Nové zvony ze sbírky v Roce kněží jsou už hotové

Publikováno
27. 1. 2011

V Roce kněží byl realizován Interdiecézní projekt na pořízení kněžských zvonů z kněžských darů do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku u Plzně.

Sbírka ve prospěch projektu probíhala i dále v roce 2010. Dary 223 kněží, opatů, biskupů a arcibiskupů z 21 diecézí a arcidiecézí ze 4 států činily k 31. 12. 2010 celkem 826.051.- Kč a to včetně darů kněží plzeňské diecéze.

Dva odlité kněžské zvony (viz foto)  Panna Maria (514 kg) a sv. Jan (611 kg) jsou od 28. 10. 2010 umístěny v blízkosti hrobu sv. Jana Nepomuckého ve svatovítské katedrále v Praze, odkud budou odvezeny do Nepomuku. Výdaje za dva větší zvony a srdce, jejich dovoz a režijní výlohy byly uhrazeny ve výši 720.109.- Kč.

Organizátoři sbírky upřímně, bratrsky a srdečně děkují kněžím plzeňské diecéze za jejich podporu a přispění do sbírky. Seznam dárců a informace o projektu jsou na webové adrese:  www.knezskezvony.katolik.cz

V roce 2011 stále prosíme dárce o přispění na dva zbývající zvony, tj. zvon c2 sv. Benedikta a Bernarda (bude odlit ke 200. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna a na památku nepomuckého cisterciáckého opatství, cca 250 tisíc Kč) a zvon es2 sv. Josefa (bude odlit k 800. výročí narození sv. Anežky České, cca 150 tisíc Kč).

Přispět lze bankovním převodem daru s uvedením jména a působiště na účet u České spořitelny, a. s.: 1686362093/0800, IBAN: CZ76 0800 0000 0016 8636 2093. BIC: GIBACZPX.

S pozdravem, vděčností a úctou

P. Jan Martin Bejček, OSB, farář v Letonicích u Vyškova.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás