VIII. Celostátní kongres katechetů, Velehrad 26.–29. 10. 2011

Publikováno
27. 4. 2011

Zveme kněze, všechny katechety a katechetky Plzeňské diecéze na Celostátní kongres. Téma kongresu je Křesťanská iniciace.

Přehled přednášek:

 

 • Křesťanská iniciace: identita, aktéři a jejich vzájemný vztah

  doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D., CMTF UP Olomouc

 

 

 • Katechumenát v současnosti a jeho historické kořeny Mons. doc. Aleš Opatrný, Th.D., KTF UK Praha

 

 

 • Liturgické obřady v katechumenátu – ThLic. Jan Kotas, KTF UK Praha

 

 

 • Pedagogika křesťanské iniciace (se zaměřením na děti a její podporu v rodině)

  ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, KPC BK Hradec Králové

 

 

 • Příprava k 1. sv. přijímání/biřmování a jako součást iniciačního procesu ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, KPC BK Hradec Králové

 

 

 • Mystagogie – prof. Dr. František Kunetka, Th.D., CMTF UP Olomouc

 

 

 • Teologie hlásání – ThLic. David Bouma, KTF UK Praha

 

 

 • Přednáška s diskusí – Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

 

Informace o přihláškách, způsob přihlášení a výši platby pro účastníky kongresu budou zveřejněny od 4. května na webových stránkách katechet.cirkev.cz. O dalších podrobnostech Katechetického kongresu se můžete informovat také na těchto stránkách v sekci Katechetické centrum a na adrese: lachmanova@bip.cz, 728 930 030.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás