Dny víry v Plzni proběhnou o víkendu 29. až 31. května

Publikováno
30. 5. 2009
Srdečně zveme na tradiční slavení Dnů víry v Plzni. Zahájíme je, stejně jako v minulých letech v naš…

Srdečně zveme na tradiční slavení Dnů víry v Plzni. Zahájíme je, stejně jako v minulých letech v našich farnostech v pátek 29. května adorací za diecézi. V Plzni tento večer bude zahájena Noc kostelů (viz druhá pozvánka). V sobotu se můžete těšit na bohatý program v katedrále sv. Bartoloměje. Nebudou chybět zajímavé přednášky a krásná hudba. Kromě katedrály bude probíhat paralelní program pro děti, mládež a manžele. Dovršením programu v katedrále bude mše sv. s otcem biskupem Františkem Radkovským v 15.00 hod. Krásným doplněním sobotního programu bude Svatodušní vigilie s modlitbou za diecézi v kostele Všech svatých na Roudné. V neděli se opět v katedrále uskuteční mše svatá s biřmováním v 10.30 hod. Program Dnů víry pátek 29. května - ve farnostech diecéze se uskuteční adorace za diecézi - v Plzni proběhne Noc kostelů sobota 30. května 2009 katedrála sv. Bartoloměje 9.30 zahájení, ranní modlitba 10.00 „Svatý Pavel“ - přednáší Mons. Josef Žák 11.00 „Vím, komu jsem uvěřil.“ - přednáší P. Jeroným Josef Ertelt O.Carm. 12.00 přestávka na občerstvení 13.15 „Probuď se citero a harfo“ - koncert Zdislavy Melicharové a Renáty Klimešové 13.45 „Přijali jste Ducha svatého?“ - přednáší Mons. Robert Falkenauer, generální vikář 15.00 slavnostní pontifikální mše svatá paralelní program - program pro děti školního věku - klášter dominikánů, Jiráskovo náměstí 9.15 – 14.45 vedou sestry salesiánky, sraz dětí v 9.15 před katedrálou nebo v 9.45 před kostelem u dominikánů, předání dětí ve 14.45 před katedrálou - program pro mládež - sál farnosti u katedrály, Františkánská 11 10.00 „Proč je tak jiný, proč je tak jiná“ - Jiří Černý, písničkář a terapeut -program pro manžele – kostel Panny Marie Nanebevzaté (u františkánů) 13.30 „Partnerství, dospělost a zrání v manželství“ - Jiří Černý - večerní program - kostel Všech svatých na Roudné 20.00 Svatodušní vigilie s modlitbou za diecézi neděle 31. května Slavnost seslání Ducha svatého Katedrála sv. Bartoloměje 10.30 svatodušní mše sv. s biřmováním

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás