SOUSEDÉ, PŘÁTELÉ, EVROPANÉ, německo-české setkání v Plzni 1. až 4. srpna

Publikováno
1. 8. 2009
Ackermann Gemeinde neboli Ackremannova obec bude svým 31. celoněmeckým setkáním, které se uskuteční …

Ackermann Gemeinde neboli Ackremannova obec bude svým 31. celoněmeckým setkáním, které se uskuteční od 1. do 4. srpna 2009 v západočeském biskupském městě Plzni, poprvé hostem v České republice. Česko-německá konference pod mottem „SOUSEDÉ – PŘÁTELÉ – EVROPANÉ“ je připravovaná v úzké spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde v Praze a plzeňským biskupstvím. Očekává se účast více než 400 účastníků z Německa a České republiky (členů a příznivců Ackermannvy obce a dalších sympatizantů). V středu zájmu tohoto čtyřdenního setkání stojí vzájemná setkávání a diskuze o prohlubování sousedství Čechů a Němců a jejich společný přínos pro sjednocující se Evropě. Setkání je zaměřeno na českou a německou veřejnost, zejména pak na obyvatele Plzně a okolí. Nedělní dopoledne se bude odvíjet od tématu „Česko-německé sousedství - 20 let po pádu železné opony a 5 let ve společné Evropě“ (2.8., 10:30 hod.). S velkým zájmem se očekává vystoupení bývalého bavorského ministerského předsedy a poslance bavorského zemského sněmu Dr. Güntera Becksteina, zejména proto, že se od změny politických poměrů stále čeká na oficiální návštěvu šéfa bavorské vlády v České republice stále. Dalším řečníkem tohoto dopoledne bude bývalý český ministr zahraničí a senátor Karel Johann kníže Schwarzenberg. A na závěr nedělního dopoledne bude biskupu Františku Radkovskému předáno nejvyšší vyznamenání Ackermann-Gemeinde „Medaile smíření Ackermann-Gemeinde na paměť Hanse Schütze“. Laudatio pronese Franz Olbert, dlouholetý generální tajemník Ackermann-Gemeinde. „Nová Evropa nás vyzývá“ je tématem závěrečného panelu (úterý 4.8., 8:40 hod,). O politických perspektivách bude k tomuto tématu hovořit zahraničně-politický expert Prof. Dr. h.c. Horst Teltschik, (zahraničněpolitický poradce spolkového kancléře Kohla, předseda mnichovské bezpečnostní konference 1999-2008). Evropskou vizi z křesťanského pohledu pak představí nejvyšší představitel katolických laiků v Německu Prof. Dr. Hans Joachim Meyer (bývalý zemský ministr; prezident centrálního komitétu německých katolíků) V pondělí (3.8., 8:30 hod.) navštíví účastníci devět různých sociálních a pastoračních zařízení v plzeňské diecézi a budou besedovat s jejich představiteli. Na pořadu jsou dále diskusní fóra s referáty (m.j. Prof. Dr. Jan Sokol, bývalý mistr Dr. Pavel Svoboda, bývalý bavorský ministr a poslanec bavorského sněmu Eberhard Sinner), dále bohoslužby (m.j. s litoměřickým biskupem Janem Baxantem) a kulturní programy. Plzeňské obyvatelsko je zváno zejména k diskusnímu fóru: „Sousedé – Přátelé – Evropané. Kdo jsme? A proč jsme zde?“ (neděle 2.8., 16:15 hod.) v průjezdu biskupství na náměstí Republiky. Plzeňský biskup František Radovský a řezenský světicí biskup Reinhard Pappenberger pak budou hlavními celebranty slavnostní bohoslužbu (neděle 2.8., 8:30 hod. katedrála sv. Bartoloměje) za hudebního doprovodu festivalového sboru a orchestru Rohrer Sommer (Rohrské léto), na kterou jsou všichni srdečně zváni. V rámci setkání bude možno shlédnout dvě výstavy, které se rovněž zaměřují výrazně na západočeské obyvatelstvo. „Zaniklé Sudety“ (Měšťanská beseda, 1.-4.8.) pražské skupiny Antikomplex zachycuje objektivem fotoaparátu vývoj v českém pohraničí. Výstava „Zachráněné dědictví“ (Mázhauz plzeňské radnice) prezentuje obnovu zhruba 300 božích muk v Národním praku Šumava. Zahájena bude v neděli odpoledne (2.8., 14 hod.) a bude ji možno shlédnout do 13.8. Pořadatelé děkuji srdečně Česko-německému fondu budoucnosti a Spolkovému ministerstvu vnitra za finanční podporu tohoto celoněmeckého setkání. Česko-německý kulturní týden Rohrer Sommer, který se hudebně a kulturně rovněž do tohoto setkání zapojuje, je finančně podporován prostřednictvím Haus des Ostens München, kulturním referátem pro Sudetské Němce a Sudetoněmeckou nadací. Za výstavy děkujeme našim kooperačním partnerům Antikomplexu Praha a Rotary Clubu Plzeň a rovněž děkujeme za finanční podporu Haus des Ostens München a Nadaci Ackermann-Gemeinde ve Stuttgartu. Ackermann-Gemeinde (Ackermannova obec) byla založena v roce 1946 katolíky vyhnanými z Čech, Moravy a Slezska a působí od té doby v celém Německu, hlavně pak v Bavorsku, Baden-Würtembersku a Hesensku. Jako křesťanská organizace se zasazuje o smíření mezi Čechy a Němci, péči a společné kulturní dědictví a vytváření sousedství uprostřed Evropy. Konkrétně každoročně uskutečňuje bezpočet česko-německých setkání, počínaje dětskými týdny „Plasto Fantasto“ a konče Brněnským, dříve Jihlavským sympoziem. Svým vlastním sociálním dílem pak podporuje církev a německou menšinu v České a Slovenské republice (www.sozialwerk-ag.de). Mládežnickou organizací Ackermannovy obce je Mladá akce (Junge Aktion - www.junge-aktion.de). Sdružení Ackermann-Gemeinde byla jako samostatná organizace v České republice založena v roce 1999, Hlásí se k činnosti své německé sesterské organizace, usiluje a porozumění mezi Čechy a Němci, zasazuje se o silnější povědomí společného kulturního dědictví a tak přispívá ke křesťanské odpovědnosti mírové budoucnosti Evropy. Další informace: www.ackermann-gemeinde.de nebo na www.sag-praha.com

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás