Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze v Boru u Tachova

Publikováno
10. 10. 2009
11. ročník Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze proběhne v sobotu 10. října 2009 v chrámu sv. M…

11. ročník Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze proběhne v sobotu 10. října 2009 v chrámu sv. Mikuláše v Boru u Tachova. Setkání bude zahájeno mší sv. v 9.00, kterou bude celebrovat plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Při této mši sv. zazní jako tradičně zpěvy z repertoáru gregoriánského chorálu. Od 13.30 do cca 16.30 pro posluchače připravena odpolední přehlídka, při které se představí jednotlivé sbory z různých částí diecéze. Je očekávána účast čtrnácti sborů, a tak budou mít posluchači možnost vyslechnout soubory různého druhu a velikosti, interpretující různorodý repertoár všech stylových oblastí a období. Po krátké pauze bude setkání v 17.30 zakončeno společným koncertem za účasti zpěváků všech sborů. Očekávaný počet účinkujících při společném závěrečném koncertu se pohybuje kolem 150, zpěv tak mohutného tělesa je opravdu mimořádný a neopakovatelný zážitek. Reperotár koncertu budou letos tvořit roráty - zpěvy, které máme spojené především s adventem. „Roráty jsou však prvotně zpěvy mariánskými a ve všech starých kancionálech můžeme najít poznámky o tom, že se repertoár rorátů zpíval i při jiných mariánských příležitostech mimo dobu adventní. Vzhledem k tomu, že říjen je mariánským měsícem, je jejich interpretování v tomto období opodstatněné. Dalším důvodem je, aby se jednotlivé sbory s těmito nádhernými zpěvy seznámily a tyto se pak rozšířily i do dalších míst diecéze, což je i přáním plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského, na jehož popud a výslovné přání jsou roráty při setkání sborů interpretovány,“ uvádí Miroslav Pšenička, regenschori od katedrály sv. Bartoloměje a organizátor každoročního setkávání chrámových sborů. Roráty budou zpívány za instrumentálního doprovodu souboru Ritornello, jehož umělecký vedoucí, významný hudební vědec, odborník na historickou interpretaci Michael Pospíšil roráty ve více pramenech studoval a rekonstruoval historicky věrnou verzi, která bude provedena. V této podobě roráty zaznívaly v našich chrámech po staletí a naši předkové je zbožně a pokorně, nejen v adventu, rádi a často zpívali. Do zpěvu se budou moci zapojit i návštěvníci koncertu, každý z příchozích dostane zpěvníček, který si pak může odnést i domů a „pokračovat ve chválení Boha a Panny Marie prostřednictvím těchto písní doma i při práci, v bolesti i v radosti, v kostelu i u stolu“ – jak se často můžeme ve starých tiscích dočíst.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás