TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA probíhá v celé ČR od 1. do 14. ledna

Publikováno
7. 1. 2011

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2011 se v celostátním měřítku uskuteční již  pojedenácté.

V Plzni slavnostně zahájil Tříkrálovou sbírku biskup František Radkovský 3. ledna na plzeňské radnici a v katedrále sv. Bartoloměje, následně potom i v dalších městech diecéze.

Celkem se letos vydalo v plzeňské diecézi do ulic zhruba 850 skupinek koledníků, z toho v Plzni cca 70. V celé republice je momentálně aktivních více než 14 000 kolednických skupinek, což je celkem přibližně 50 000 dobrovolníků z řad dětí i dospělých.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírka má ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka a samozřejmě i dokladem totožnosti. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem.

Sbírku je možné podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).

Výnos Tříkrálové sbírky je rozdělen podle předem určeného klíče:

65 % se vrací zpět do místa výběru

15 % podpoří charitní projekty Diecézní charity Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic, Domov pro seniory Bor, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, Noclehárnu Betlém Cheb, Terénní krizovou službu, Terénní sociální práci, Terénní sociální službu v Domažlicích, Středisko pracovní rehabilitace Plzeň, Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a uprchlíky, Adopci na dálku či Humanitární pomoc do zahraničí DCHP).

10% sbírky přispívá na podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí Charity Česká republika  

5% sbírky jde na podporu projektů CHČR

5% na režii sbírky.

Děkujeme všem, kteří přispívají k úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky, a to jednak dobrovolným koledníkům, bez nichž by se sbírka nemohla vůbec konat, jednak osloveným i spontánním dárcům, kteří nezůstali lhostejní k nejzákladnějším potřebám bližních.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás