Výstava betlémů a devoční grafiky na téma Andělé

Publikováno
27. 12. 2010

LAUDAMUS OMNES ANGELOS  (Oslava všem andělům)

Kdy: Otevírací doba bude každou neděli odpoledne od 5. 12. 2010 do 30. 01. 2011, mimo návštěvní dobu lze objednat na horsovsky-tyn@plzen.npu.cz, prohlídku s odborným průvodcem a bližší informace o vystavovaných dílech na chareva@atlas.cz případně na tel. čísle 773 933 092.

Kde: Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla, Státní Zámek Horšovský Týn.

Organizátoři:

Římskokatolická farnost - P. Josef Prchal,

Správa státního zámku Horšovský Týn - Jan Rosendorfský,

kurátorkou výstavy je Eva Charvátová-Comperti.

Kontakt:

tel: 773 933 092

horsovsky-tyn@plzen.npu.cz

chareva@atlas.cz

Expozice devoční grafiky české a evropské produkce z období let 1525 až 1940 na ikonografické téma „Andělé“. Tato výstava věnovaná andělům dokumentuje slovem i obrazem vývoj grafických technik a ikonografických atributů. Je vystaveno cca 400 exponátů.

Devoční grafika, neboli lidově „svaté obrázky“ patří dnes k národnímu pokladu umělecké tvorby našeho národa. Drobná umělecká dílka patří neodmyslitelně k historii našich zemí, především k tradici poutí.

Tvorba svatých obrázků prošla dlouhým vývojem. Ovlivnily ji historické události i dějiny církve, jednotlivé umělecké styly a rozvoj grafické a tiskařské techniky. Prvními autory obrázků byli řeholníci, kteří iluminovali rukopisné knihy. Obrázky vznikajícími v klášterech se navzájem obdarovávali církevní hodnostáři i vládci.

Později sloužily jako vhodný dárek k nejrůznějším příležitostem, nejčastěji se dávaly dětem ke křtu, k prvnímu svatému přijímání, ale i přátelům k Vánocům a Velikonocům, u příležitosti kněžské primice, na památku z poutního místa, na ochranu proti nemoci a také se vkládaly nebožtíkovi do rakve, aby jej doprovodily na poslední cestě.

Zásluhou rozvoje tiskařských technik jako dřevořez, mědirytina a ocelorytina se část výroby přesunula z klášterů do dílen kreslířů a rytců, přesto se obrázky nepřestaly vyrábět i klasickým způsobem. Vynález litografie umožnil levný a rychlý tisk, a tak není divu, že v Čechách a v Bavorsku, země s bohatou tiskařskou tradicí, vznikla jakási centra velkovýroby svatých obrázků, která neměla od konce 18. století do šedesátých let 19. století ve světě konkurenci.

Oblíbeným námětem byl Anděl strážný a Panna Maria – symbol čistoty a lásky, ochránkyně rodiny. Její kult v českých zemích vyvrcholil v období baroka. Reprodukce mariánských obrazů, soch a plastik z poutních kostelů byly snad nejrozšířenějším námětem na svatých obrázcích vůbec. Značná část produkce svatých obrázků se vztahovala k poutním místům. Je to pochopitelné, protože poutě věřících byly v Čechách i na Moravě oblíbené už od 11. století a každý si chtěl domů odnést alespoň obrázek z míst, která se dotkla jeho duše. Na poutních místech se rozdávaly nebo prodávaly svaté obrázky vyrobené pro tento účel. Poutní tradici výrazně omezily husitské války a později Josef II., který roku 1784 poutě přímo zakázal.

Kult Poslů Nebes je odedávna rozšířen v lidovém projevu víry, andělé jsou přítomni ve všech náboženstvích světa. Nejen křestǎné, ale i muslimové, hinduisté, taoisté, buddhisté a židé chodí dodnes prosit do svých chrámů např. o zázrak uzdravení pro sebe a své bližní.

Dokonce i ateista prosí, když je v úzkých, o zázrak. Člověk se stále ocitá více méně ve stejné kondici v jaké byl jeho předek před mnoha tisíci lety: tváří v tvář smrti, utrpení a touhy po lásce, se cítí nekonečně malý a ztracený, proto se obrací s prosbou na nejvyšší instanci o vyřešení problému na které mu nestačí vlastní síly.

Výstava v Horšovském Týně je českou premiérou po úspěšné sérii výstav v Itálii této expozice. Bude rozdělena do dvou dílů: část bude vystavena ve chrámu sv. Petra a Pavla a část na zámku.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás