zaplněné katedrále všichni uctili minutou ticha památku plzeňských obětí holocaustu. Následovaly přímluvy za pokoj ve světě, Boží lid staré a nové smlouvy, oběti zla i jeho pachatele a za představitele města a ty, kdo nesou odpovědnost. Shromáždění doprovodila zpěvem hebrejských písních skupina Filia. „Jsme solidární s našimi židovskými spoluobčany nejen proto, že jsme obyvateli jednoho města, ale také proto, že je vnímáme jako naše starší bratry a sestry ve víře,“ říká plzeňský římskokatolický biskup František Radkovský. "Na jednom z našich přípravných setkání zazněla velmi důležitá myšlenka: Zapomenout některé věci znamená riskovat, že je prožijeme znovu. Jako věřící - židé i křesťané - chceme napomoci tomu, aby naše město ani česká společnost nezapomněly," zdůrazňuje předseda Plzeňské ekumeny a pastor Křesťanského společenství Plzeň Karel Řežábek. Na bohoslužbu navázala v učebnách plzeňského biskupství od 19 hodin přednáška Radovana Kodery s názvem „Osudy zmizelých“. Události z roku 1942 a následný osud nejen plzeňských Židů ilustrovalo pomítání dobových fotografií. V sobotu 19. ledna pokračovaly vzpomínkové slavnosti hlavním programem. Před Velkou synagogu ve 14 hodin dorazilo kolem dvou tisíc Plzeňanů, aby uctili památku deportovaných plzeňských Židů. Na pietním shromáždění, organizovaném Židovskou obcí v Plzni, promluvili předseda Federace Židovských obcí Jiří Daníček, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, biskup František Radkovský a mluvčí Ligy proti antisemitismu Věra Tydlitátová. Ta připomněla starozákonní příběh o Kainovi a Ábelovi. "Už nikdy nechceme být jako Kain, který Bohu odpověděl, že není strážcem svého bratra," řekla. Shromáždění zakončila modlitba vrchního zemského rabína Efraima Karla Sidona a čtení výňatku z dlouhého seznamu jmen obětí. Mezi přítomnými byli také například ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil nebo duchovní Svatopluk Karásek. Poté se přítomní vydali poklidným průvodem na náměstí Republiky, kde v katedrále shromáždění vyvrcholilo. "Kdosi moudrý řekl, že lepší než nadávat temnotě je zažehnout malou svíčku," uvedl Karel Řežábek jako letošní předseda plzeňského ekumenického setkávání symbolický akt, při němž si všichni účastníci společně zapalovali svíce a zpívali hebrejskou píseň "Šalom chaverim - Pokoj, přátelé". Následoval zpěv vyznání víry "Š´ma Jisrael", při němž přítomní povstali. Biskup František Radkovský na závěr poděkoval primátorovi Plzně za jeho odvážný čin a policistům za jejich dohled nad poklidným průběhem akce a všem popřál Boží požehnání. „Hrozba neonacistického pochodu dala dohromady židy a křesťany a probudila v lidech solidaritu. Bylo vidět, že Plzeňanům není jedno, jestli nacismus znovu bude zvedat hlavu,“ uvedl později biskup Radkovský pro Plzeňský deník. "Mám radost, lidé z pražské Židovské obce říkají, že tady je víc lidí než loni při výročí Křišťálové noci v Praze. Byla to úspěšná akce a snad si ji lidi zapamatují a možná ji budeme každý rok opakovat," citovala MF Dnes předsedkyni plzeňské Židovské obce a přímou účastnici transportů Evu Štixovou.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás