Pozvání na diecézní pouť do Svaté země

Publikováno
27. 7. 2011

Milé sestry a milí bratři!

Jak jste již byli informováni ve Zpravodaji plzeňské diecéze, uskutečňuje naše plzeňská diecéze letos na přelomu října a listopadu poprvé společnou pouť do Svaté země. Velmi rád bych Vás na tuto pouť, kterou budu osobně doprovázet, pozval.

Čas od času je dobré vyjít ze zaběhnutých kolejí, nechat ležet stranou své každodenní starosti a vydat se na cestu. Putování na místa, která jsou úzce spojena s dějinami židovského národa, životem Pána Ježíše Krista a působením prvotní církve nám k tomuto nabízí jedinečnou příležitost. Naše poutní putování nebude přitom spočívat v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném pronikání do biblické krajiny, do geografie Boží cesty s člověkem. Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu dorazíme společně v pátek odpoledne do Jeruzaléma, abychom na místě prožili své osobní velikonoce. Budu velmi potěšen, pokud toto mé pozvání budete moci přijmout. Avšak ani ti, kterým zdraví či jejich osobní situace účast na této pouti neumožňují, nezůstanou stranou. Budeme na ně zcela určitě vzpomínat v modlitbě a vyprošovat jim Boží milost a požehnání na posvátných místech, která navštívíme.

Bližší informace k této diecézní pouti získáte z informačních letáčků, kterou jsou vyloženy ve Vašem kostele, popř. u Cestovní kanceláře Křížek, která diecézní pouť ve spolupráci s biskupstvím organizačně zajišťuje.

Již dnes se těším na setkání s těmi, kteří pozvání k pouti budou moci přijmout, a ty, kteří pozváni přijmout nemohou, ujišťuji o své přímluvné modlitbě.

Váš biskup + František Radkovský

V Plzni dne 4. července 2011

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás