Noc kostelů - jedinečná příležitost k noční prohlídce plzeňských kostelů

Publikováno
29. 5. 2009
Noc kostelů je v Plzni zcela novou akcí, jejíž první ročník proběhne v pátek 29. května 2009. Ve več…

Noc kostelů je v Plzni zcela novou akcí, jejíž první ročník proběhne v pátek 29. května 2009. Ve večerní a noční atmosféře bude možno navštívit některé plzeňské kostely. Návštěvníci budou moci nahlédnout i do prostor veřejnosti běžně nepřístupných, jako jsou presbytáře, varhanní kůry, sakristie nebo kaple. Zajímavostí bude například noční výšlap na věž plzeňské katedrály. V kostelech je připraven bohatý doprovodný program: Katedrála sv. Bartoloměje 18:00 Mše sv. na zahájení Noci kostelů, celebruje biskup Mons. František Radkovský. 19:00 19:05 Nechte zvony znít – zahájení Noci kostelů v Plzni vyzváněním zvonů 19:05 19:15 Úvodní pozdrav biskupa Františka Radkovského, všem návštěvníkům plzeňské Noci kostelů. 19:15 19:45 Z vysokého kůru dva tisíce čtyřista třicet pět píšťal – varhanní koncert. 20:00 20:30 Co se jen tak nevidí I – komentovaná prohlídka. Šternberská kaple a katedrála z ptačí perspektivy S architektem Janem Soukupem budeme putovat po zákoutích katedrály. Návštěvníci se seznámí s unikátní konstrukcí Šternberské kaple, uvidí její slavný Český oltář, který byl oceněn na Světové výstavě v Paříži v r. 1900 a vystoupí na kůr. 20:30 21:00 Vyhledejte mi muže, který umí hrát (Sam 16,17) – kytarový recitál Martina Škubala z Dýšiny, studenta Pardubické konzervatoře, který získal v roce 2008 cenu na mezinárodní soutěži v Polsku. 21:00 21:30 Co se jen tak nevidí II – komentovaná prohlídka. České nebe – vstup do katedrálního presbytáře P. Emil Soukup, farář plzeňské katedrály, povede zájemce do presbytáře přímo před hlavní oltář, v jehož centru je slavná Plzeňská madona a bude vyprávět nejen o historii této sochy, ale přiblíží i životy světců na oltáři znározněných. 21:30 22:00 Probuď se citero a harfo – koncert na harfu a housle. 22:00 22:30 Srdeční záležitost – noční pohled na město z katedrální věže Zájemci budou mít neobvyklou možnost vystoupat na nejvyšší kostelní věž v České republice, a pokochat se pohledem na noční Plzeň. 22:15 22:40 Co se jen tak nevidí III - komentovaná prohlídka. Poklady katedrální klenotnice. Exkluzivní možnost vstoupit do katedrální sakristie, kde bude možnost nahlédnout do minulosti katedrálních skvostů. Podíváme se na opravdové poklady - liturgické předměty a roucha z dávných dob. 22:45 23:30 Jazz v katedrále Krásné jazzové standardy zazní noční katedrálou v podání jazzového tria F.O.K. 23:50 23:55 Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší – chorální preludium na varhany J. S. Bacha 23:55 24:10 Pokoj Vám.“ - modlitba za Plzeň Biskup František Radkovský a farář katedrály P. Emil Soukup se budou modlit na závěr Noci kostelů za město Plzeň a za všechny její obyvatele. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul. 19:00 19:10 Zahájení Plzeňský arciděkan P. Emil Soukup krátce zahájí program Noci kostelů 19:10 19:40 Jak fungují varhany? Osoba nanejvýš povolaná, organolog Plzeňské diecéze Jiří Reindl nechá zájemce exkluzivně vystoupat na kůr kostela, kde jim dá nahlédnout do útrob historického nástroje, vysvětlí jeho mechanizmus, nechá šlapat měchy a něco zahraje. 19:40 20:10 Za oponou kostela Prohlídka běžně nepřístupných prostor kostela s výkladem, návštěva nejstarší části kláštera, křížové chodby s jejím klenotem - kaplí sv. Barbory s gotickými freskami, nakouknutí do místnosti poustevníka... 20:00 21:00 Čajovna v sakristii Přijďte posedět do barokní sakristie kostela, vypít dobrý čaj, kterým vás obslouží kněz nebo řeholní sestry. 20:40 21:00 Slova bible, tóny hudby Jakub Šmíd přednese v kostele nejkrásnější biblické pasáže za doprovodu dobré hudby. 21:00 22:00 Kytara v kostele Zpívající psycholog Jiří Černý z Prahy vystoupí se svými vlastními písněmi s křesťanskou tématikou 22:00 22:30 Kostelní móda V levé lodi kostela si můžete prohlédnout oděvy používané knězem při bohoslužbě - od historických s krásnými výšivkami až po ty moderní. 22:00 22:30 Čajovna v sakristii I v této době můžete strávit příjemnou chvilku v barokní sakristii nad čajem, kterým Vás obslouží řeholní sestry. 22:30 23:15 Poslední chvíle Krista v rockovém podání Hudba a texty Martina Pachnera se snaží pojmout scénu utrpení a křižování Krista tak, jak to možná viděl on sám. 23:15 23:45 Zamyšlení se svíčkou v ruce Projděme si společně v tichosti běžně nepřístupná místa ztemnělého kostela s rozžatou svíčkou v ruce, na chvilku se vždy zastavme s krátkou úvahou a prostorem pro rozjímání. 23:45 00:00 Bohoslužba slova s modlitbou za Plzeň Ukončení programu Noci kostelů společnou modlitbou ve ztemnělém kostele v záři svíček Kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské nám. 17:30 18:15 Mše svatá Pravidelná páteční Mše svatá ve farním kostele 18:15 18:45 Výstav Eucharistického Krista Výstav Pána Ježíše v Eucharistii k adorační modlitbě za všechny pořadatele a návštěvníky Noci kostelů 19:00 19:10 Zvony na zahájení projektu Noc kostelů I tyto zvony se připojí k souzvuku hlasu zvonů ostatních plzeňských kostelů, které se projektu Noc kostelů účastní 19:10 19:25 Přivítání účastníků Noci kostelů 19:25 20:10 Duchovní hudba z kůru 20:10 20:45 Návštěva sakristie kostela V rámci Noci kostelů máte možnost návštěvy sakristie - místnosti, kde se vše připravuje na liturgii 20:45 21:15 Krátké seznámení s historií kostela 21:15 22:00 Vystoupení scholy 22:00 22:30 Vyhlídka z věže 22:30 23:10 Meditace v nočním kostele 23:10 23:50 Varhanní koncert 23:50 00:10 Modlitba za Plzeň 00:10 00:20 Na rozloučenou písně z Taizé Kostel Panny Marie Růžencové, Jiráskovo nám. 18:00 19:15 Mše svatá a nešpory mše ze dne, po ní modlitba o Ducha sv. a nešpory 19:15 20:00 prostor ticha tichá chvíle v kostele 20:00 23:50 Volná prohlídka kostela v duchovní atmosféře Při vstupu do kostela budete přivítáni. Dále si můžete volně prohlížet kostel. Uprostřed chrámu budou probíhat tiché modlitby doplněné hrou na varhany a kytaru. K těmto modlitbám se můžete a nemusíte připojit. Vše bude trvat po celý večer. 23:50 24:00 slavnostní požehnání městu Plzni, okamžik modlitby za Plzeň, všechny lidi dobré vůle, kteří v Plzni žijí. »»» Kostel sv. Martina a Prokopa, Plzeň - Lobzy 19:15 19:50 uvítání a prohlídka kostela Viděli jste někdy kostel svatého Martina a Prokopa zevnitř? Dnes večer máte příležitost podívat se i do prostor, které nejsou běžně přístupné. 20:00 21:15 Koncert hudební skupiny Quo Vadis - moderní duchovní hudba 21:45 23:00 Touch of Gospel - koncert moderní duchovní hudby v podání plzeňského gospelového sboru, spojeno s povídáním o gospelu 23:30 23:55 Blues Session co dělá blues v kostele? přijďte a uvidíte! 23:55 24:00 Závěrečná modlitba Kostel sv. Jiří, Plzeň - Doubravka 19:00 20:15 Koncert klasické hudb v podání dětí ZUŠ 20:15 21:00 Individuální prohlídky kostela 21:00 22:00 Přednáška o historii a architektuře nejstaršího plzeňského kostela. Přednáší Ing. Jan Hajšman 22:15 23:00 Duchovní půdorys kostela K čemu je kostel dobrý dnes? Jak může odpovědět na duchovní rozměr a hledání lidí? Čas společně strávený na těmito otázkmi nejen povídáním... Maranatha, kostel Evangelické církve metodistické, Husova ul. 19:30 19:40 Přivítání, krátká historie sboru 19:40 20:00 Vánoční film 20:05 20:15 Prezentace mateřského centra SKP Duha 20:15 20:30 Prezentace organizace Teen Challenge Plzeň 20:30 20:40 Přivítání, krátká historie sboru 20:40 21:00 Vánoční film 21:15 21:30 Prezentace organizace Teen Challenge Plzeň 21:30 21:40 Přivítání, krátká historie sboru 21:40 22:00 Vánoční film 22:05 22:15 Prezentace mateřského centra SKP Duha 22:15 22:30 Prezentace organizace Teen Challenge Plzeň 22:30 23:00 Prohlídka prostor sboru Možnost posezení v kavárně, zodpovězení dotazů. 23:00 23:10 Přivítání, krátká historie sboru 23:10 23:30 Vánoční film 23:30 23:35 Zakončení Během celého večera bude otevřena kavárna. V Rakousku se stejná akce s názvem Lange Nacht der Kirchen konala poprvé v roce 2005 ve Vídni. Pro velký úspěch a zájem návštěvníků i pořádajících církví se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska. V České republice se letos kromě Plzně akce uskuteční i v Brně. Informace o kostelech a připravované programy budou k dispozici na http://www.nockostelu.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás