Noc kostelů v plzeňské diecézi - PROGRAM

Publikováno
28. 5. 2010

PLZEŇ

KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE, Plzeň, náměstí Republiky

18:00 Mše sv. na zahájení Noci kostelů s otcem biskupem Františkem Radkovským

19:00 Nechte zvony znít – zahájení Noci kostelů v Plzni vyzváněním zvonů

19:05 Úvodní pozdrav biskupa Františka Radkovského návštěvníkům Noci kostelů

19:15 Hudba radosti a pokoje – sborová tvorba všech epoch

19:40 Známé neznámé I – komentovaná prohlídka katedrálních vitráží

20:15 Hudba oslavy a majestátu – koncerty pro 2 trubky a varhany

20:55 Srdeční záležitost – noční pohled na město z katedrální věže

21:00 Známé neznámé II – komentovaná prohlídka presbytáře s Plzeňskou Madonou

21:45 Hudba modlitby a pokory – zpěvy středověkých mnichů (gregoriánský chorál)

22:30 Co se jen tak nevidí – komentovaná prohlídka – poklady katedrální klenotnice

23:30 Hudba smíření a meditace – chorální předehry mistrů baroka a romantismu

23:50 „Pokoj Vám.“ – modlitba za Plzeň

00:00 „Na dobrou noc.“ – varhanní hudba

KOSTEL SV. MARTINA A PROKOPA, Plzeň – Lobzy, Revoluční 98

19:00 Quo Vadis – Koncert plzeňské křesťanské skupiny

20:00 Prohlídka kostela s komentářem

20:30 Špetka gospelu v podání souboru Touch of Gospel

21:30 Prohlídka kostela s komentářem

22:00 Blues session u sv. Martina a Prokopa

22:45 Závěrečné slovo a modlitba

KOSTEL SV. JIŘÍ, Plzeň – Doubravka

19:00 Koncert klasické hudby

20:15 Individuální prohlídka kostela

20:45 Přednáška o kostelu sv. Jiří a jeho historii

21:30 Závěr programu – modlitba

KOSTEL PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ, Plzeň - Slovany, Jiráskovo náměstí

18:00 Mše svatá a nešpory

19:15 Tichá chvíle v kostele

20:00 Co je v presbytáři – výbava přední části kostela

20:15 Volná prohlídka kostela v duchovní atmosféře

23:50 Slavnostní požehnání městu Plzni

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO, Plzeň - Bory, Chodské náměstí

17:30 Mše svatá za účastníky projektu Noc kostelů

19:00 Zvony na zahájení Noci kostelů

19:10 Přivítání účastníků a několik zajímavostí o sv. Janu Nepomuckém

19:30 Koncert žáků ZUŠ Plzeň, Chválenická 17

20:00 Varhanní improvizace

20:00 Prohlídka sakristie kostela

21:00 Vystoupení Scholy od redemptoristů

21:30 Vyhlídka z věže

21:40 Krátká prezentace o historii kostela

22:00 Meditace v nočním kostele

22:15 Vystoupení sboru Česká píseň

23:10 Varhanní koncert a příležitost podívat se na kůr

23:50 Modlitba za Plzeň s požehnáním

00:00 Na rozloučenou písně z Taizé

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, Plzeň, Františkánská 11

19:00 Zahájení a úvodní slovo.

19:10 Ukázka varhanní hudby

19:30 Jak fungují varhany I. – ukázka hraní a to vše s výkladem Jaroslava Brože.

19:30 Křížová chodba – začátek prohlídky gotické chodby

19:30 Kostelní šatník – začátek výstavy liturgických oděvů

21:00 Pohlazení pro ucho i ducha – hudba pěveckého sboru Vox Imperfekta

21:30 Jak fungují varhany II. – prohlídka kůru, ukázka hry na varhany s výkladem

21:30 Posezení u čaje v sakristii

22:00 Slova Bible, tóny hudby – předčítání z knihy knih

23:45 Bohoslužba slova s modlitbou za Plzeň

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA, Plzeň - Litice, Budilovo náměstí 1

19:00 Kopie Turínského plátna v životní velikosti

19:20 Prezentace dějin kostela včetně historických fotografií

19:40 Možnost nahlédnutí do liturgických knih a četba Písma svatého

Tento program se bude každou hodinu cyklicky opakovat.

22:40 Zakončení s modlitbou

KOSTEL VŠECH SVATÝCH, Plzeň – Roudná

19:00 Prohlídka interiéru s přednáškou

19:00 Výstava prací žáků ZUŠ

20:00 Reprodukovaná hudba

20:00 Prohlídka osvětleného hřbitova

KOSTEL SV. MIKULÁŠE, Plzeň – Mikulášské náměstí (hřbitov)

19:00 Zvonění

20:00 Moleben k Přesvaté Bohorodičce – zpěv litanií

22:00 Moleben k Božskému srdci Ježíšovu – zpěv litanií

23:00 Ukončení

Mezi jednotlivými zpěvy bude možnost prohlídky kostela s výkladem.

KAPLE SV. MAXMILIÁNA KOLBEHO, Památník obětem zla - Meditační zahrada, Plzeň – Doudlevce

17:50 Zvonek Maxmiliánek

18:00 Film Plody zla a odpuštění

19:00 Film Plody zla a odpuštění

20:00 Jazzové standardy v provedení Tria F.O.K.

21:00 Prohlídka při nočním osvětlení

PRAVOSLAVNÝ CHRÁM SV. ANNY, Plzeň, Bedřicha Smetany 14

17:30 Koncert souboru Gutta - gotické a renesanční písně, poezie

19:00 Zahájení a přivítání účastníků Noci kostelů

19:30 Počajevská Zázračná ikona Matky Boží – povídání o vzácné ikoně

20:30 Povídání o Ikonostasu – význam a symbolika

21:30 Odlišnost Pravoslavné liturgie

23:45 Modlitba za město a požehnání

KOSTEL EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ, Plzeň 1 – Lochotín

16.00 Program pro děti

18.00 Otevření čajovny na celou akci

18:30 Vystoupení tanečního souboru Paprsek

20:00 Hlavní program: koncert komorního souboru Kudrnatá Kapusta se čtením

z Bible – komponovaný pořad

22:30 Koncert skupiny Metanoia

23:45 Konec prohlídek a zavření čajovny

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ, SBOR MARANATHA, Plzeň, Husova 14

18:00 Zahájení – Pár slov o naší farnosti

18:10 Představení práce Mateřského centra Duha

18:30 Představení Střediska křesťanské pomoci Vršíček

18:30 Workshop v kavárně – něco malého pro radost

18:35 Kavárna v kostele otevřena během celého programu

18:40 Výstava paličkování účastnic kurzu

19:00 Představení činnosti Point 14 – zajímá vás komplexní protidrogová prevence?

20:00 Vystoupení taneční skupiny Paprsek a koncert skupiny UNIT Band

22:00 Bratři v triku – Míla Čech a jeho bratr Vítek s kytarou a písničkami

20:25 Film: Hry o Marii – Děti z ECM natočily vánoční příběh

KORANDŮV SBOR, ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ , Plzeň, Anglické nábřeží 13

20:00 Zahájení s přivítáním návštěvníků a stručný výklad o historii kostela, sboru a církve

20:30 I. blok varhanní hudby

21:30 II. blok varhanní hudby

22:00 Zakončení

MODLITEBNA SBORU KRISTOVA KŘÍŽE, Plzeň - Mikulášské náměstí. 1

18:00 Možnost prohlídky modlitebny s výstavou „Česká bible“

18:10 Malé občerstvení s čajem a kávou

20:00 Veselé klarinety – koncert

BĚLÁ NAD RADBUZOU, kostel P. Marie Sedmibolestné

19:00 Nechte zvony znít - zahájení Noci kostelů

19:10 Slovo úvodem - vznik a cíle Noci kostelů

19:20 Panna Maria Sedmibolestná – přednáška

19:20 Program pro děti - výroba svíček, archeologie je věda a další zábavně-vzdělávací aktivity

19:45 Historie kostela - komentovaná prohlídka s průvodcem

19:45 Historie města - komentovaná prohlídka nejbližšího okolí

20:30 Hlas varhan v tichu noci - varhanní skladby a improvizace při svíčkách

21:00 Jak to vlastně funguje? - prohlídka útrob varhan

21:00 Program pro děti - výroba svíček, archeologie je věda a jiné zábavně-vzdělávací aktivity

21:30 Historie kostela - komentovaná prohlídka s průvodcem

21:30 Historie města - komentovaná prohlídka nejbližšího okolí

22:00 Tajemství chrámového mobiliáře - aneb čím je vybaven bělský kostel

22:15 Stoupáme do věže - možnost nahlédnout do krovu kostela a zvonového patra. Možná i večerní pohled na Bělou. V patrech věže umístěna výstava BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

23:00 Církevní rok a jeho barvy

23:15 Chrámová pokladnice - liturgické předměty, knihy, obřadní roucha, svíce a jiné

23:45 Zpěvy z Taize a chvíle ztišení

00:00 Modlitba za Bělou a zakončení TE DEUM

HOSTOUŇ, kostel sv. Jakuba Staršího

18:00 Mše svatá na zahájení Noci kostelů - celebruje P.ThDr.Miroslav Vančo PhD., kytarový hudební doprovod Vokurková Jana

19:00 Nechte zvony znít zahájení Noci kostelů v Hostouni vyzváněním zvonů – velký zvon sv. Jakub a malý zvon beze jména

19:05 Úvodní pozdrav místního kněze P. ThDr. Miroslava Vanči PhD.

19:10 Výstava fotografii z historie farnosti i současnosti farního společenství, houslový hudební doprovod Zdeborová Marie

20:00 Co se jen tak běžně nevidí komentované prohlídky , sakristie s vystavenými liturgickými oděvy a předměty, dále prohlídka presbytáře, lodi, kůru a varhan. Prohlídka stroje věžních hodin.

21:00 Kdo zpívá, dvakrát se modlí - kytarové vystoupení písní ze zpěvníku HOSANA a country písní, manželé Vokurkovi

21:30 Co se jen tak běžně nevidí - komentované prohlídky, sakristie s vystavenými liturgickými oděvy a předměty, dále prohlídka presbytáře, lodi, kůru a varhan.

Prohlídka stroje věžních hodin.

22:30 Kdo zpívá dvakrát se modlí - kytarové vystoupení písní ze zpěvník HOSANA a country písní, manželé Vokurkovi

23:00 Varhanní koncert při svíčkách - sl. Jitka Drábková

23:45 Ztišení před prosebnou modlitbou

23:50 Prosebná modlitba za Hostouň - TE DEUM

19:10 – 20:10 hod. doprovodný program pro děti, s vyhodnocením a odměnou

VŠEKARY, kostel sv. Barbory

19:00 Otevření a přivítání poutníků - čaj a chléb na uvítanou.

19:10 Povídání první - pohnutý osud kostela sv.Barbory.

20:00 Povídání druhé - Kostel není zapomenut - občanské sdružení chce zachránit památku.

21:00 Zakončení prohlídky kostela, rozloučení.

CHEB, evangelický kostel

19:00 Otvírání kostelní brány – zvonění

19:05 Tvořivé dílny pro děti

21:00 Koncert duchovní hudby – pěvecký sbor CČE Sokolov, sólový zpěv Magdaléna Kučerová

Během celého programu otevřena výstava Biblické motivy očima dětí – Výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Cheb

CHEB, kostel sv. Bartoloměje

22:45 Chrámu zbývá naděje - Vzpomínkou na zmizelé chebské kostely provází farář Petr Bauchner

CHEB, kostel sv. Kláry

20:00 Souboj varhan – soupeři u varhan Jakub Janšta a Václav Vála

Během Noci kostelů je otevřena výstava – Gotické sochařství historického Chebska

CHEB, kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty

19:00 Otvírání kostelní brány – zvonění

19:00 Dílny pro děti – odlévání kostelních klíčů a další zajímavé aktivity

19:05 Slavnostní vytrubování – J. Zajíček: trubka, V. Vála: varhany

20:00 To nejlepší od domácích – prezentace chebského chrámového sboru a varhaníků

21:15 Mikulášské varhany zblízka – odborně komentovaná prohlídka varhan

23:15 Žesťové nocturno

23:55 Půlnoční zakončení

Prohlídka či chvíle osobního ztišení - Během celého večera je kostel přístupný pro osobní prohlídku či osobní chvilku ztišení. K dispozici budou také průvodci, kteří zájemcům podají zajímavý výklad o historii i současnosti kostela či chebské farnosti.

950 tváří a osudů Chebu – výstava, otevřená během celé Noci kostelů

CHEB, kostel sv. Václava

19:00 Otvírání kostelní brány

19:05 Čtení o životě chebských patronů – A. Svatošová, P. Marek

20:00 Lázeňské muzicírování – hrají žáci ZUŠ z Mariánských Lázní a Františkových Lázní

22:15 Václavské varhany zblízka – odborně komentovaná prohlídka varhan – Martina Kolářová

23:55 Půlnoční zakončení

Prohlídka či chvíle osobního ztišení. Během celého večera je kostel přístupný pro

osobní prohlídku, či osobní chvilku ztišení. K dispozici budou také průvodci, kteří

zájemcům podají zajímavý výklad o historii i současnosti kostela či chebské farnosti.

CHEB, kostel Zvěstování Panny Marie

22:00 MEMORIAL – pohybové představení, účinkují žákyně Tanečního oddělení ZUŠ Cheb

FALATEK & KUS – grafika a sochy s texty Jiřího Pejly, výstava otevřena během celého

Večera Noci kostelů.

CHEB, modlitebna Bratrské jednoty baptistů I

19:00 – 24:00 Kdo jsou baptisté – během celého večera bude otevřena výstava o historii sboru založeného reemigranty z rumunského Babátu

TEPLÁ - KLÁŠTER, klášterní kostel Zvěstování Páně

18:00 Varhanní koncert – účinkuje Jitka Chaloupková

19:00 Varhany zblízka – odborná přednáška spojená s prohlídkou varhanního kůru a varhan

19:45 Přestávka – občerstvení – teplý nápoj zdarma

20:00 Zvony – na přednášku o zvonech vás svým hlasem pozvou zvony samotné

20:30 Kostel –umělecké dílo – podrobná komentovaná prohlídka interiéru kostela

21:15 Přestávka – občerstvení – teplý nápoj zdarma

21:30 Kostel – místo liturgie – prohlídka sakristie, výstava liturgických předmětů a textilií s odbornou přednáškou

Minivýstava fotografií kostela a kopií historických dokumentů - po celou dobu

konání akce

Prodej suvenýrů - po celou dobu konání akce (k dispozici mj. nahrávka varhan a pohlednice kostela)

DÝŠINA, kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy

19:00 Zahájení – krátké, ale slavnostní zahájení dýšinské Noci kostelů

19:10 Hudba dětí pro dospělé – vystoupení mladých muzikantů ze ZUŠ Chrást

19:30 Za oponou kostela – netradiční prohlídka kostela určená pro rodiny s dětmi

19:55 Středověká hudba ve středověkém kostele, vystoupení dýšinského dětského pěveckého sboru Gutta

20:20 Jak fungují varhany? – povídání o varhanách u varhan a šlapání měchů

20:50 Slova bible, tóny hudby – Jakub Šmíd přednese nejkrásnější biblické pasáže za doprovodu hudby dýšinské farní scholy

21:25 Kostelní zákulisí, kostelní móda – od kalichů po monstrance a bohoslužebná roucha – aneb co vše potřebuje kněz na sloužení bohoslužeb

21:45 Rozsvícení a rozeznění kostela – světlo a meditativní zpěv v nočním kostele

22:00 Za oponou kostela – setkání s oživlými světci – prohlídka ztemnělého kostela

22:30 Pašijový příběh – herci z Dýšiny a Chrástu představí pašijový příběh – o umučení Ježíše z Nazaretu

23:15 Dvořákovy Biblické písně – kompletní slavný písňový cyklus A. Dvořáka, interpretují učitelé ZUŠ Chrást

23:50 Bohoslužba slova s modlitbou za Dýšinu – ukončení programu modlitbou v záři svíček

Čajovna na faře – během celého programu je otevřena barokní faře čajovna se širokou

nabídkou čajů.

Putování za kostely a kaplemi v okolí Dýšiny – výstava o kostelích a kapličkách v okolí Dýšiny otevřena po dobu otevření Noci kostelů na faře naproti kostelu. Komentář poskytuje autorka výstavy Ing. Pavla Velleková.

Výtvarno – výroba placek a ikonek na faře – při pití dobrého čaje si na faře můžete vyrobit památku na letošní Noc kostelů – originální placku nebo dřevěnou ikonku.

CHOTÍKOV, kostel Povýšení sv. Kříže

19:00 Zahájení – seznámení s programem

19:30 Prohlídka s komentářem – nahlédnutí do zákulisí kostela ( sakristie a předměty k liturgii, kůr a varhany

20:30 Občerstvení

21:00 Hudba v kostele – společný zpěv s doprovodem varhan, reprodukovaná hudba

Výstava fotografií – život ve farnosti a historie kostela ve fotografiích. Výstava probíhá po celou dobu Noci kostelů.

MĚSTO TOUŠKOV, kostel Narození sv. Jana Křtitele

POZOR!Program se koná již ve čtvrtek 27. května 2010

20:30 O touškovském kostele – s knězem Jiřím Barhoněm

20:40 Manželé Radovi z Prahy – kytara, klavír, housle a zpěv

21:15 Popelka nazaretská – pásmo veršů a hudby přednesou zaměstnanci a dobrovolníci Městské charity Plzeň

22:00 Chrámový sbor Město Touškov – zpěv

22:20 Malá noční adorace a požehnání

22:30 Jaroslav Šindelář, akademický malíř, sochař a restaurátor – výstava z autorova ateliéru – duchovní tvorba

ČISTÁ U RAKOVNÍKA, kostel sv. Václava

17:00 Předprogram pro děti – velkoplošná projekce aneb do kostela do kina

19:00 Zvony Vás vítají – zahájení

19:15 Recitál zpěvačky a kytaristky Evy Henychové – recitál pro všechny věkové skupiny

21:00 Velkoplošná projekce pro dospělé ale i děti

22:00 Hoří – překvapení ve spolupráci s SHD Čistá

22:30 Modlitba s knězem – modlitba za potřeby místní církve i obce

23:00 Zvony se s Vámi loučí

Po dobu otevření kostela bude možná prohlídka kostela – žádné dveře nezůstanou zavřené, je možný rozhovor s knězem – bude-li vědět, odpoví, a na návštěvníky čeká ochutnávka mešních vín

JESENICE, kostel sv. Petra a Pavla

18:00 Zahájení – kostelní zvony Vás vítají

19:00 Koncert skupiny Ritornello – hudba 16. a 17. století

20:00 Prohlídka kostela pro zvědavce a půdolezce – prohlídka varhan, sakristie i věže a půdy kostela

22:00 Modlitba za obec – tichá noční modlitba s knězem za potřeby místní církve a obce

23:00 Zakončení – kostelní zvony se s Vámi loučí

Po celou dobu bude otevřena výstava obrazů a loutek paní Andrey Králové. Bude možnost rozhovoru s knězem.

ROKYCANY, kostel Panny Marie Sněžné

POZOR! Noc kostelů v Rokycanech bude v SOBOTU 29. KVĚTNA

(důvodem je propojení této akce s Muzejní nocí (Muzeum Dr. B. Horáka, Hvězdárna, Muzeum na demarkační čáře)

19:00 Zahájení Noci kostelů – vyzvánění zvonů, přivítání

19:05 Trubači hradní gardy – koncert

20:00 Co (ne)víte o kostele I. – stavba, historie, vybavení – komentovaná prohlídka Mgr. Jany Bělové s projekcí

20:00 Kavárna na faře – podle počasí občerstvení na faře nebo venku

20:45 Andělské zpěvy z kostelního kůru – deset ženských hlasů shůry – schola Z Rokycan

21:20 Co (ne)víte o kostele II. – presbytář, stará liturgická roucha a předměty –komentovaná prohlídka presbytáře, liturgických předmětů

21:55 Varhanní miniatury českého baroka (Brixi, Rejcha…)

22:00 Co (ne)víte o kostele III. – kůr a varhany – komentovaná prohlídka

22:30 Probuď se citero a harfo – hudba renesance, baroka a 20. století – trio Kudrnatá Kapusta

23:25 Ztišení na závěr - požehnání městu a jeho obyvatelům

¨

ZBIROH, kostel sv. Mikuláše

19:00 Zahájení Noci kostelů – vyzvánění zvonů, slavnostní fanfáry – soubor ZUŠ Zbiroh

19:15 Historie kostela sv. Mikuláše

19:30 Koncert - Christina Kluge (SRN) - soprán; Jaroslav Mrázek - tenor; Veronika Husinecká – varhany

20:00 Prohlídky kostela a okolí

21:00 Ukončení první části – přesun do kaple Nanebevzetí Panny Marie na zámek Zbiroh

ZÁMEK ZBIROH, zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie

21:00 Přesun do kaple Nanebevzetí Panny Marie na zámku Zbiroh

21:30 Rozsvícení svíček – slavnostní fanfáry – soubor ZUŠ Zbiroh

21:45 Historie kaple a farnosti

22:00 Koncert - Christina Kluge (SRN) - soprán; Jaroslav Mrázek - tenor; Veronika Husinecká – varhany

22:30 Slavnostní zakončení Noci kostelů

Během otevření zámku nabídka noční prohlídky zámku, noční výhled z hradní věže, prohlídka studny.

KLADRUBY, kostel sv. Jakuba

18:00 Zahájení, uvítání

18:10 Kladrubské kostely – stručný pohled do historie kladrubských kostelů

18:35 Kostel jako místo setkávání

19:10 Hudební zpestření – barokní církevní hudba

19:40 volný program – možnost samostatné prohlídky kostela

22:05 Kladrubské kostely – stručný pohled do historie kladrubských kostelů

22:35 Kostel jako místo setkávání

23:05 Hudební zpestření – barokní církevní hudba

OSTROV NAD OHŘÍ, kostel sv. Michaela Archanděla

20:00 Zahájení, kostel a jeho historie

20:30 Koncert pěveckého souboru CANTICA

22:30 Setkání s Evou Henychovou – kytara a zpěv – ideální kombinace

KLATOVY, modlitebna Církve bratrské (naproti hotelu Centrál)

19:00 Prohlídka interiéru s výkladem, výstava k dějinám sboru

KLATOVY, arciděkanský kostel Narození Panny

Marie (u Bílé věže)

20:15 Prohlídka kostela s průvodcem

20:45 Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy - hudební vystoupení

KLATOVY, jezuitský kostel na náměstí

21.20 Prohlídka kostela s průvodcem

21.45 Zebedeus, koncert vokálně instrumentálního tělesa

Další podrobnosti, informace o Poutnickém pase aj. najdete na www.nockostelu.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás