Zemřel Mons. Dr. Robert Falkenauer, generální vikář plzeňské diecéze

Publikováno
8. 9. 2011

Oznamujeme, že nás na věčnost předešel ve věku 60 let Mons. Dr. Robert Falkenauer čestný papežský kaplan a generální vikář plzeňské diecéze.

Mons. Dr. Robert Falkenauer se narodil 25. 2. 1951 v Sokolově, měl pět sourozenců. Maturoval na strojnické průmyslovce v Ostrově nad Ohří a vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po základní vojenské službě pracoval několik let jako programátor projektového ústavu v Praze a získal doktorát přírodních věd. V roce 1981 emigroval do Rakouska, kde pracoval několik let jako programátor. Tehdy dozrálo jeho rozhodnutí ke kněžství, odešel do cisterciáckého kláštera v Heiligenkreuz a zde studoval na místní filosoficko-teologické vysoké škole. Titul magistra teologie získal na univerzitě ve Vídni.

Po návratu do Čech byl v roce 1993 vysvěcen na kněze. Pak krátce působil jako kaplan v Sokolově. Po zřízení Biskupství plzeňského byl povolán do Plzně do funkce biskupského sekretáře, současně převzal duchovní správu ve Spáleném Poříčí a okolí a učil na Církevním gymnáziu. V letech 1995 - 1999 vykonával službu vicerektora Arcibiskupského semináře v Praze. Po návratu se stal biskupským vikářem pro školství, vzdělávání a styky se zahraničím, soustředil se především na pastoraci vysokoškoláků a na pedagogickou činnost na Západočeské univerzitě v Plzni a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.

V prosinci 2006 byl ustanoven generálním vikářem plzeňské diecéze. Zemřel náhle po krátké těžké nemoci 7. září 2011 v Plzni, zaopatřen svátostmi Církve.

Za vše dobré, co nám Pán Bůh daroval skrze jeho život, poděkujeme při mši svaté v sobotu 17. září 2011 v 11.00 hod. v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Po ní bude v 13.30 hod. pohřben do kněžského hrobu na ústředním hřbitově v Plzni.

Prosme Pána, ať zemřelý vidí v plném světle to, co věrně vykonával kněžskou službou.

Mons. František Radkovský, biskup plzeňský

spolupracovníci na Biskupství plzeňském

kněží a jáhni plzeňské diecéze

sestra Helena s rodinou

bratr Emanuel s rodinou

bratr Miroslav s rodinou

švagrová Anne

Dne 8. září 2011, nám. Republiky 35 Plzeň

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás