Loretánské slavnosti připomněly 340. výročí Lorety v Boru u Tachova

Publikováno
12. 9. 2008
Loretánské slavnosti, které probíhaly o víkendu od 12. do 14. září v Boru u Tachova, připomněly leto…

Loretánské slavnosti, které probíhaly o víkendu od 12. do 14. září v Boru u Tachova, připomněly letošní kulaté výročí 340 let existence tamějšího poutního místa Loreta. Slavnosti zahájila páteční podvečerní mše sv. s novokněžským požehnáním P. Pavla Frývaldského a po ní průvod historických a pohádkových postav. V sobotu dopoledne celebroval slavnou poutní mši svatou v chrámu sv. Mikuláše biskup František Radkovský a poté byla za jeho účasti slavnostně přenesena do Lorety známá borská černá Madona. Toto původně značně poničené poutní místo se již několik let rekonstruuje a zejména v posledním roce opravy značně pokročily. Nyní je potřeba sehnat finance na opravu vzácných stropních a nástěnných maleb, náklady na jejich restaurování se pohybují v miliónech korun. „Aby se člověk zastavil, na chvíli setrval, zamyslel se, to je hlavní poselství a význam Loretánských slavností i obnovy celého poutního místa,“ zdůraznil několikrát Mons. Vladimír Born, farář v Boru uTachova a okrskový vikář, který se už před lety zasloužil o obnovení tradice Loretánských slavností. „Podařilo se nám už pět let před Listopadem prosadit konání slavné mše svaté a od roku 1990 se konají slavnosti po celé tři dny,“ vzpomínal Mons. Born. Mezi množstvím návštěvníků letošních slavností nebyli jen farníci z Boru a přilehlých obcí, ale i hosté z celé republiky, rodáci a jejich potomci z Německa a Rakouska, zněla tu i Slovenština. Sobotní odpoledne bylo věnováno hudebnímu a dětskému programu na náměstí a vzájemnému setkávání všech přítomných, odpoledne a večer opět zněla borským náměstím hudba různých žánrů. V neděli Loretánské slavnosti zakončila ve zcela zaplněném chrámu sv. Mikuláše slavná mše sv., kterou doprovázela Missa Integri Františka Xavera Brixiho v podání pražského emauzského sboru a orchestru. „Poutě na mariánská místa mají svůj velký význam. Vždyť je to Panna Maria, k níž se obracíme a která pomáhá, když se nám zdá, že už je všechna naděje u konce,“ zdůraznil Mons.Vladimír Born, který vedl bohoslužbu nejen v češtině, ale i v jazyce německém a latinském.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás