Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Publikováno
22. 1. 2010
Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se koná v pátek 22. ledna od 18 hod…

Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se koná v pátek 22. ledna od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni ve Františkánské ulici. Bohoslužbě předsedá biskup František Radkovský, zúčastní se jí i zástupci ostatních křesťanských církví. Texty pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů, který bude probíhat od 18. do 25. ledna, připravila tentokrát skupina ze Skotska. Pro rozjímání byla zvolena 24. kapitola evangelia podle sv. Lukáše, z níž jako ústřední myšlenku a motto celého týdne vybrali autoři verš "Vy jste toho svědky". Český překlad textů k týdnu modliteb za jednotu křesťanů naleznete na webové adrese: http://tisk.cirkev.cz/res/data/067/007481.pdf?seek=1259590657 Biskup Mons. František Radkovký jakožto delegát ČBK pro ekumenismus a Mgr. Joel Ruml předseda Ekumenické rady církví v ČR v předmluvě k textům uvádějí: Milé sestry a milí bratři v Ježíši Kristu, našem společném Pánu a Spasiteli! Všichni dobře víme, že společná modlitba za jednotu je důležitou službou pro jednotu nás, křesťanů, a tedy pro naplnění Ježíšova odkazu, vyjádřeného jeho prosbou: „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (J 17,21). Tato společná modlitba otevírá naše srdce k přijetí Boží milosti, která pak v nás působí větší citlivost a touhu po jednotě a podněcuje konkrétní kroky, jež můžeme pro ni každý podle svých možností vykonat. To, že se společně setkáváme a modlíme, nám navíc pomáhá, abychom se vzájemně blíž poznali a stali se dokonce i přáteli. I to je důležité pro cestu k jednotě, o kterou se mohu lépe snažit spolu s tím, koho dobře znám a kdo je dokonce můj přítel. To je zkušenost, kterou jsme mnozí během mnoha a mnoha společných modliteb a setkání udělali a jsme za ni Bohu vděční. Letošní vůdčí myšlenkou Týdne modliteb je věta z Ježíšovy řeči na rozloučenou před jeho odchodem k Otci: „Vy jste toho svědky“ (L 24,48). Svědky lásky našeho ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Pána a jeho snahy zachránit všechny národy skrze pokání a odpuštění hříchů. Ta slova neplatila jen apoštolům, ale Ježíšovým učedníkům všech dob. Dnes jsou určena nám. Usilujme tedy o jednotu, ať je naše svědectví věrohodné! Společnost kolem nás, tolik rozdělená především sobeckými zájmy, potřebuje vidět jednotu, vytvořenou na základě vzájemné lásky. Taková jednota se stává výmluvným a účinným svědectvím, že společnost může být vytvořena líp a lidé v ní mohou být šťastnější a spokojenější. Je to zároveň ukázání směru a orientace pro mnohé hledající. Ukázání na Krista a Jeho království. Kéž se nám v síle Boží milosti daří vytvářet takovou jednotu ve vlastních církvích a společenstvích i mezi církvemi. Zveme vás tedy k modlitbám jak v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se koná vždy od 18. do 25. ledna, tak v Aliančním týdnu, který letos bude bezprostředně předcházet a bude probíhat od 10. do 17. ledna. Mgr. Joel Ruml předseda ERC v ČR Mons. František Radkovský delegát ČBK pro ekumenismus

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás