Přihláška na kurz pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské diecéze

Publikováno
17. 12. 2008
Vážení hudebníci plzeňské diecéze! Při Biskupství plzeňském bude otevřen dvouletý kurz pro amatérské…

Vážení hudebníci plzeňské diecéze! Při Biskupství plzeňském bude otevřen dvouletý kurz pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské diecéze. Tento kurz se koná pod odborným vedením MgA. Markéty Schley Reindlové ve spolupráci s MgA. Miroslavem Pšeničkou, který je zodpovědný za metodické vedení hudebníků plzeňské diecéze. Zde bychom Vás rádi informovali o průběhu tohoto kurzu a naleznete zde i kontakt, na který se můžete obrátit s Vašimi dotazy. Tento kurz nabízí komplexní vzdělání současným i budoucím chrámovým hudebníkům: varhaníkům, sbormistrům a ředitelům kůrů. Kdy? Výuka se bude konat od února 2009 ve dvoutýdenním cyklu, vždy první a třetí víkend (pátek + sobota) v měsíci. Začátek kurzu je stanoven na sobotu 7. února 2009. Součástí kurzu bude i týdenní soustředění s intenzivní výukou v době letních prázdnin mimo Plzeň. Informační setkání účastníků kurzu proběhne v sobotu 24. ledna 2009 na Římsko-katolické faře, Františkánská 11, Plzeň. Kde? Skupinová a kolektivní výuka bude probíhat v prostorách Římsko-katolické fary, Františkánská 11, Plzeň, v zimních měsících ve varhanním sále Konzervatoře v Plzni, Kopeckého sady 10. Individuální výuka hry na varhany bude probíhat v katedrále sv. Bartoloměje, v zimních měsících na Konzervatoři v Plzni. Co je náplní kurzu? Tento kurz bude zahrnovat jak individuální, tak skupinovou výuku předmětů, potřebných pro vykonávání funkce varhaníka, sbormistra a regenschoriho: hra na varhany, liturgická varhanní hra a improvizace, sbormistrovství, zpěv, gregoriánský chorál, hudební teorie, dějiny hudby, nauka o varhanách. Kurzovné? Výše kurzovného a způsob placení bude upřesněno. Jak se přihlásit? Vyplňte, prosím, co nejdříve přiloženou přihlášku (kapacita kurzu je omezená!) a zašlete na níže uvedenou adresu. Uzávěrka přihlášek je 17.12. 2008. Všichni přihlášení uchazeči budou pozváni k přijímací zkoušce, která se bude konat v sobotu 17. ledna 2009 v prostorách Římsko-katolické fary, Fratiškánská 11, 301 00 Plzeň. Požadavky k přijímací zkoušce: Hra na klavír: 1) přednes dvou skladeb úrovně Dvojhlasých invencí J.S.Bacha a sonáty (sonatiny) Vídeňských klasiků, nebo jiné, lehčí skladby 2) jednoduchý doprovod jedné lidové písně, nebo písně z kancionálu vlastního výběru Hudební teorie: Znalost základních intervalů, rozpoznání durových a mollových akordů, opakování jednoduchých rytmických modelů. Zpěv: přednes jedné lidové písně, nebo písně z kancionálu vlastního výběru. Další dotazy rádi zodpovíme na adrese: MgA. Miroslav Pšenička, Františkánská 11, Plzeň 301 00 e-mail: psenicka@bip.cz , nebo na telefonu: 377 226 098. Kurs pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské diecéze Přihláška Jméno, příjmení: ………………………………………………. Bydliště: Ulice, číslo domu: ……………………………………………… PSČ, město (obec): …………………………………………….. Datum narození: ……………………………………………….. Telefon: …………………………………………………………... E-mail: ……………………………………………………………. Údaje k chrámové hudební činnosti: Farnost: …………………………………………………………… Funkce (varhaník, sbormistr, zpěvák, varhaník + sbormistr atd.): ………………………………………………………………………. Počet let chrámové hudební praxe: ………………………….. Hudební vzdělání: ……………………………………………… ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….. Datum, podpis

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás