Revitalizace objektu bývalého františkánského kláštera V Plzni

Publikováno
16. 2. 2009
Tisková zpráva ze dne 16. 2. 2009 Hlavní cíl projektu: -obnova památkově chráněného objektu bývalého…

Tisková zpráva ze dne 16. 2. 2009 Hlavní cíl projektu: -obnova památkově chráněného objektu bývalého františkánského kláštera - vytvoření podmínek pro vznik Muzea církevního umění plzeňské diecéze pod odborným vedením Západočeského muzea v Plzni, které je partnerem projektu - doplnění nabídky cestovního ruchu v centru Plzeňského kraje a nabídky pro organizaci kulturně společenských aktivit Realizací projektu budou zajištěny následující změny a efekty: - rekonstruovaný památkový objekt bývalého františkánského kláštera - rekonstrukce prostor uvnitř objektu bývalého františkánského kláštera pro účely Muzea církevního umění plzeňské diecéze o celkové výměře 1161,4 m2 - obnovení sbírky církevního umění jako stálého Muzea církevního umění plzeňské diecéze - plocha upravených veřejných prostranství v památkově chráněném území – 325 m2 (jedná se o plochu Rajského dvora, který je umístěn uvnitř objektu) - zhotovení doprovodného informačního systému pro návštěvníky - restaurování tří kulturních památek (lavabo a dvoudílná knihovna) - pořízení souborů vybavení pro podporu nového využití památkově chráněného objektu (interiér a jeho vybavení, kamerový systém, projekční zařízení, odvlhčovače, monitorovací zařízení teploty a vlhkosti, informační systém pro návštěvníky) Doposud bylo provedeno: - rekonstrukce západního křídla a bývalého noviciátu, které v současné době využívá Římskokatolická farnost sv. Bartoloměje - rekonstrukce střechy bývalého konventu - zahájena oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie - v rámci těchto prací bylo prostravěno 13 miliónů Kč z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, 4 milióny Kč z rozpočtu statutárního města Plzně, 1,5 miliónu Kč z fondu Biskupství plzeňského a ŘKF Aktuálně: - koncem roku 2007 bylo dohodnuto mezi Biskupstvím plzeňským, které kje vlastníke objektu bývalého františkánského kláštera v Plzni, Západočeským muzeem v Plzni a Plzeňským krajem požádat o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad financovaným z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) za účelem splnění výše uvedenýh cílů - projektovou dokumentaci vypracovala plzeňská architektonická kancelář Ateliér Soukup - smlouva o dotaci mezi ROP NUTS II Jihozápad a Biskupstvím plzeňským byla podepsána 27. 1. 2009 - celkové náklady na výše uvedené cíle (revitalizaci objektu bývalého františkánského kláštera v Plzni bez prací, které již byly provedeny) byly vyčísleny na 40,307.220 Kč, z toho dotace z ROP NUTS II Jihozápad činí 34,597.481 Kč - výše uvedené práce budou probíhat ve třech etapách s ukončením v červnu 2012 PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ EVROPSKÁ UNIE - ROP JIHOZÁPAD

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás