Anna Srbová a Jiří Lodr převzali z rukou biskupa Řád sv. Silvestra

Publikováno
25. 12. 2008
Papež Benedikt XVI. udělil dvěma zasloužilým pracovníkům Diecézní charity Plzeň, paní Anně Srbové a …

Papež Benedikt XVI. udělil dvěma zasloužilým pracovníkům Diecézní charity Plzeň, paní Anně Srbové a Ing. Jiřímu Lodrovi, Řád sv. Silvestra. Toto vyznamenání je udělováno za význačné činy a zásluhy o povznesení křesťanského života. (Nositelem Řádu sv. Silvestra byl také Plzeňan, politický vězeň a tvůrce Památníku obětem zla, již zesnulý Luboš Hruška.) Jiří Lodr a Anna Srbová převzali jmenovací listiny a řád z rukou plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského při mši. sv. v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni na Boží hod vánoční 25. prosince od 10.30. Anna Srbová se narodila 9. 6. 1941 v Plzni. V deseti letech jí zemřel otec a vyrůstala sama s matkou a dvěma sestrami. „Moje maminka je mým vzorem přirozené životní moudrosti a víry, její pohled na svět mi celý život pomáhal,“ říká paní Srbová. Mnoho let pracovala Anna Srbová jako sekretářka ve Škodovce v závodě Lokomotivy. V Diecézní charitě Plzeň začala být činná ihned po jejím založení 1.11. 1993. Jeden čas dokonce vykonávala souběžně práci sekretářky a zároveň ředitelky Městské charity Plzeň. V r. 1997 odešla ze Škodovky do důchodu, o to aktivněji se ale začala angažovat pro práci v Charitě. V současné době působí jako zástupkyně ředitele Městské charity Plzeň, dále jako koordinátorka dobrovolnické práce, vedoucí projektů Pomoc vězňům a Osobní asistence a bez nadsázky lze říci, že málokterá akce Městské charity Plzeň se obejde bez její účasti a pomoci. „Z řádu sv. Silvestra bych strašně ráda ukrojila všem, kteří pomáhají, bez nichž by to nešlo. Člověk sám přece není nic, člověk nemá nic, co by nedostal od Pána Boha a od ostatních lidí,“ reagovala Anna Srbová na zprávu o ocenění, které obdržela. Ing. Jiří Lodr se narodil 11. 7. 1961 v Plzni. V roce 1985 absolvoval Vysokou školou zemědělskou v Praze a po vojenské prezenční službě pracoval jako zootechnik v JZD Červený Hrádek u Rokycan. Současně se založením Diecézní charity Plzeň 1. 11. 1993 byl jmenován biskupem Františkem Radkovským jejím ředitelem a tuto funkci vykonává s velkým osobním nasazením dodnes. „Udělení řádu mě samozřejmě potěšilo, ale zároveň jsem ve velkých rozpacích, protože Charita není dílo jednotlivce. Proto také toto ocenění vnímám jako ocenění nás všech, kteří v Diecézní charitě Plzeň pracujeme. Charitní práce je důležitá složka života i služby Bohu, je to práce, která nás pozvedá,“ říká Jiří Lodr.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás