Tepelský opat P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem přijal opatskou benedikci 26.11.2011

Publikováno
29. 11. 2011

V sobotu 26.listopadu přijal P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem z rukou svého bratra, ostravsko - opavského biskupa Mons. Václava Františka Lobkowicze OPraem, opatskou benedikci a stal se tak 53. opatem Kanonie premonstrátů v Teplé.

"Mám radost a zároveň cítím velkou zodpovědnost za klášter, za bratry. Je to zodpovědnost nejen hmotná, ale především duchovní. Modlím se, abych dokázal pokračovat v tom dobrém, co zde bylo započato, aby Pán Bůh poslal nový dorost, aby se klášter zalidnil," řekl nový otec opat před mnoha desítkami návštěvníků, kteří při benedikci zaplnili kostel tepelského kláštera do posledního místa.

P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem byl zvolen v pořadí 53. opatem Kanonie premonstrátů v Teplé 8. října t.r. a klášter tak získal po osmnácti letech administrátorské správy opět duchovního otce. "Teď je vše, jak má být, a já se budu snažit novému představenémo ze všech sil pomáhat," uvedl P. Augustin Ján Kováčik OPraem, který byl administrátorem kanonie od roku 1998 až do současnosti.

"Vidím, co všechno je třeba v klášteře udělat, co všechno bude muset bratr zvládnout, a držím mu palce. Být opatem, to neznamená jen nosit mitru, berli a prsten, to je především práce a zodpovědnost. Bratr bude potřebovat silnou duchovní podporu a já věřím, že Bůh ho posílí. Stejně jako přímluva bl. Hrozaty, zakladatele tohoto kláštera, který je zde přítomen," konstatoval biskup Václav František Lobkowicz při benedikci a dodal: "V podtextu dnešní události vidím křesťanskou výchovu, kterou jsme s bratrem a všemi sourozenci dostali v rodině. Tatínek a maminka mají teď určitě v nebi radost, stejně jako celá naše rodina, která je tu dneska pohromadě."

Novému opatovi P. Filipu Zdeňku Lobkowiczovi, který do října působil jako farář v Mariánských Lázních a jako okrskový vikář chebského vikariátu, přišly popřát hodně Božího požehnání do budoucna a poděkovat za minulé služby stovky lidí. "Požehnání a vaše modlitby jsou důležité, aby člověk dokázal dělat, co je potřeba," poděkoval přítomným za podporu nový tepelský opat s tím, že je připraven kanonii vést jak po stránce duchovní, tak i materiální. "Nejde jen o obnovu budov a hospodářství, činnost kláštera spočívá samozřejmě v hodnotách duchovních. Na druhou stranu, pokud by se nám vrátil bývalý majetek, vybudovaný našimi předchůdci, jsme připraveni se jeho správy zodpovědně ujmout," uvedl opat Lobkowicz.

Z dopisu plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského tepelskému opatovi P. Filipu Zdeňku Lobkowiczovi OPraem:

" Milý Otče Filipe,

.......Tvou kanonii a mou diecézi spojuje nejen mnoho společných dober a problémů, jež vyplývají z okolností jak současných, tak historických, ale především osoba blahoslaveného Hroznaty, Vašeho zakladatele, kterého jsme si zvolili jako patrona naší diecéze.

Denně se modlím, za to, aby ho Bůh milostivě oslavil mocnými zázraky a mohl být svatořečen a povýšen tak k uctívání v unoverzální církvi. Současně ho naléhavě prosím, aby výrazně pomáhal svému dědictví, repelskému klášteru, aby se dál rozvíjel především ve svém duchovním životě a duchovním působení na široké okolí, tak jako tomu bylo po osm předchozích století.

Budu svými modlitbami provázet i Tebe, ctihodný Otče, aby se Tobě a Tvým spopracovníkům a spolubratřím podařilo opět klášter zalidnit novými vynikajícími povoláními, abyste tak mohli v duchu charizmatu Vašich Otců Augustina a Norberta splnit úkoly, které Vám Bůh chce svěřit...."

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás